Ігор Валерійович Іваницький,Игорь Валериевич Иваницкий, Igor V. Ivanytskyi
Ігор Валерійович Іваницький,Игорь Валериевич Иваницкий, Igor V. Ivanytskyi
Полтавький державний медичний уныверситет, Poltava State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
6‑gene promoter methylation assay is potentially applicable for prostate cancer clinical staging based on urine collection following prostatic massage
KA Nekrasov, MV Vikarchuk, EE Rudenko, IV Ivanitskiy, VM Grygorenko, ...
Oncology letters 18 (6), 6917-6925, 2019
52019
Otsinka dynamiky kliniko-laboratornykh pokaznykiv u likuvanni khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen u poiednanni z osteoartrytom [Evaluation of the dynamics …
VM Zhdan, HS Khaymenova, IV Ivanytskyi, HV Volchenko, MV Tkachenko
Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi …, 2017
52017
Організація навчання лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії
ВМ Ждан, МЮ Бабаніна, ЄМ Кітура, ЛМ Шилкіна, ІВ Іваницький, ...
Медичні перспективи 22 (2 ч. 1), 2017
32017
Ефективність карведилoлу в лікуванні артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет ІІ типу
ВМ Ждан, СГ Стародубцев, ІВ Іваницький
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2006
32006
Стандарти ведення пацієнтів із захворюваннями органів дихання у заrальнолікарській практиці
ВМ Ждан, МЮ Бабаніна, ОА Кир’ян, ЄМ Кітура, ЛМ Шилкіна, ...
ПП «Дивосвіт», 2018
22018
Intensifying approach to the therapy of patients with constellation of the diseases: chronic obstructive pulmonary disease and osteoarthritis.
VN Zhdan, MМ Potyazhenko, GS Khaymenova, NN Lyulka, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (3 pt 2), 578-580, 2017
22017
Терапевтичний підхід до пацієнтів з фіброзом печінки в залежності від наявності дисплазії сполучної тканини
ІВ Іваницький, ТА Іваницька, ИВ Иваницкий, ТА Иваницкая
ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017
22017
Особливості визначення показників еластичності тканини печінки за допомогою зсувнохвильової еластографії у пацієнтів молодого віку в залежності від наявності стеатогепатозу та …
ІВ Іваницький, ТА Іваницька
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2017
22017
Стандарти діагностики та лікування в загальнолікарській практиці. Внутрішні хвороби
ВМ Ждан, ЛМ Шилкіна, МЮ Бабаніна, ЄМ Кітура, МВ Ткаченко, ...
Полтава ТОВ «АСМІ», 2016
22016
Ultrazvukova diagnostika jak metod viznachennja taktiki vedennja pacientiv zi stenozom spinnomozkovogo kanalu ta sindromom dobrojakisnoji gipermobilnosti suglobiv na etapi …
IV Ivanytskyi, SVY Ivanytskaya ТА
Aktualni problem suchasnoi mediciny: Visnik ukrainskoi medichnoi …, 2015
22015
Osoblyvosti funktsionalnoho stanu sertsevo-sudynnoi systemy u khvorykh z poiednanoiu sertsevo-lehenevoi patolohiieiu [Features of the functional state of the cardiovascular …
VM Zhdan, VY Shtompel, IV Ivanytskyi
22014
Hyperuricemia and arterial hypertension in general practice
VM Zhdan, OY Kitura, YM Kitura, MY Babanina, MV Tkachenko, ...
CreateSpace Independent Publishing Platform. North Charleston, SC, USA 29406, 2014
22014
Досвід впровадження новітніх інформаційних технологій у післядипломній підготовці сімейних лікарів в Українській медичній стоматологічній академії
ВМ Ждан, ЛМ Шилкіна, ВЮ Штомпель, ІВ Іваницький
Национальная академия медицинских наук Украини, Киевская медицинская …, 2013
22013
Вплив активації рецепторів ppar-γ на функцію ендотелію за даними проби Целермаєра Соренсена та атеросклеротичне ураження сонних артерій у хворих на ревматоїдний артрит з …
ІВ Іваницький
Мир медицины и биологии 5 (2-2), 2009
22009
Динаміка змін товщини комплексу інтима-медія сонних артерій та ендотеліапьної дисфункції за даними проби Целермаера-Соренсена у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від …
ІВ Іваницький
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2008
22008
Картування інтервалу QT та його дисперсія в післяінфарктний період: діагностично-клінічне значення
ОІ Катеренчук, ІВ Іваницький, АИ Катеренчук, ИВ Иваницкий
Українська медична стоматологічна академія, 2018
12018
Суспільно-світоглядні засади професійної культури сімейного лікаря в умовах медичної реформи
ЯЄ Блоха, ІВ Іваницький, ВВ Кононенко, ТА Іваницька
Молодий вчений, 481-484, 2018
12018
Современный взгляд на фармакотерапию остеоартрита в сочетании с сердечно-сосудистой патологией
ГС Хайменова, МЮ Бабанина, ГВ Волченко, МВ Ткаченко, ...
Wydawnictwo Aluna Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Журнал …, 2016
12016
Modern look at pharmacotherapy of osteoarthritis accomplished with cardiovascular disease
ГС Хайменова, МЮ Бабанина, ГВ Волченко, МВ Ткаченко, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 69 (2 Pt 2), 180-182, 2016
12016
Корекція кардіоваскулярної патології у пацієнтів з первинним остеопорозом
ІВ Ярова, ЛМ Шилкіна, ІВ Іваницький
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20