Добровольська Вікторія Василівна, Добровольская Виктория Васильевна
Добровольська Вікторія Василівна, Добровольская Виктория Васильевна
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Підтверджена електронна адреса в dakkkim.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прогнозування і планування як засоби державного регулювання господарської діяльності
В Добровольська
Право України, 94-99, 2009
92009
Керування документацією в органах управління культурою України: соціально-комунікаційний аспект
В Добровольська
НАКККіМ, 2012
7*2012
Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією
ВВ Добровольська
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 22-26, 2012
62012
Wikipedia as a tool of the documentation of phenomena of the social and cultural sphere
V Dobrovolska, A Peleshchyshyn
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2018
42018
Державна політика в галузі культури України: стан та розвиток системи управління документацією: монографія/М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв
ВВ Добровольська
Київ: НАКККіМ, 2017
42017
Вітчизняний стандарт як база формування розвитку системи керування документацією в Україні
ВВ Добровольська
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 18-24, 2010
42010
Вікіпедія як інструмент документування явищ соціально-культурної сфери
ВВ Добровольська, АМ Пелещишин
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 82-87, 2018
32018
Фактор соціальних мереж у завданнях захисту суспільного інформаційного образу закладів культури
ВВ Добровольська, АМ Пелещишин, ВА Вус
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 132-137, 2018
32018
Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства
В Добровольська
Бібліотечний вісник, 26-31, 2014
32014
Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою
ВВ Добровольська
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 39-44, 2013
32013
Дослідження процесу керування документацією в органах управління культурою
В Добровольська
Вісник Книжкової палати, 28-29, 2012
32012
Діяльність органів управління культурою як об'єкт керування документацією
В Добровольська
Вісник Книжкової палати, 18-20, 2012
32012
Теоретико-методологічні засади дослідження соціокомунікаційного простору культури
ВВ Добровольська
Національна біліотека України імені ВІ Вернадського, 2019
22019
Аудит за оновленим законодавством України
ВВ Добровольська
Сумський державний університет, 2018
22018
Документаційне забезпечення національної політики в галузі розвитку культурного простору україни
V Dobrovolska
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 74-80, 2017
22017
Актуальні питання бібліотекознавства, документознавства на сторінках фахового часопису «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»(2015-2016 роки)
В Добровольська
Видавництво Львівської політехніки, 2017
22017
Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні: монографія
ВВ Добровольська
Київ: НАКККіМ, 2020
12020
Бібліографічна реконструкція журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
В Добровольська, О Збанацька
Інформація, комунікація, суспільство 2019: матеріали 8-ої Міжнародної …, 2019
12019
Культурні практики публічних бібліотек Півдня України в контексті динаміки соціокультурного поступу регіону
ВВ Добровольська, ТВ Сидоренко, АІ Сидоренко
12019
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ» У ПРОФЕСІЙНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
СХ Литвин, ВВ Добровольська
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20