Подписаться
Ірина Голубовська
Ірина Голубовська
професор кафедри іноземних мов для математичних факультетів мовознавства, КНУ імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етнічні особливості мовних картин світу
ІО Голубовська
К.: Логос 282, 3, 2004
6682004
Етноспецифічні константи мовної свідомості
ІО Голубовська
Дис. докт. філол. наук). Київ, 2004
1162004
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: курс лекцій
ІО Голубовська, ІР Корольов
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет 223, 2011
782011
Мовна особистість як лінгвокультурний феномен
ІО Голубовська
Studia linguistica 1, 25-33, 2008
652008
Метафорико-символічні іпостасі зоонімів у рамках фрагмента мовної картини світу „царство тварин”
ІО Голубовська
Мовознавство.-2003, 61-68, 2003
542003
Душа і серце в національно-мовних картинах світу (на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов)
ІО Голубовська
Мовознавство, 2002
522002
Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільності (на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов)
ІО Голубовська
Мовознавство.–20004, 66-74, 2004
492004
Етнічні особливості української національно-мовної картини світу
ІО Голубовська
Studia Linguistica 4, 400-412, 2010
472010
Антропологізм у мовознавстві та викладанні іноземних мов
ІО Голубовська
Лінгвістика XXI століття: нові дослідження та перспективи, 33-39, 2006
272006
Поняття «концептосфера» та «концепт» у сучасній лінгвістиці
І Голубовська, С Жаботинська, В Жайворонок, А Загнітко, В Іващенко, ...
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 1202091, 2020
262020
Проблема методології лінгвістичних досліджень у міждисциплінарному висвітленні
І Голубовська
Studia linguistica, 67-76, 2012
222012
Етноспецифічні константи мовної свідомості: дис.... доктора філол. наук: 10.02. 15/Голубовська Ірина Олександрівна
ІО Голубовська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004
212004
Національно-мовна картина світу в її лексичній іпостасі
ІО Голубовська
Мовні і концептуальні картини світу. Вип 6, 92-99, 2002
192002
Сучасна українська лінгвоконцептологія: стан і перспективи розвитку
ІО Голубовська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 151-159, 2016
162016
Мовна картина світу як об’єкт лінгвістичного вивчення
ІО Голубовська
Наукова спадщина професора СВ Семчинського і сучасна філологія: Зб. наук …, 2001
162001
Багатомовний юридичний словник-довідник
ІО Голубовська, ВМ Шовковий, ОМ Лефтерова, ОВ Лазер-Паньків, ...
Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 2012
142012
Виплекані мрією і любов’ю
І Голубовська
Слово і час 11, 41-45, 2002
142002
Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українських мовах
НВ Чендей
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
132009
Антропологічна лінгвістика і класичні мови: можливості дослідження
ІО Голубовська
Іноземна філологія, 14-20, 2010
112010
Термінографія, мультилінгвізм, мультидисциплінарність: напрямки майбутніх досліджень
ІО Голубовська, ВЯ Жалай, НМ Биховець, ОВ Кругликова, ТГ Линник, ...
Лінгвістика ХХІ століття, 3-23, 2015
102015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20