Follow
Інститут Біології тварин НААН / Institute of animal biology of NAAS
Інститут Біології тварин НААН / Institute of animal biology of NAAS
Національна академія аграрних наук України / The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Verified email at inenbiol.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Laboratory methods of research in biology, animal husbandry and veterinary medicine
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Lviv: Spolom 764, 2012
767*2012
Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІА Макар
Львів: ВКП «ВМС, 2004
588*2004
Opposing role of synaptic and extrasynaptic NMDA receptors in regulation of the extracellular signal‐regulated kinases (ERK) activity in cultured rat hippocampal neurons
A Ivanov, C Pellegrino, S Rama, I Dumalska, Y Salyha, Y Ben‐Ari, ...
The Journal of physiology 572 (3), 789-798, 2006
3762006
Ветеринарна клінічна біохімія
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін
Біла Церква 400, 2002
285*2002
Обмен липидов у животных в онтогенезе
ВГ Янович, ПЗ Лагодюк
М.: Агропромиздат 317, 1991
2211991
Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин
ВГ Янович, ЛІ Сологуб
Львів: Тріада плюс 38, 2000
1682000
Західний внутрішньопородний тип української чорно-рябої молочної породи: господарсько-біологічні та селекційно-генетичні особливості
ЄІ Федорович, ЙЗ Сірацький
К.: Науковий світ, 2004
1452004
Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві
БМ Куртяк, ВГ Янович
Львів: Тріада плюс, 2004
1412004
Физиолого-биохимическое и практическое обоснование скармливания цеолитов
ГИ Калачнюк
Вестник сельскохозяйственной науки, 56-64, 1990
1391990
Цеолиты и бентониты в животноводстве
ИИ Грабовенский, ГИ Калачнюк
Ужгород: Карпаты, 72, 1984
1271984
Хром в організмі людини і тварин. Біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти
ЛІ Сологуб, ГЛ Антоняк, НО Бабич
Львів: Євросвіт 128, 2007
1142007
Knocking down of the KCC2 in rat hippocampal neurons increases intracellular chloride concentration and compromises neuronal survival
C Pellegrino, O Gubkina, M Schaefer, H Becq, A Ludwig, M Mukhtarov, ...
The Journal of physiology 589 (10), 2475-2496, 2011
1022011
Klinichna diagnostyka vnutrishnih hvorob tvaryn
VI Levchenko, VV Vlizlo, IP Kondrahin
Bila Cerkva 608, 2004
102*2004
LEVEL OF LIPID PEROXIDATION PRODUCTS IN THE BLOOD OF RATS UNDER THE INFLUENCE OF OXIDATIVE STRESS AND UNDER THE ACTION OF LIPOSOMAL PREPARATION OF" BUTASELMEVIT"
TV Martyshuk, BV Gutyj, OI Vishchur
Ukrainian Journal of Ecology 6 (2), 22-27, 2016
952016
Кiлькiснi хроматографiчнi методи визначення окремих лiпiдiв i жирних кислот у бiологiчному матерiалi
ЙФ Рiвiс, РС Федорук
Львiв.:" СПОЛОМ", 110, 2010
93*2010
Розробка методів отримання клітин гранульози кролів та підбір оптимальних умов їх співкультивування з ооцитами in vitro
В Сирватка, І Гевкан, Ю Сливчук, І Матюха, І Розгоні
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
84*2013
Activity of the T-and B-system of the cell immunity of animals under conditions of oxidation stress and effects of the liposomal drug
M Khariv, B Gutyj, N Ohorodnyuk, O Vishchur, I Khariv, I Solovodzinska, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 536-541, 2017
732017
Обмін ліпідів у риб
ІІ Грициняк, КБ Смолянінов, ВГ Янович, ВВ Влізло
Львів,«Тріада плюс, 2010
66*2010
Laboratory methods of research in biology, stockbreeding and veterinary medicine
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Lviv: Spolom, 2012
64*2012
Жировий гепатоз у високопродуктивних корів
ВВ Влізло
спец. 16.00. 01 “Діагностика і терапія тварин”/ВВ Влізло, 1998
611998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20