Подписаться
Наум Грабак / Naum Hrabak
Наум Грабак / Naum Hrabak
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи ведення сільського господарства та охорона земель
НХ Грабак, ІН Топіха, ВМ Давиденко, ІВ Шевель
К.: Професіонал, 2006
992006
Прогресивні системи обробітку ґрунту
ВП Гордієнко, АМ Малієнко, НХ Грабак
Гордієнко ВП, Малієнко АМ, Грабак НХ–Сімферополь, 1998
661998
Проблема енергозаощадження в АПК України та шляхи її розв’язання
НХ Грабак
Наукові праці. Екологія 150 (138), 2011
202011
Поліпшення обробітку ґрунту в Степу
НХ Грабак
Вісник аграрної науки, 12-14, 2003
172003
Екологічний напрям у землеробстві та його перспектива
НХ Грабак
Наукові праці. Екологія 152 (140), 2011
132011
Техногенно забруднені землі та шляхи їх безпечного використання в агропромисловому виробництві
НХ Грабак, ЮІ Будикіна
Наукові праці. Екологія 232 (220), 2014
82014
Гордiєнко ВП Прогресивнi системи обробiтку ґрунту
ВП Гордi, АМ Малi, НХ Грабак
Кримська академiя гуманiтарних наук, 279, 1998
71998
Екологічні інновації в АПК України
НХ Грабак
Наукові праці. Екологія 179 (167), 2012
62012
ВИРОБНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИЙ НАПРЯМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
НХ Грабак
Наукові праці. Екологія 206 (194), 2012
52012
Наукове обґрунтування та практичні основи обробітку еродованих ґрунтів Степової зони України: дис.… докт. с.-г. наук: 06.01. 01 «Землеробство»
НХ Грабак
Дис. доктора с.-г. наук 6 (01), 1996
51996
Обробіток грунту в умовах прояву водної та вітрової ерозії
НХ Грабак
Луганськ: Редакційно-видавничий відділ облуправління по пресі, 1993
51993
Теоретичні основи обробітку ґрунту
ВМ Круть, ВВ Медведєв, НХ Грабак, ЛА Озеранський
Обробіток ґрунту в системі інтенсивного землеробства.–К.: Урожай, 5-24, 1986
51986
Методичні підходи до формування екологічно збалансованих агроландшафтів у післяреформений період
НХ Грабак
Наукові праці. Екологія 132 (119), 2010
32010
ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ҐРУНТУ ЯК ВАЖЛИВІШИЙ ПОКАЗНИК ЙОГО РОДЮЧОСТІ
НХ Грабак
Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили. Сер.«Екологія 87, 34-37, 2008
32008
Відповідальність за погіршення якісного стану ґрунтів
НХ Грабах
НХ Грабах, 10-14, 0
1
Виробництво екологічно чистої продукції рослинництва: організаційні та технологічні аспекти
НХ Грабак
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
2015
АДАПТОВАНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН ДО ЃРУНТОВИХ ТА ІНШИХ УМОВ
НХ Грабак
Наукові праці. Екологія 256 (244), 2015
2015
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з бонітування ґрунтів
НХ Грабак
ЧДУ ім. Петра Могили, 2013
2013
Багатостраждальна українська земля
НХ Грабак
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
2012
Енергозаощаджуючі та грунтоохоронні технології в рослинництві для степу України
НХ Грабак
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20