Чирчик Сергій Васильович (Sergiy Chyrchyk)
Чирчик Сергій Васильович (Sergiy Chyrchyk)
Michael Boychuk Kiev State Academy of Decorative Arts and Design
No verified email
TitleCited byYear
Структурні складові професійної компетентності дизайнера інтер’єру
СВ Чирчик
Вища школа, 83-104, 2012
52012
Оптимізаційна модель "Інтеграл компетентності дизайнера"
СВ Чирчик
Вища школа, 59-95., 2014
42014
Методологія дизайн-проектування в контексті професійного становлення майбутнього дизайнера середовища
МЙЖ С.В. Чирчик
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. праць, 4-9., 2013
3*2013
Поняття" компетенція"," компетентність"," професійна компетентність" в науці як ціннісні орієнтири дизайн-освіти
СВ Чирчик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 82-85, 2010
32010
Теоретичні і методичні основи формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з дизайну інтер’єру
СВ Чирчик
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017
22017
Математичні передумови регресійного моделювання в оптимізаційній моделі «інтеграл компетентності дизайнера»
СВ Чирчик
Проблеми освіти: Наук-метод. зб., 217-223, 2015
22015
Комплексный государственный экзамен как способ диагностики качества высшего дизайн-образования
СВ Чирчик
Педагогика. Достижения, проекты, гипотезы : сборник науч. докладов, 29-30 …, 2014
22014
Позиціонування дипломного кваліфікаційного проекту у системі фахової підготовки за напрямом Дизайн
С Чирчик
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 99-103, 2014
22014
Проблеми глобалізації в культурі
С Чирчик
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 62-67, 2010
22010
Organizational and methodological justification conditions of future interior designers’ professional training model
S Chyrchyk
Herald pedagogiki. Nauka і Praktyka : wydanie specjalne, 75-80., 2017
12017
Формування інноваційного освітнього середовища як фактора професійного становлення майбутніх дизайнерів інтер'єру
СВ Чирчик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2015
12015
Оцінка якості вищої дизайн-освіти
СВ Чирчик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Пізнавальний інтерес як методологічний аспект професійного становлення майбутнього дизайнера
СВ Чирчик
Вища школа, 2013
12013
Роль математичного моделювання у дизайні
СВ Чирчик
Вісник ЧНПУ. Серія "Педагогічні науки". - Чернігів, 346-349, 2010
12010
Сучасний веб-сайт як інтерактивно-комунікативна структура
С Чирчик
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
До питання становлення та розвитку поняття «інтер’єр»
СВ Чирчик
Вища школа, 87–100, 2018
2018
Освітлення як функціонально-художній засіб візуалізації
СВ Чирчик
Вища школа, 16–33, 2018
2018
Позиціювання математичної моделі як засобу діагностики освіти дорослих
СВ Чирчик
Матеріали методологічного семінару: «Концептуальні засади розвитку освіти …, 2018
2018
До питання становлення системи дизайн-освіти в Україні
ЧС В.
Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та …, 2017
2017
Професійна підготовка дизайнерів інтер'єру: теорія, методика, практика: монографія / С.В.Чирчик; наук. ред. докт. пед. наук, проф. О.А.Дубасенюк. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І …
ЧС В.
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20