Цимбаленко Наталія Володимирівна (Tsymbalenko Nataliia)
Цимбаленко Наталія Володимирівна (Tsymbalenko Nataliia)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Оценка персонала в системе управления человеческим капиталом предприятия
НВ Цимбаленко
Россия на пути выхода из экономического кризиса: сборник научных статей, 2010
72010
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ІМ Грищенко, НВ Цимбаленко, ТМ Нефедова
Ринок праці та зайнятість населення, 32-35, 2015
52015
Формування моделі управління людським капіталом підприємства
НВ Цимбаленко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
42010
Методика оцінки людського капіталу підприємства
НВ Цимбаленко
Вісник Хмельницького нац. ун-ту «Економічні науки, 138-141, 2010
32010
Оцінка проблем та шляхи забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації
ІО Тарасенко, НВ Нетребська
International scientific journal, 103-109, 2015
22015
Методичні положення оцінки трудового потенціалу підприємства
НВ Цимбаленко, АП Гречан, ІО Тарасенко
Вісник Хмельницького національного університету.–Хмельницький, 16-19, 2009
22009
Человеческое развитие в контексте глобального экономического кризиса [Електроний pесурс]
НВ Цимбаленко
Глобальный экономический кризис: реалии и пути преодоления–СПб.: НОУ ВПО …, 2009
22009
Розвиток банківської системи України
НВ Цимбаленко, ІІ Бойко
Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт VIII …, 2017
12017
Trends and problems in the development of higher education system in Ukraine
NV Tsimbalenko, OS Tarasenko
Scientific Bulletin of Polissia 4, 91-98, 2016
12016
Теоретичні аспекти формування фінансової безпеки банку
НВ Цимбаленко, ТО Ларіонова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
12016
Удосконалення системи забезпечення фінансово–економічної безпеки
НВ Цимбаленко, ВІ Левчук
Формування ринкових відносин в Україні, 97-99, 2016
12016
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої освіти в Україні
НВ Цимбаленко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
12015
Комплексна оцінка людського капіталу ВНЗ
НВ Цимбаленко
Інвестиції: практика та досвід, 52-55, 2015
12015
Методичні засади переходу до нової архітектури легкої промисловості України на базі моделей сталого економічного розвитку
ІМ Грищенко, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, СМ Бондаренко, СВ Беляєва, ...
Кафедра, 2012
12012
Оцінювання ефективності інвестицій у розвиток людського капіталу підприємства
НВ Цимбаленко
Технології та дизайн, 2011
12011
Особливості реалізації механізму державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти та науки
ОС Тарасенко, ІО Тарасенко, НВ Цимбаленко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Поняття небезпеки, загрози та ризику в контексті дослідження економічної безпеки ЗВО
НВ Цимбаленко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
2019
Удосконалення системи фінансування вищої освіти в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки
ОС Тарасенко, НВ Цимбаленко
Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, 2019
2019
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЗВО
NV Tsymbalenko, OS Tarasenko
Науковий вісник Полісся, 28-32, 2018
2018
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
IO Tarasenko, N Tsymbalenko, OS Tarasenko
Науковий вісник Полісся 1 (1 (13)), 42-46, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20