Тетяна Кузь
Тетяна Кузь
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Ternopil Ivan Puluj National
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічний розвиток машинобудування в Україні
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
172011
Побудова концепції реструктуризації та її вплив на діяльність машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИ МСТВ ЗА РАХУНОК РЕСТРУКТУРИЗАЦІ
ТІ Кузь
32011
Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств машинобудівної промисловості
ТІ Кузь
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
22018
Форми реалізації інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
12018
Інноваційні центри: створення і функціонування
Т Кузь
Економіка і управління, 12-17, 2018
12018
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ТІ Кузь, ЛЯ Малюта
ТМ Борисова, докт. економ. наук, доцент, НБ Кирич, докт. економ. наук …, 2018
12018
Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах суспільної нестабільності
ТІ Кузь
Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава …, 2017
12017
Маркетинг інноваційних продуктів машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського …, 2010
12010
Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
12010
Формування об’єднаних громад як базового рівня адміністративно-територіального устрою України
ТІ Кузь
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Визначення ролі закладів ресторанного господарства у соціально-економічному зростанні країни
ГС Нагорняк, ВА Паляниця, ТІ Кузь
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
Удосконалення автобусного обслуговування в умовах готелів як напрям розширення і оптимізації транспортного сервісу
ОБ Погайдак, ТІ Кузь, БЯ Керничний
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
Особливості формування конкурентоспроможних територіальних громад в Україні (адміністративно-територіальна реформа,-стратегічні цілі та завдання)
ТІ Кузь, СВ Співак, ВА Паляниця
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
Передумови посилення виконавчої дисципліни та особливості організації державного контролю в бюджетній сфер (управлінські антикорупційні аспекти)
БМ Андрушків, РП Шерстюк, ОІ Павликівська, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ...
Галицький економічний вісник 62 (1), 179-190, 2020
2020
Методи менеджменту в управлінні готельним підприємством
ГС Нагорняк, ТІ Кузь, ОІ Гагалюк
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
2019
Теплоізолювання будівель матеріалами з низькою теплопровідністю
ТІ Кузь, ІВ Коваль
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Intelektual provision of enterepreneurship innovative development in the knowledge-based economy conditions
HO Tetiana Kuz, Liudmyla Maliuta
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph / Edited …, 2019
2019
Реалізація вузівських можливостей на практиці формує його успішну наукову перспективу
БМ Андрушків, ОБ Погайдак, РП Шерстюк, ТІ Кузь
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Цифрова економіка та інноваційні шляхи розвитку держави та регіонів
Л Малюта, ТІ Кузь, О Борух
Матеріали Ⅰ міжрегіональної науково-практичної конференції „Проблеми …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20