Валерій Данилович Бакуменко
Валерій Данилович Бакуменко
Національної академії державного управління при Президентові України, Почесний доктор
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: монографія
ВД Бакуменко
К.: Вид-во Уаду 328, 2000
5662000
Теоретичні та організаційні засади державного управління: навч. посіб.
ВД Бакуменко, ПІ Надолішній
К.: Міленіум 254, 2003
2032003
Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку
В Бакуменко, В Князєв, Ю Сурмін
Вісник УАДУ, 11-27, 2003
1622003
Прийняття рішень в державному управлінні: навч. посіб.: у 2 ч
ВД Бакуменко
К.: ВПЦ АМУ, 2010
732010
Філософсько-методологічні засади державно-управлінських рішень
В Князєв, В Бакуменко
Вісн. УАДУ, 341-358, 2000
522000
Державно-управлінські рішення: навч. посіб.
ВД Бакуменко
К.: ВПЦ АМУ, 2012
422012
Виявлення комплексу проблем державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України, розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державного …
ВД Бакуменко, ДО Безносенко
К.: НАДУ при Президентові України, 2-2, 2006
412006
Енциклопедичний словник з державного управління
ВД Бакуменко, АМ Міхненко, ЮП Сурмін
НАДУ, 2010
29*2010
Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник
ВД Бакуменко, ПІ Надолішній, ММ Іжа, ГІ Арабаджи
Надолішнього ПІ, Бакуменка ВД–Одеса: ОРІДУ НАДУ 394, 2009
272009
Теоретичні засади державного управління: навч. посіб.
ВД Бакуменко, ЛМ Усаченко, ОВ Червякова
К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс, 44, 2013
262013
Державне управління: Курс лекцій
ВД Бакуменко, ДІ Дзвінчук, ОС Поважний
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011
262011
Аналітичне забезпечення формування державно управ лінських рішень
В Бакуменко
Вісн. Української академії державного управління, 350-358, 2000
212000
Методологічна база державно-управлінських рішень
В Бакуменко
Вісник УАДУ, 5-19, 2000
212000
Закономірності, принципи та фактори вибору у науковому пізнанні процесів державотворення
В Луговий, ВД Бакуменко, ВМ Князєв
Держ. упр. в Україні: реалії та перспективи: зб. наук. пр./за ред. ВІ …, 2005
172005
Державне управління і державно-управлінські рішення: вступ до досліджень
В Бакуменко
Вісн. УАДУ, 68-79, 1999
171999
Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: монографія
ВМ Князєв, ІФ Надольний, МІ Мельник, ЮВ Бакаєв, ВД Бакуменко, ...
Монографія, 2003
162003
Системно-ситуаційне зображення процесів управління в соціальних системах
В Бакуменко
Вісник УАДУ, 312-324, 1999
151999
Концептуальний аналіз дисертаційних досліджень з державного управління (до 10-річчя галузі «Державне управління» в Україні
Т Мотренко, В Бакуменко, О Васильєва
Вісник державної служби України, 6-15, 2007
142007
Проблемні аспекти становлення адміністративної культури в органах державної влади в Україні (за матеріалами експертного дослідження)
ВД Бакуменко
Акт. пробл. держ. управ.: Зб. наук. праць Нац. академії держ. упр. при …, 2004
142004
Методологія системних досліджень в державному управлінні: Навчальний посібник
ВД Бакуменко, СО Кравченко
К.: ВПЦ АМУ, 2011
132011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20