Підписатись
Тетяна Кузь (Tetiana Kuz)
Тетяна Кузь (Tetiana Kuz)
Ternopil Ivan Pului National Technical University, Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічний розвиток машинобудування в Україні
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
212011
Intellectual Рotential of Ukraine: Realies and Prospects of Efficient Use in the Knowledge-Based Economy Conditions.
ТK H. Ostrovska, L. Maliuta, V. Demianyshyn, R. Sherstiuk
International Journal of Advanced Science and Technology. 29 (No. 9s), рр …, 2020
16*2020
Підходи стратегічного управління у контексті забезпечення розвитку туристичної індустрії
ТІ Кузь, ЛЯ Малюта, Г Островська, ГС Нагорняк
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2021
42021
Проблеми управління змінами в умовах розвитку промислових підприємствах
МО Бєсєдін, ТВ Бауліна, ВМ Діденко, ІС Грозний, ІБ Запухляк, ...
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 170, 2019
42019
Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств машинобудівної промисловості
ТІ Кузь
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
42018
Побудова концепції реструктуризації та її вплив на діяльність машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
32011
ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИ МСТВ ЗА РАХУНОК РЕСТРУКТУРИЗАЦІ
ТІ Кузь
32011
Інноваційний центр як організаційна структура управління
МК Л. Малюта, Т. Кузь
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна …, 2018
2*2018
Інноваційні центри: створення і функціонування
Т Кузь
Економіка і управління, 12-17, 2018
22018
Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах суспільної нестабільності
ТІ Кузь
Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава …, 2017
22017
Conception of an effective budget process and ways of improvement regional budget policy
ТK H. Ostrovska, V. Demianyshyn, L. Maliuta, R. Sherstiuk
Journal of advanced research in dynamical and control systems 12 (7), 1686-1690, 2020
1*2020
Цифрова економіка та інноваційні шляхи розвитку держави та регіонів
Л Малюта, ТІ Кузь, О Борух
Матеріали Ⅰ міжрегіональної науково-практичної конференції „Проблеми …, 2019
12019
Можливості застосування інноваційних підходів в організації ресторанного бізнесу
Л Малюта, Г Нагорняк, ТІ Кузь
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
12019
Удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах суспільної нестабільності: дисертація
ТІ Кузь
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019
12019
Форми реалізації інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
12018
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ТІ Кузь, ЛЯ Малюта
ТМ Борисова, докт. економ. наук, доцент, НБ Кирич, докт. економ. наук …, 2018
12018
Маркетинг інноваційних продуктів машинобудівних підприємств
ТІ Кузь
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського …, 2010
12010
Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу
ТІ Кузь
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
12010
Науково-публіцистичні методи розкриття особливостей розвитку адаптаційно-трансформаційних процесів у карантинних та постпандемічних умовах
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак, Р Шерстюк, Т Кузь, ...
Інтерсервіс, 2022
2022
Трансформація підходів в управлінні та маркетингу у постпандемічний період: колективна монографія
Л Курило, О Боднар, А Гуторов, М Гасанов, В Храпкіна, Н Трушкіна, ...
Інтерсервіс, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20