Follow
Merylova Iryna
Merylova Iryna
Other namesМерилова Ірина Олександрівна
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", ГВУЗ "Приднепровская
Verified email at pdaba.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Urban improvement of comprehensive schools and out of school educational establishments in Ukraine
G Kovalska, I Merylova, I Bulakh
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8 …, 2019
352019
Sustainable Hospital Architecture-Potential of Underground Spaces
I Bulakh, I Merylova
Civil Engineering and Architecture 8 (5), 1127-1135, 2020
192020
A human in the urban space of the globalized world
IO Merylova, KV Sokolova
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 113-120, 2020
162020
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Релейний захист"
ВМ Баженов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2013
8*2013
Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області)
ІО Мерилова
дис.… канд. арх.: 18.00. 04. КНУБА. Київ, 2018
72018
Типология симбиотических экополисов
ВВ Воробьев, ОС Шило, ИА Мерилова
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 57-63, 2013
72013
Досвід та проблеми формування фізкультурно-спортивних зон навчальних закладів
ЛМ Ковальський, ІО Мерилова, ДС Кравцов
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 134-141, 2017
62017
Варианты развития сети внешкольного образования в Украине на основе анализа мировых концепций
ИА Мерилова
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 52-63, 2015
62015
Стратегія розвитку прибережних територій великого міста
В Вадімов, І Мерилова, Є Самойленко
Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, 172-188, 2021
52021
Calculation of o ut-of-school educational institutions network and its place in residential development
IO Merylova
Przestrzeń i Forma, 2017
52017
Етапи формування промислового вузла «Фабричний» у місті Дніпро: історія та перспективи подальшого розвитку
І Мерилова, О Речиц
Містобудування та територіальне планування, 170-181, 2021
42021
Особливості використання технологій 3d-друку в будівництві
Є Заяць, І Богданов, Г Невгомонний, І Мерилова, О Речиц
Містобудування та територіальне планування, 83-93, 2021
42021
Stages of formation of industrial unit" Factory" in the city of Dnipro: history and prospects of further development
IO Merylova, OA Rechyts
Urban planning and territory, 170-181, 2021
42021
Comprehensive Assessment of the Urban Ecological State of the City of Dnipro. Problems and Solutions
IO Merylova
Urban Planning and Spatial Planning, 384-392, 2019
42019
Extracurricular educational establishments formation experience in Ukraine
GL Kovalska, IO Merylova
Bulletin of Prydneprovs’ ka State Academy of Civil Engeneering and …, 2015
42015
Perspectives of the public space development in the historical part of Dnipro, Ukraine
IO Merylova, OA Rechyts
Przestrzeń i Forma, 183-192, 2021
32021
Funktsionalʹno-planuvalʹna orhanizatsiya merezhi zakladiv pozashkilʹnoyi osvity (na prykladi Dnipropetrovsʹkoyi oblasti)[Functional and planning organization of the network of …
IO Merylova
Candidate of architecture 18 (04), 2018
32018
Architectural and town-planning formation network principles of extracurricular educational establishments
IO Merylova
Science and technology: perspectives of the XXI century: International …, 2017
32017
Дослідження особливостей формування мережі позашкільних навчальних закладів у структурі територіальних освітніх округів
ІО Мерилова
ScienceRise 3 (1 (32)), 6-9, 2017
32017
Принципы организации сети внешкольных учебных заведений
ИА Мерилова, ЛН Ковальский
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20