Оксана Олександрівна Посилаєва
Оксана Олександрівна Посилаєва
старший науковий співробітник, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Урожайність і якість насіння гороху, нуту, сої за впливу забур’яненості, інокуляції та гербіциду
РА Гутянський, НК Ільченко, ТА Шелякіна, ОО Посилаєва
Селекція і насінництво, 179-188, 2018
32018
Исходный материл сои для селекции на жаро-и засухоустойчивость
ОА Посылаева, ВВ Кириченко
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2014
32014
Формирование хозяйственно ценных признаков семенной продуктивности сои в зависимости от условий выращивания
ОА Посылаева
Масличные культуры, 2014
22014
Инновационные разработки по селекции, семеноводству и технологии возделывания сои в лесостепи Украины
СС Рябуха, ПВ Чернишенко, РД Магомедов, ОА Посылаева, ТВ Сокол, ...
ББК 41.31 С 29, 156, 2017
12017
Использование генофонда культурной сои (Glycine max) в селекции
СС Рябуха, ПВ Чернышенко, ОА Посылаева, ТВ Сокол
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ …, 2016
12016
Изменчивость термоустойчивости семян современных сортов сои в условиях восточной части лесостепи Украины
ОА Посылаева, ВВ Кириченко
Достижения науки и техники АПК, 2014
12014
Вплив дефіциту вологи і підвищених температур на накопичення білку в насінні су-часних сортів сої
ОО Посилаєва, ВВ Кириченко, ТА Шелякіна
Селекція і насінництво, 149-156, 2014
12014
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОИ К БИО-И АБИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ
СС Рябуха, ПВ Чернышенко, ОА Посылаева, ТВ Сокол
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ (ЖУЧЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ IV), 259, 2018
2018
Скринінг генофонду сої культурної за стійкістю до біо–та абіотичних чинників
СС Рябуха, ОО Посилаєва, ТВ Сокол, ПВ Чернишенко
Селекція і насінництво, 114-126, 2017
2017
Вплив абіотичних факторів на показникі якості зерна простих гібридів F1 жита озимого
ОА Змієвська, ДК Єгоров, ОО Посилаєва, ЛІ Буряк, НК Ільченко
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 135-142, 2015
2015
Формування врожайності та якості зерна сортів пшениці твердої ярої залежно від попередника
ОС Усов, СІ Попов, КМ Манько, ТА Шелякіна, ОО Посилаєва
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 109-116, 2015
2015
Адаптивні властивості зразків сої за стійкістю до спеки та посухи і виділення джерел для селекції
ПО О.
автореф. на здоб. наук. ст. канд. с.-г. наук., 20, 2015
2015
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ СОЇ ЗА СТІЙКОСТЮ ДО СПЕКИ ТА ПОСУХИ
ОО Посилаєва, ВВ Кириченко, СС Рябуха
Сер рія “Ро осл лин нни ицт тво о, с сел лек кці іяя і на асі інн ниц цтв во …, 2014
2014
Накопичення олії в насінні сучасних сортів сої під впливом дефіциту вологи і підвищених температур
ОО Посилаєва, ВВ Кириченко, НК Ільченко, ПВ Чернишенко
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 189-196, 2014
2014
Урожайність та біохімічні якості насіння селекційного матеріалу сої
СС Рябуха, ПВ Чернишенко, ОО Посилаєва, ЛГ Серикова
Селекція і насінництво, 188-193, 2014
2014
Скринінг світової колекції сої за стійкістю до спеки та посухи і виділення джерел для селекції
ОО Посилаєва, ВВ Кириченко, СС Рябуха
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 145-155, 2014
2014
ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ СОИ К ЗАСУХАМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ ЛУЧШИХ ИЗ НИХ
ОА Посылаева, СС Рябуха
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17