Цимбаленко Наталія Володимирівна (Tsymbalenko Nataliia)
Цимбаленко Наталія Володимирівна (Tsymbalenko Nataliia)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оценка персонала в системе управления человеческим капиталом предприятия
НВ Цимбаленко
Россия на пути выхода из экономического кризиса: сборник научных статей, 2010
112010
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ІМ Грищенко, НВ Цимбаленко, ТМ Нефедова
Ринок праці та зайнятість населення, 32-35, 2015
82015
Pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv yak peredumova zabezpechennia potreb rynku pratsi [Improving the efficiency of higher education …
IM Hryshchenko, NV Tsymbalenko, TM Nefedova
D:/documents/Downloads/rpzn_2015_2_8. pdf.(in Ukrainian), 2015
52015
Формування моделі управління людським капіталом підприємства
НВ Цимбаленко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
52010
Оцінка проблем та шляхи забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації
ІО Тарасенко, НВ Нетребська
International scientific journal, 103-109, 2015
32015
Комплексна оцінка людського капіталу ВНЗ
НВ Цимбаленко
Інвестиції: практика та досвід, 52-55, 2015
32015
Методика оцінки людського капіталу підприємства
НВ Цимбаленко
Вісник Хмельницького національного університету.-Хмельницький.-2010.-No5 2 …, 2010
32010
Чинники розвитку системи вищої освіти в Україні
НВ Цимбаленко, ТМ Нефедова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
22017
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої освіти в Україні
НВ Цимбаленко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
22015
Методичні положення оцінки трудового потенціалу підприємства
НВ Цимбаленко
Вісник Хмельницького національного університету.–Хмельницький, 16-19, 2009
22009
Человеческое развитие в контексте глобального экономического кризиса [Електроний pесурс]
НВ Цимбаленко
Глобальный экономический кризис: реалии и пути преодоления–СПб.: НОУ ВПО …, 2009
22009
Фінансова політика держави у сфері вищої освіти і науки: основні напрями вдосконалення
О Тарасенко, НВ Цимбаленко
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
12019
Strategic priorities of higher education development in Ukraine
IO Tarasenko, NV Tsymbalenko, OS Tarasenko
Науковий вісник Полісся, 42-46, 2018
12018
Trends and problems in the development of higher education system in Ukraine
NV Tsimbalenko, OS Tarasenko
Науковий вісник Полісся, 91-98, 2016
12016
Теоретичні аспекти формування фінансової безпеки банку
НВ Цимбаленко, ТО Ларіонова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
12016
Удосконалення системи забезпечення фінансово–економічної безпеки
НВ Цимбаленко, ВІ Левчук
Формування ринкових відносин в Україні, 97-99, 2016
12016
Методичні засади переходу до нової архітектури легкої промисловості України на базі моделей сталого економічного розвитку
ІМ Грищенко, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, СМ Бондаренко, СВ Беляєва, ...
Кафедра, 2012
12012
Оцінювання ефективності інвестицій у розвиток людського капіталу підприємства
НВ Цимбаленко
Технології та дизайн, 2011
12011
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗВО
НВ ЦИМБАЛЕНКО
Управління розвитком підприємств в умовах динамічної, 277, 2019
2019
Formation of state financial policy in the sphere of higher education and science
N Tsymbalenko, O Tarasenko
Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20