Пилип Селігей
Пилип Селігей
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Мовна свідомість: структура, типологія, виховання
ПО Селігей
К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2012. ‒ 118 c., 2012
53*2012
Що нам робити із запозиченнями?
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2007. – № 3. – С. 3–16; № 4. – С. 16–32., 2007
462007
Внутрішня форма назв емоцій в українській мові
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2001. – № 1. – С. 24–33., 2001
432001
Сучасне термінотворення: симптоми та синдроми
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 48–61., 2007
352007
Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 49–66., 2008
212008
Науковий стиль української мови: ресурси оновлення
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2006. – № 2-3. – С. 174–186., 2006
20*2006
Світло і тіні наукового стилю
ПО Селігей
К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2016. – 627 c., 2016
19*2016
Питоме і чуже в термінології: гармонія чи конфлікт?
ПО Селігей
Журнал Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 9. – С. 20–28., 2007
18*2007
Структура й типологія мовної свідомості
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 12–29., 2009
162009
Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української літератури
СМ Цалик, ПО Селігей
К.: Наш час, 2010. – 352 с., 2010
152010
Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи
ПО Селігей
К., 2003. – 56 с., 2003
132003
Про виховання мовної свідомості
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2010. – № 2-3. – С. 176–193., 2010
92010
Чужого навчаємося, а свого цураємося...
ПО Селігей
Журнал Дивослово. – 2008. – № 7. – С. 36–40., 2008
82008
Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові
ПО Селігей
К.: Вид. дім Академперіодика, 2014. – 324 c., 2014
62014
Типи багатослів’я в наукових текстах
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2013. – № 4. – С. 22–44., 2013
6*2013
Юрій Шевельов — майстер наукового стилю
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2010. – № 2. – С. 3–21., 2010
6*2010
Мовна свідомість – шанобливе ставлення до мови
ПО Селігей
Журнал Дивослово. – 2012. – № 7. – С. 40–44., 2012
5*2012
Науковець і його мова
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2012. – № 4. – С. 18–28., 2012
52012
Наковий жаргон – бар'єр між автором і читачем
ПО Селігей
Журнал Вісник Національної академії наук України. – 2004. – № 6. – С. 41–51., 2004
52004
Український науковий текст: проблеми комунікативної повноцінності та стильової досконалості
ПО Селігей
Дисертація на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук. – К., 2016. – 427 с., 2016
4*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20