Підписатись
Олександр Марін / Oleksandr Marin
Олександр Марін / Oleksandr Marin
Ivan Franko National University of Lviv
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм
OK Marin
Атіка, 2003
1272003
Конкуренція кримінально-правових норм
ОК Марін
ОК Марін.–Львів, 2001.–235 с, 2001
422001
Окремі теоретичні основи аналізу системи ознак, що кваліфікують злочин
ОК Марін
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні, 9-10, 2006
162006
Зміни у податковому законодавстві та їх вплив на дію Кримінального кодексу України
ОК Марін
Життя і право, 70-74, 2004
102004
Структура статей Особливої частини КК України та проблема коментування їх змісту
ОК Марін
Науковий вісник ЛЮІ МВС України, 2, 2004
102004
Потенційні проблеми застосування норм про злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
ОК Марін
Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті …, 2013
82013
Визначення «вартості» ознак, які кваліфікують злочини
ОК Марін
Кримінальний кодекс України, 102-104, 2001
82001
Антикорупційні новели кримінального законодавства
О Марін
Громадський портал Львова [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www …, 0
8
Конкуренція кримінально-правових норм: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 08 «кКримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право»
ОК Марін
Львів, 2001
62001
Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції кримінально-правових норм
ОК Марін
К.: Атіка, 2003
32003
Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм
О Марін
Вісник Львівського університету. Серія юридична.–2001.–Випуск 36, 454-460, 2001
32001
Проблеми подолання конкуренції кримінально-правових норм при застосуванні КК України 2001 р
ОК Марін
URL: http://www. lawyer. org. ua, 0
3
Кримінально-правова охорона журналістів в Україні: рефлексія підходу
О Марін
Вісник Львівського університету. Серія юридична, 198-207, 2018
22018
Основний склад злочину: міркування щодо визначення поняття
ОК Марін
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2013
22013
Теоретичні основи виділення системоутворюючих зв’язків норм кримінального права
ОК Марін
Кримінальний кодекс України 2001р.: проблеми застосування і перспективи …, 2001
22001
Конкуренція кримінально-правових норм та способи її вирішення: результати соцологічного дослідження/ОК Марін
О Марін
Підприємництво, господарство і право, 67-70, 2001
22001
Кримінально-правові проблеми нового КПК України
ОК Марін
Кримінальний кодекс України, 21-22, 2001
22001
Окремі думки щодо змісту системності в кримінальному праві
ОК Марін
Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: 2012 рік, 19-20, 0
2
«Правознавство (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
ІД Васильків, ВЯ Бурак, ОК Марін, ГА Волошкевич, НО Попова, ...
12019
Legal construction the same act in criminal law of Ukraine
O Marin, I Sen
Вісник Львівського університету. Серія юридична, 101-114, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20