Follow
Пилип Селігей
Пилип Селігей
Other namesP. Selihey, P. Selihej, P. Seligey, P. Seligej, P. Selihei, P. Seligei
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Мовна свідомість: структура, типологія, виховання
ПО Селігей
К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2012. ‒ 118 c., 2012
130*2012
Що нам робити із запозиченнями?
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2007. – № 3. – С. 3–16; № 4. – С. 16–32., 2007
89*2007
Світло і тіні наукового стилю
ПО Селігей
К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2016. – 627 c., 2016
87*2016
Внутрішня форма назв емоцій в українській мові
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2001. – № 1. – С. 24–33., 2001
67*2001
Сучасне термінотворення: симптоми та синдроми
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 48–61., 2007
612007
Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 49–66., 2008
44*2008
Структура й типологія мовної свідомості
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 12–29., 2009
42*2009
Питоме і чуже в термінології: гармонія чи конфлікт?
ПО Селігей
Журнал Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 9. – С. 20–28., 2007
38*2007
Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української літератури
СМ Цалик, ПО Селігей
К.: Наш час, 2010. – 352 с., 2010
32*2010
Науковий стиль української мови: ресурси оновлення
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2006. – № 2-3. – С. 174–186., 2006
31*2006
Український науковий текст: проблеми комунікативної повноцінності та стильової досконалості
ПО Селігей
Дисертація на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук. – К., 2016. – 427 с., 2016
30*2016
Про виховання мовної свідомості
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2010. – № 2-3. – С. 176–193., 2010
26*2010
Іменниковість versus дієслівність: у пошуках золотої середини
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2014. – № 4. – С. 36–55., 2014
22*2014
Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи
ПО Селігей
К., 2003. – 56 с., 2003
212003
Типи багатослів’я в наукових текстах
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2013. – № 4. – С. 22–44., 2013
20*2013
Науковець і його мова
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2012. – № 4. – С. 18–28., 2012
17*2012
Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові
ПО Селігей
К.: Вид. дім Академперіодика, 2014. – 324 c., 2014
14*2014
Чужого навчаємося, а свого цураємося...
ПО Селігей
Журнал Дивослово. – 2008. – № 7. – С. 36–40., 2008
13*2008
Мовна свідомість – шанобливе ставлення до мови
ПО Селігей
Журнал Дивослово. – 2012. – № 7. – С. 40–44., 2012
12*2012
Юрій Шевельов — майстер наукового стилю
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2010. – № 2. – С. 3–21., 2010
12*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20