Ірина Жигоренко ІЮ Жигоренко I Zhyhorenko
Ірина Жигоренко ІЮ Жигоренко I Zhyhorenko
МГПУ им.Б.Хмельницкого
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепт кохання в сучасному німецькомовному й українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціональні особливості
ІЮ Жигоренко
–загальне мовознавство, 2011.–Одеса.–22 с, 0
6*
Трансформація концепту KLOSTER у творах Г. Гессе
ІЮ Жигоренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 39-42, 2016
2016
Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми
ІЮ Жигоренко, ИЮ Жигоренко
Одеса: Гельветика, 2015
2015
Zum problem der rhythmusforschungen der prosa in der europäischen sprachwissenschaft
ІЮ Жигоренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
2014
Атрибутивні словосполучення в творах Г. Гессе як засіб вираження авторського світобачення
ІЮ Жигоренко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 80-82, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–5