Чирчик Сергій Васильович (Serhii Chyrchyk)
Чирчик Сергій Васильович (Serhii Chyrchyk)
The Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative-Applied Arts and Design
Verified email at knutd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Структурні складові професійної компетентності дизайнера інтер’єру
СВ Чирчик
Вища школа, 83-103, 2012
72012
Теоретичні і методичні основи формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з дизайну інтер’єру
СВ Чирчик
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017
62017
Поняття" компетенція"," компетентність"," професійна компетентність" в науці як ціннісні орієнтири дизайн-освіти
СВ Чирчик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 82-85, 2010
62010
Методологія дизайн-проектування в контексті професійного становлення майбутнього дизайнера середовища
МЙЖ С.В. Чирчик
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. праць, 4-9., 2013
5*2013
Оптимізаційна модель "Інтеграл компетентності дизайнера"
СВ Чирчик
Вища школа, 59-95., 2014
42014
Методологічні аспекти підготовки майбутніх дизайнерів
СВ Чирчик
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. праць, 59-68., 2014
4*2014
Пізнавальний інтерес як методологічний аспект професійного становлення майбутнього дизайнера
СВ Чирчик
Вища школа, 2013
32013
Світлодизайн у контексті сучасної наукової думки
СВ Чирчик
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 18-29, 2018
22018
Формування інноваційного освітнього середовища як фактора професійного становлення майбутніх дизайнерів інтер'єру
СВ Чирчик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2015
22015
Математичні передумови регресійного моделювання в оптимізаційній моделі «Інтеграл компетентності дизайнера»
СВ Чирчик
Проблеми освіти: Наук-метод. зб., 217-223, 2015
22015
Матеріалознавство в дизайні : [навч.-метод. комплекс дисципліни]
СВ Чирчик
К. : КНУКіМ, 2014
22014
Комплексный государственный экзамен как способ диагностики качества высшего дизайн-образования
СВ Чирчик
Педагогика. Достижения, проекты, гипотезы : сборник науч. докладов, 29-30 …, 2014
22014
Позиціонування дипломного кваліфікаційного проекту у системі фахової підготовки за напрямом Дизайн
С Чирчик
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 99-103, 2014
22014
Деякі структурні особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з дизайну
СВ Чирчик
Мистецька освіта в правовому полі : стан, проблеми, шляхи вирішення : зб …, 2011
2*2011
Проблеми глобалізації в культурі
С Чирчик
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 62-67, 2010
22010
Organizational and methodological justification conditions of future interior designers’ professional training model
S Chyrchyk
Herald pedagogiki. Nauka і Praktyka : wydanie specjalne, 75-80., 2017
12017
Conceptual model of professional training of future interior designers
S Chyrchyk
Педагогіка. Актуальні наукові дослідження. Теорія, практика : збірник наук …, 2015
12015
Робота з обдарованими дітьми – від теорії до практики
СВ Чирчик
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Оцінка якості вищої дизайн-освіти
СВ Чирчик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Роль математичного моделювання у дизайні
СВ Чирчик
Вісник ЧНПУ. Серія "Педагогічні науки". - Чернігів, 346-349, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20