Vasyl Chopyk / Василь Чопик
Vasyl Chopyk / Василь Чопик
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine / Інститут
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Novel family of single-phase modified impedance-source buck-boost multilevel inverters with reduced switch count
O Husev, R Strzelecki, F Blaabjerg, V Chopyk, D Vinnikov
IEEE Transactions on Power Electronics 31 (11), 7580-7591, 2016
272016
Matrix converter control strategy maximizing reactive power transfer
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, VV Chopyk, SY Polishchuk, IA Shapoval
2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems …, 2014
162014
Стратегія керування паралельним активним фільтром з частковим послабленням складової нульової послідовності напруг трифазної чотирипровідної мережі
СЙ Поліщук, МЮ Артеменко, ВМ Михальський, ЛМ Батрак, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 2013
122013
Аналітична побудова координатних систем у теорії миттєвої потужності трифазних кіл для керування пристроями активної фільтрації
СЙ Поліщук, МЮ Артеменко, ВМ Михальський
Технічна електродинаміка, 2013
102013
Стратегiя керування паралельним активним фiльтром з частковим послабленням складової нульової послiдовностi напруг трифазної чотирипровiдної мережi
СЙ Полiщук, МЮ Артеменко, ВМ Михальський, ЛМ Батрак, IА Шаповал
Технiчна електродинамiка 3, 12, 2013
102013
Maximizing the control range of a matrix converter
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, VV Chopyk, IA Shapoval
Tekhnichna Elektrodynamika, 7-13, 2015
92015
Просторово-векторне керування паралельними активними фільтрами
ВВ Чопик, ВМ Михальський, СЙ Поліщук, ВМ Соболєв, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 2013
92013
Управление матричными преобразователями с использованием метода сингулярного разложения при несимметрии напряжений питающей сети
ВМ Михальский, ВН Соболев, ВВ Чопик, ИА Шаповал
Техн. електродинаміка. Темат. вип." Силова електроніка та енергоефективність …, 2011
92011
The minimization strategy of undesirable instantaneous power components with different topologies of shunt active filter
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, VV Chopyk, IA Shapoval
Технiчна електродинамiка, 41-50, 2014
72014
Зміни клімату як загроза для флори водних макрофітів Північного Поділля
І Михалюк, В Чопик
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015
52015
Стратегія мінімізації небажаних складових миттєвої потужності із застосуванням різних топологій паралельних активних фільтрів
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ВВ Чопик, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 2014
52014
Extension of the input reactive power regulation range of a matrix converter by control means
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, IA Shapoval, VV Chopyk
Technical Electrodynamics, 53-54, 2012
52012
Розширення діапазону регулювання вхідної реактивної потужності матричних перетворювачів засобами керування
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ІА Шаповал, ВВ Чопик
Технічна електродинаміка, 2012
52012
Improvement of the input current waveforms of a matrix converter in the case of balanced sinusoidal power supply voltages and unbalanced load
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, VV Chopyk, IA Shapoval
Tekhnichna Elektrodynamika, 29-34, 2016
42016
Improvement of the input current waveforms of a matrix converter under unbalanced and/or nonsinusoidal input voltage conditions
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, VV Chopyk, IA Shapoval
Tekhnichna Elektrodynamika, 17-24, 2015
42015
Control of a matrix converter input reactive power
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, VV Chopyk, IA Shapoval
Technical Electrodynamics, 33-41, 2014
42014
Керування вхідною реактивною потужністю матричних перетворювачів
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ВВ Чопик, ІА Шаповал
Технічна електродинаміка, 33-41, 2014
42014
Керування автономними інверторами напруги із забезпеченням максимального коефіцієнта модуляції при неспотворюючому формуванні вихідної напруги засобами модифікованої ШІМ
ВМ Михальський, ВМ Соболєв, ВВ Чопик, ІА Шаповал
Інститут електродинаміки НАН України, 2010
42010
Features of currents formation in the" supply network with unbalanced voltages-matrix converter" system
VM Mykhalskyi, VM Sobolev, VV Chopyk, IA Shapoval
Tekhnichna elektrodynamika. Sylova elektronika ta enerhoefektyvnist.–Temat …, 2009
42009
The Instantaneous Power Theory of Multiphase Power Supply Systems and Its Application to Energy-Saving Shunt Active Filtering
MY Artemenko, VM Mykhalskyi, SY Polishchuk, VV Chopyk, IA Shapoval
2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2019
32019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20