Добровольська Вікторія Василівна, Добровольская Виктория Васильевна
Добровольська Вікторія Василівна, Добровольская Виктория Васильевна
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Підтверджена електронна адреса в dakkkim.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прогнозування і планування як засоби державного регулювання господарської діяльності
В Добровольська
Право України, 94-99, 2009
92009
Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією
ВВ Добровольська
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 22-26, 2012
62012
Керування документацією в органах управління культурою України: соціально-комунікаційний аспект
В Добровольська
НАКККіМ, 2012
4*2012
Wikipedia as a tool of the documentation of phenomena of the social and cultural sphere
V Dobrovolska, A Peleshchyshyn
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2018
32018
Вікіпедія як інструмент документування явищ соціально-культурної сфери
ВВ Добровольська, АМ Пелещишин
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 82-87, 2018
22018
Фактор соціальних мереж у завданнях захисту суспільного інформаційного образу закладів культури
ВВ Добровольська, АМ Пелещишин, ВА Вус
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 132-137, 2018
22018
Аудит за оновленим законодавством України
ВВ Добровольська
Сумський державний університет, 2018
22018
Державна політика в галузі культури України: стан та розвиток системи управління документацією: монографія/М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв
ВВ Добровольська
Київ: НАКККіМ, 2017
22017
Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства
В Добровольська
Бібліотечний вісник, 26-31, 2014
22014
Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою
ВВ Добровольська
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 39-44, 2013
22013
Вітчизняний стандарт як база формування розвитку системи керування документацією в Україні
ВВ Добровольська
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 18-24, 2010
22010
Теоретико-методологічні засади дослідження соціокомунікаційного простору культури
В Добровольська
Зміст Contents, 10, 2019
12019
Документаційне забезпечення національної політики в галузі розвитку культурного простору україни
V Dobrovolska
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 74-80, 2017
12017
Актуальні питання бібліотекознавства, документознавства на сторінках фахового часопису «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»(2015-2016 роки)
В Добровольська
Видавництво Львівської політехніки, 2017
12017
Дослідження процесу керування документацією в органах управління культурою
В Добровольська
Вісник Книжкової палати, 28-29, 2012
12012
Діяльність органів управління культурою як об'єкт керування документацією
В Добровольська
Вісник Книжкової палати, 18-20, 2012
12012
Формування Зведеного каталогу оцифрованих видань публічних бібліотек України
В Добровольська, О Збанацька
ICS 2020, 81, 2020
2020
Бібліографічна реконструкція журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
В Добровольська, О Збанацька
Інформація, комунікація, суспільство 2019: матеріали 8-ої Міжнародної …, 2019
2019
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ» У ПРОФЕСІЙНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
СХ Литвин, ВВ Добровольська
2019
Модельний підхід у дослідженні соціокомунікаційного простору культури
В Добровольська
Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського, 191-203, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20