Підписатись
Дацко Тетяна Миколаївна, Дацко Т. М., Datsko T. M., Лозовицька Т. М., Lozovytska T. M.
Дацко Тетяна Миколаївна, Дацко Т. М., Datsko T. M., Лозовицька Т. М., Lozovytska T. M.
Львівський національний аграрний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах територій, прилеглих до Добротвірської ТЕС
ОП Ковальчук, ВВ Снітинський, РС Шкумбатюк
Науковий вісник НЛТУ України 27 (4), 87-90, 2017
82017
Міграційні та екотоксикологічні властивості свинцю і кадмію в системі «ґрунт–рослина» в умовах західного Лісостепу України
ТМ Лозовицька
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських …, 2006
62006
Вплив важких металів на мікробоценоз дерново-слабопідзолистого ґрунту
НМ Гринчишин, ТМ Лозовицька
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
52009
Fitotoksychni vlastyvosti svyntsiu ta kadmiiu v systemi «grunt–roslyna» v umovakh shtuchnoho zabrudnennia gruntu tsymy metalamy
LV Andreiko, TM Lozovytska
Materialy nauk.–prakt. konf. molodykh vchenykh.–K.: In–t ahroekolohii UAAN …, 2007
52007
Біогеотехнології доочищування шахтних вод від важких металів
ОТ Мазурак, ТМ Лозовицька, ГА Лисак
Науковий вісник НЛТУ України 19 (3), 53-58, 2009
32009
Influence of heavy metals on hematologic parameters, body weight gain and organ weight in rats
N Lopotych, N Panas, T Datsko, S Slobodian
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 175-179, 2020
22020
Системний підхід в агроекології: дослідницький і навчальний аспекти
В Снітинський, П Гнатів, О Зинюк, Ю Корінець, Т Дацко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 34-40, 2019
12019
Техно-й урбосистеми: методологічні підходи до оцінювання стану урбанізованого довкілля
ПС Гнатів, ВВ Бальковський, НЯ Лопотич, ТМ Дацко
Науковий вісник НЛТУ України, 82-87, 2019
12019
Екологічні технології використання соломи в Україні
ОТ Мазурак, АВ Мазурак, ТМ Дацко, НВ Качмар
Науковий вісник НЛТУ України 23 (12), 140-144, 2013
12013
Дослідження механізмів забруднення біосфери діоксинами
ОТ Мазурак, РС Шкумбатюк, ТМ Лозовицька, СЯ Хруник
Науковий вісник НЛТУ України 21 (12), 122-127, 2011
12011
Дослідження викидів цементних виробництв у разі використання природних і альтернативних палив
ОТ Мазурак, ТМ Лозовицька, CЯ Хруник, УД Марущак
Науковий вісник НЛТУ України 20 (11), 44-48, 2010
12010
Екотоксичний тривалий вплив кадмію на гематологічні показники у щурів
ОЙ Шкумбатюк, РС Шкумбатюк, ТМ Лозовицька, СВ Зубик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Применение полиметиновых красителей для экстракционного разделения и спектрофотометрического определения нитрофенолов
ЯР Базель, РС Шкумбатюк, ОГ Воронин
Журнал аналитической химии 61 (3), 255-260, 2006
12006
The use of alternative energy sources in the planning of ecotourism facilities as one of the technological methods of environmental protection
N Kachmar, T Datsko, M Ivankiv, A Dydiv
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2021
2021
Екологічна безпека ягідної продукції (Fragaria ananassa Duch.) в умовах забруднення агроландшафтів важкими металами
ТМ Дацко, НВ Качмар, НМ Гринчишин
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2021
2021
Використання альтернативних джерел енергії у плануванні екотуристичних об’єктів як один із технологічних методів захисту довкілля
НВ Качмар, ТМ Дацко, МЯ Іванків, АІ Дидів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2021
2021
Компостування органічної речовини твердих побутових відходів як фактор сталого розвитку сучасного міста
НМ Гринчишин, ТМ Дацко, ОТ Мазурак, НВ Качмар
Харківський національний університету будівництва та архітектури, 2021
2021
Екологічна безпека технологічних процесів виробництва етилового спирту зі зброджуваних продуктів
ТМ Дацко, МЯ Іванків, НМ Гринчишин
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2021
2021
ВПЛИВ НІТРОАМОФОСКИ-М НА ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСІННЯ СОЇ СОРТУ МЕНТОР
РМ Панасюк, ТМ Дацко, НВ Качмар
BBK 87, 808, 2020
2020
Тучапський ОР, кандидати с.-г. наук Львівський національний аграрний університет ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ
РМ Панасюк, ТМ Дацко, НВ Качмар
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 81, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20