Тетяна Кузь (Tetiana Kuz)
Тетяна Кузь (Tetiana Kuz)
Ternopil Ivan Pului National Technical University, Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічний розвиток машинобудування в Україні
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
192011
Intellectual Рotential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions.
ТK H. Ostrovska, L. Maliuta, V. Demianyshyn, R. Sherstiuk
International Journal of Advanced Science and Technology. 29 (No. 9s), рр …, 2020
72020
Побудова концепції реструктуризації та її вплив на діяльність машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
32011
ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИ МСТВ ЗА РАХУНОК РЕСТРУКТУРИЗАЦІ
ТІ Кузь
32011
Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств машинобудівної промисловості
ТІ Кузь
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
22018
Інноваційний центр як організаційна структура управління
МК Л. Малюта, Т. Кузь
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна …, 2018
2*2018
Use of innovative programs in the context of innovative development of machine-building enterprises
L Maliuta, Т Kuz
Socio-Economic Problems and the State (electronic journal) 20 (1), 88-96, 2019
12019
Форми реалізації інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
12018
Інноваційні центри: створення і функціонування
Т Кузь
Економіка і управління, 12-17, 2018
12018
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ТІ Кузь, ЛЯ Малюта
ТМ Борисова, докт. економ. наук, доцент, НБ Кирич, докт. економ. наук …, 2018
12018
Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах суспільної нестабільності
ТІ Кузь
Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава …, 2017
12017
Маркетинг інноваційних продуктів машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського …, 2010
12010
Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
12010
Основні засади регулювання діяльності з надання туристичних послуг у міжнародному розрізі
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ТІ Кузь
Матеріали ⅩⅠ регіональної науково-практичної інтернет-конференції молодих …, 2020
2020
Conception of an effective budget process and ways of improvement regional budget policy
ТK H. Ostrovska, V. Demianyshyn, L. Maliuta, R. Sherstiuk
Journal of advanced research in dynamical and control systems 12 (7), 1686-1690, 2020
2020
Формування об’єднаних громад як базового рівня адміністративно-територіального устрою України
ТІ Кузь
Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали …, 2020
2020
Особливості національно-культурних традицій гостинності.
ГО Людмила Малюта, Тетяна Кузь
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації …, 2020
2020
Визначення ролі закладів ресторанного господарства у соціально-економічному зростанні країни
ГС Нагорняк, ВА Паляниця, ТІ Кузь
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
Удосконалення автобусного обслуговування в умовах готелів як напрям розширення і оптимізації транспортного сервісу
ОБ Погайдак, ТІ Кузь, БЯ Керничний
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
Особливості формування конкурентоспроможних територіальних громад в Україні (адміністративно-територіальна реформа,-стратегічні цілі та завдання)
ТІ Кузь, СВ Співак, ВА Паляниця
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20