Подписаться
Ірина Рябініна
Ірина Рябініна
ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене slav.dn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Джерела вивчення історії мови в українському та російському мовознавстві ХІХ ст.–30-х рр. ХХ ст
ІМ Рябініна
ХХ ст./Рябініна ІМ–Слов’янськ: Видавець Маторін БІ, 2011
312011
Мова як система: навч. посіб.
ВА Глущенко, ЮВ Ледняк, ВМ Овчаренко, ІМ Рябініна
К.: ЦУЛ 132, 45, 2011
92011
Джерела дослідження історії мови в українському та російському мовознавстві ХІХ ст.–30-х рр
ІМ Рябініна
ХХ ст.: монографія/за ред. ВА Глущенка. Слов’янськ, 2011
82011
Одиниці фонетико-фонологічного рівня: навчальний посібник для студентів філологічних факультетів
ВА Глущенко, ЮВ Ледняк, ІМ Рябініна
Слов’янськ: СДПІ, 2002
72002
Проблема джерел вивчення історії мови в українському мовознавстві 10-30-х рр. ХХ ст./Лінгвістичні студії: зб. наук. праць/Донецький нац. унт; наук. ред. Анатолій Загнітко
В Глущенко, І Рябініна
Донецьк: ДонНУ, 332-337, 2009
62009
Українські компаративісти про джерела вивчення історії мови
ІМ Рябініна
Вісник Дніпропетровського університету: Мовознавство/відп. ред. ЛП Столярова …, 2005
62005
Джерела вивчення історії мови в концепції ОО Потебні
ВА Глущенко, ІМ Рябініна, ЕР Брагіна
Словознавчі студії: науково-метод. зб./відп. ред. ВА Глущенко.–Слов’янськ …, 2001
52001
Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у студіях БО Ларіна
І Рябініна, А Усова
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології, 12-18, 2018
42018
Джерела вивчення історії української мови у студіях ЄК Тимченка
В Глущенко, І Рябініна, К Тищенко
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології, 8-15, 2017
32017
Лексичні запозичення як джерело вивчення історії мови у російській та українській компаративістиці 10-х–20-х рр. ХХ ст
ВА Глущенко, ІМ Рябініна
Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство …, 2009
32009
Духовна та інтелектуальна емансипація жінки у творах Олени Пчілки
Н Лисенко-Ковальова, І Рябініна
Питання літературознавства, 2009
22009
Мова і мовознавство
ВА Глущенко, ЮВ Ледняк, МЮ Руденко, ІМ Рябініна
Слов'янськ; Дніпро, 2023
12023
Літературно-художні антропоніми як засоби творення образів у романі О. Вільчинського «У степу під Авдіївкою»
ГВ Бачинська, І Рябініна
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
12019
Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у працях МО Максимовича
ВА Глущенко, ІМ Рябініна
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології, 5-15, 2017
12017
До питання про напрями лінгвоісторіографічного дослідження джерел вивчення історії східнослов’янських мов
ВА Глущенко, ІМ Рябініна
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2016
12016
Реконструкція прамовних станів у студіях учених казанської школи та українських учених 30-х рр. ХХ ст.
ОВ Піскунов, ІМ Рябініна
Одеський лінгвістичний вісник, 175-178, 2016
12016
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ Й ТЕЧІЇ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: НОВЕ ТА ТРАДИЦІЙНЕ: матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 3-4 листопада 2023 р.)
КВ Денисюк, ЄП Комарницький, ДА Павлюк, МВ Лаврик, ІМ Рябініна, ...
2023
СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО
ІМ Рябініна, СВ Немикіна, НВ Лисенко
Молодий вчений, 2023
2023
ВУЛЬГАРИЗМИ ЯК САМОСТІЙНЕ ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ
КД Ковальова, НВ Лисенко, ІМ Рябініна
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ МОВОЗНАВСТВА, 107, 2023
2023
ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВʹЯЗКУ НА ЗАНЯТТЯХ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИШІ
Л Пашко, І Рябініна, С Помирча
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 49-60, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20