Лідія Романова
Лідія Романова
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Verified email at iapm.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Школа эстрадного вокала
НА Шеменева
632007
Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність
ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ВГ Андрійчук, ВВ Юрчишин, ...
502010
Становлення підприємництва в сільському господарстві
ЛВ Романова
К.: ДОП ІАЕ УААН, 1997
261997
Управління підприємницькою діяльністю : навч. посібник для вузів
ЛВ Романова
Д.: ЦНЛ, 2006
18*2006
Художественная картина мира как средство реализации культурологической направленности музыковедческой подготовки учителя музыки: Автореф. дисс.… канд. пед. наук: 13.00. 01 …
ЛВ Романова
Уральский государственный педагогический университет, 1995
161995
Підприємство в вагонобудівній сфері економіки
МЙ Малік
К.: ІАЕ, 1998
111998
Реалізація маркетингу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств: необхідність зміни пріоритетів
ЛВ Романова
Вісник АПСВ, 72-77, 2008
72008
До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні
ЛВ Романова
Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал, 102, 2013
52013
Формування підприємництва в аграрному секторі і умовах реформування відносин власності
ЛВ Романова
Економіка АПК, 18-23, 1996
41996
Маркетингове планування як складова управління розвитком підприємства [Електронний ресурс]
ЛВ Романова, АФ Красовська, ОС Кондратенко
Наукові праці МАУП, 112-120, 2013
32013
Маркетингове планування як складова управління розвитком підприємства
ЛВ Романова, АФ Красовська, ОС Кондратенко
Наукові праці МАУП, 112-120, 2013
32013
Формування довіри як основного фактора успіху маркетингової діяльності
ЛВ Романова, L Romanova
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України …, 2006
32006
Маркетингове управління як стратегічний напрям розвитку промислових підприємств
ЛВ Романова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
22011
Визначення елементів маркетингового управління машинобудівним підприємством за умов євроінтеграції
ДН Піскун
Видавничий дім" Гельветика", 2018
12018
Теоретические и практические аспекты развития маркетингового менеджмента на промышленных предприятиях
ЛВ Романова
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2017
12017
Теоретичні підходи до маркетингу сільських територій
ЛВ Романова
Актуальні проблеми економіки, 249-160, 2015
12015
Розвиток маркетингових кооперативів в овочівництві як напрям формування ділових партнерських сіток [Електронний ресурс]
ЛВ Романова, АВ Гуменюк
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва …, 2013
12013
Проблемы интеграции Украины в мировой рынок плодоовощной продукции
Р Близкий
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 36-48, 2011
12011
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛВ Романова
Журнал «Економіка та держава», 16-18, 2011
12011
Використання інноваційних технологій у формуванні професійного мовлення ліцеїстів/Лідія Романова
Л Романова
Українська мова і література в школі, 11-13, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20