Надія Боліла, Nadiia Bolila, Н.В. Боліла, N. Bolila
Надія Боліла, Nadiia Bolila, Н.В. Боліла, N. Bolila
КНУБА, будівельний факультет, кафедра економіки будівництва
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
НВ Боліла, ЛВ Гусарова
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ …, 2019
12019
Оцінка ефективності реконструкції житлових будинків
Н Боліла, Т Гусейнова
матеріали 75-ої наук.практ.конф., 86с., 2014
1*2014
Оцінка ефективності реконструкції житлових будинків
НВ Боліла, ОС Гриценко, ІВ Вахович
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2013
1*2013
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ АНТИКРИЗИСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НВ Боліла
Building production 2 (68), 62-67, 2020
2020
MONITORING MECHANISM OF RESILIENCE OF THE ANTI-CRISIS POTENTIAL SYSTEM OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE IN THE LONG-TERM PERIOD
S Stetsenko, N Bolila, L Sorokina, T Tsyfra, O Molodid
Economics, Finance and Management Review, 29-40, 2020
2020
Екологічний компонент економічної безпеки як чинник сталого розвитку підприємств будівництва
ЛВ Гусарова, НВ Боліла
Університет митної справи та фінансів, 2020
2020
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ
SP Stetsenko, NV Bolila, AM Ivanchenko
Вісник НУВГП. Серія" Економічні науки" 2 (90), 223-233, 2020
2020
Effective use of working capital of a construction company as a factor of economic security
Y Shevchenko, N Bolila, T Tsyfra
WAYS TO IMPROVE CONSTRUCTION EFFICIENCY, 133-146, 2020
2020
Економічний імунітет будівельного підприємства в умовах діджиталізації економіки
Н Боліла
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Функціонально-операційна трансформація систем управління будівельним підприємством на ґрунті CALS-технологій
НВ Боліла
КНУБА, 2019
2019
Моделі прогнозування втрати фінансової стійкості як складова системи економічної безпеки підрядних будівельних підприємств
E Izmaylova, N Bolila
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2018
2018
Теоретичні основи формування економічного імунітету будівельних підприємств
T Tsyfra, N Bolila, O Molodid
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2018
2018
Features of economic assessment construction of buildings with low power consumption
T Kishchnko, L Gusarova, N Bolila
Ways to Improve Construction Efficiency, 57-61, 2018
2018
Особливості економічної оцінки зведення будинків з низьким енергоспоживанням
НВ Боліла, ЛВ Гусарова, ТЄ Кіщенко
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2018
2018
Девелопмент - методологія втілення проектів інвестування будівництва
НВ Боліла, ТЄ Кіщенко, ЛВ Гусарова
Ефективна економіка. – [Електронний ресурс]– режим доступу: http://www …, 2018
2018
Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва : [монографія]
KVI LV Sorokina, AF Goiko, SP Stetsenko
Київ : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017
2017
Оцінка концентрації ринку нерухомості Рівненської та Херсонської областей
НВ Боліла, ОС Рубцова, ОС Гриценко
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2017
2017
Методичний інструментарій оперативного контролінгу будівельного підприємства
ОЮ Бєлєнкова, НВ Боліла
Будівельне виробництво, 74-78с., 2017
2017
Методологічні основи оцінки економічної ефективності реконструкції житлових будівель
НВ Боліла
тези доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2015
2015
Методологічні основи оцінки економічної ефективності реконструкції житлових будівель
НВ Боліла
Перша Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20