Follow
Чирчик Сергій Васильович (Serhii Chyrchyk)
Чирчик Сергій Васильович (Serhii Chyrchyk)
The Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative-Applied Arts and Design
Verified email at knutd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні і методичні основи формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з дизайну інтер’єру
СВ Чирчик
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017
72017
Структурні складові професійної компетентності дизайнера інтер’єру
СВ Чирчик
Вища школа, 83-103, 2012
72012
Методологія дизайн-проектування в контексті професійного становлення майбутнього дизайнера середовища
МЙЖ С.В. Чирчик
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. праць, 4-9., 2013
6*2013
Поняття" компетенція"," компетентність"," професійна компетентність" в науці як ціннісні орієнтири дизайн-освіти
СВ Чирчик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 82-85, 2010
62010
Акмеологічний підхід у професійній підготовці майбутніх дизайнерів
СВ Чирчик
Вища школа, 33-38, 2011
52011
Оптимізаційна модель "Інтеграл компетентності дизайнера"
СВ Чирчик
Вища школа, 59-95., 2014
42014
Методологічні аспекти підготовки майбутніх дизайнерів
СВ Чирчик
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. праць, 59-68., 2014
4*2014
Пізнавальний інтерес як методологічний аспект професійного становлення майбутнього дизайнера
СВ Чирчик
Вища школа, 2013
32013
Світлодизайн у контексті сучасної наукової думки
СВ Чирчик
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 18-29, 2018
22018
До питання становлення та розвитку поняття «інтер’єр»
СВ Чирчик
Вища школа, 87–100, 2018
22018
Робота з обдарованими дітьми – від теорії до практики
СВ Чирчик
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
Формування інноваційного освітнього середовища як фактора професійного становлення майбутніх дизайнерів інтер'єру
СВ Чирчик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2015
22015
Математичні передумови регресійного моделювання в оптимізаційній моделі «Інтеграл компетентності дизайнера»
СВ Чирчик
Проблеми освіти: Наук-метод. зб., 217-223, 2015
22015
Матеріалознавство в дизайні : [навч.-метод. комплекс дисципліни]
СВ Чирчик
К. : КНУКіМ, 2014
22014
Комплексный государственный экзамен как способ диагностики качества высшего дизайн-образования
СВ Чирчик
Педагогика. Достижения, проекты, гипотезы : сборник науч. докладов, 29-30 …, 2014
22014
Позиціонування дипломного кваліфікаційного проекту у системі фахової підготовки за напрямом Дизайн
С Чирчик
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 99-103, 2014
22014
Деякі структурні особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з дизайну
СВ Чирчик
Мистецька освіта в правовому полі : стан, проблеми, шляхи вирішення : зб …, 2011
2*2011
Проблеми глобалізації в культурі
С Чирчик
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 62-67, 2010
22010
Organizational and methodological justification conditions of future interior designers’ professional training model
S Chyrchyk
Herald pedagogiki. Nauka і Praktyka : wydanie specjalne, 75-80., 2017
12017
Conceptual model of professional training of future interior designers
S Chyrchyk
Педагогіка. Актуальні наукові дослідження. Теорія, практика : збірник наук …, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20