Ірина Голубовська
Ірина Голубовська
професор мовознавства, КНУ імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етнічні особливості мовних картин світу
ІО Голубовська
К.: Логос 282, 3, 2004
4482004
Етноспецифічні константи мовної свідомості
ІО Голубовська
Дис. докт. філол. наук). Київ, 2004
892004
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: курс лекцій
ІО Голубовська, І Корольов
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет 223, 2011
392011
Мовна особистість як лінгвокультурний феномен
ІО Голубовська
Studia Linguistica, 25-33, 2008
382008
Метафорико-символічні іпостасі зоонімів у рамках фрагмента мовної картини світу „царство тварин”
ІО Голубовська
Мовознавство.–2003.–№, 2003
342003
Душа і серце в національно-мовних картинах світу (на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов)
ІО Голубовська
Мовознавство, 2002
342002
Етнічні особливості української національно-мовної картини світу
ІО Голубовська
Studia Linguistica, 400-412, 2010
312010
Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільності (на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов)
ІО Голубовська
Мовознавство.–2004.–Вип, 2-3, 2004
302004
Антропологізм у мовознавстві та викладанні іноземних мов
ІО Голубовська
Лінгвістика XXI століття: нові дослідження та перспективи, 33-39, 2006
182006
Етноспецифічні константи мовної свідомості: дис.... доктора філол. наук: 10.02. 15/Голубовська Ірина Олександрівна
ІО Голубовська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004
152004
Національно-мовна картина світу в її лексичній іпостасі
ІО Голубовська
Мовні і концептуальні картини світу. Вип 6, 92-99, 2002
152002
Проблема методології лінгвістичних досліджень у міждисциплінарному висвітленні
І Голубовська
Studia linguistica, 67-76, 2012
112012
Мовна картина світу як об’єкт лінгвістичного вивчення
ІО Голубовська
Наукова спадщина професора СВ Семчинського і сучасна філологія: Зб. наук …, 2001
112001
Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українській мовах
МП Фабіан, ІО Голубовська, ТС Толчеєва
102009
Сучасна українська лінгвоконцептологія: стан і перспективи розвитку
ІО Голубовська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 151-159, 2016
82016
Антропологічна лінгвістика і класичні мови: можливості дослідження
ІО Голубовська
Іноземна філологія, 14-20, 2010
82010
Антропологическая парадигма в современном языкознании: основные теоретические постулаты и модули лингвистического исследования
ИА Голубовская
Studia Linguistica, 110-122, 2009
72009
Виплекані мрією і любов’ю/Ірина Голубовська
І Голубовська
Слово і час, 41-44, 2002
72002
Всесвіт крізь „мовне дзеркало”: універсальне та ідеоетнічне
ІО Голубовська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова.–К.: НПУ імені МП Драгоманова, 3-7, 2006
62006
Термінографія, мультилінгвізм, мультидисциплінарність: напрямки майбутніх досліджень
ІО Голубовська, ВЯ Жалай, НМ Биховець, ОВ Кругликова, ТГ Линник, ...
Лінгвістика ХХІ століття, 3-23, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20