Пилип Селігей
Пилип Селігей
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Мовна свідомість: структура, типологія, виховання
ПО Селігей
К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2012. ‒ 118 c., 2012
74*2012
Що нам робити із запозиченнями?
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2007. – № 3. – С. 3–16; № 4. – С. 16–32., 2007
672007
Внутрішня форма назв емоцій в українській мові
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2001. – № 1. – С. 24–33., 2001
492001
Сучасне термінотворення: симптоми та синдроми
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 48–61., 2007
432007
Світло і тіні наукового стилю
ПО Селігей
К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2016. – 627 c., 2016
32*2016
Структура й типологія мовної свідомості
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 12–29., 2009
29*2009
Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 49–66., 2008
29*2008
Таємниці письменницьких шухляд: Детективна історія української літератури
СМ Цалик, ПО Селігей
К.: Наш час, 2010. – 352 с., 2010
25*2010
Питоме і чуже в термінології: гармонія чи конфлікт?
ПО Селігей
Журнал Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 9. – С. 20–28., 2007
23*2007
Науковий стиль української мови: ресурси оновлення
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2006. – № 2-3. – С. 174–186., 2006
22*2006
Про виховання мовної свідомості
ПО Селігей
Журнал Мовознавство. – 2010. – № 2-3. – С. 176–193., 2010
16*2010
Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи
ПО Селігей
К., 2003. – 56 с., 2003
132003
Науковець і його мова
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2012. – № 4. – С. 18–28., 2012
12*2012
Український науковий текст: проблеми комунікативної повноцінності та стильової досконалості
ПО Селігей
Дисертація на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук. – К., 2016. – 427 с., 2016
11*2016
Чужого навчаємося, а свого цураємося...
ПО Селігей
Журнал Дивослово. – 2008. – № 7. – С. 36–40., 2008
11*2008
Типи багатослів’я в наукових текстах
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2013. – № 4. – С. 22–44., 2013
10*2013
Юрій Шевельов — майстер наукового стилю
ПО Селігей
Журнал Українська мова. – 2010. – № 2. – С. 3–21., 2010
10*2010
Нормативний підхід у мовознавстві й мовна критика
ПО Селігей
Збірник Стиль і текст. – Вип. 13. – 2012. – С. 66–72., 2012
92012
Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові
ПО Селігей
К.: Вид. дім Академперіодика, 2014. – 324 c., 2014
62014
Мовна свідомість – шанобливе ставлення до мови
ПО Селігей
Журнал Дивослово. – 2012. – № 7. – С. 40–44., 2012
6*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20