Надія Фірсова
Надія Фірсова
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", кафедра бухгалтерського обліку і
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств)
НВ Фірсова
НВ Фірсова, 2007
62007
Модель побудови управлінського обліку витрат у підприємствах торгівлі споживчої кооперації
НВ Фірсова
Економіка АПК, 41-46, 2010
52010
Класифікація контролю торговельних витрат та напрями її удосконалення
НВ Фірсова
Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукаукових праць 3 (Вип. 220 …, 2006
3*2006
Особливості фінансового обліку витрат в торговельних підприємствах споживчої кооперації
ЮА Верига, НВ Фірсова
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ …, 2012
12012
Удосконалення фінансового обліку витрат в підприємствах торгівлі споживчої кооперації
НВ Фірсова
Міжнародний науково-виробничий журнал „Облік і фінанси АПК”, 33-37, 2010
1*2010
Напрями вдосконалення фінансового обліку витрат в торговельних підприємствах споживчої кооперації
НВ Фірсова
Збірник наукових праць Житомирського державного технологічного університету …, 2010
12010
Побудова системи внутрішньовідомчого контролю в підприємствах торгівлі споживчої кооперації
ВЮ Захарченко, НВ Фірсова, В навчальний заклад Укоопспілки
Сталий розвиток економіки, 30-38, 2010
12010
Деякі аспекти вдосконалення управлінського обліку витрат на підприємствах торгівлі споживчої кооперації
НВ Фірсова
Науковий Вісник Ужгородського національного університету 3 (Спецвипуск 28 …, 2009
12009
Деякі аспекти вдосконалення управлінського обліку витрат на підприємствах торгівлі споживчої кооперації
НВ Фірсова
Науковий вісник Ужгородського національного університету (Сер. Економіка …, 2009
12009
Сутність і класифікація витрат
СМ Деньга, НВ Фірсова
12005
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
НВ Фірсова
Oif_apk/2010_1/6_Firsov. pdf, 0
1
АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
НВ Фірсова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2016
2016
Особливості обліку витрат торгівлі із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій
НВ Фірсова
Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2014
2014
Організація бюджетного управління в підприємствах торгівлі споживчої кооперації
НВ Фірсова
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики …, 2014
2014
Класифікація торговельних витрат для цілей побудови обліку і контролю в підприємствах споживчої кооперації України
НВ Фірсова, РЄ Желізняк
Nauka i studia // Materialy X Miedzynarodovej naukowi-praktyczney …, 2014
2014
Основні аспекти внутрішньогосподарського контролю витрат в підприємствах торгівлі споживчої кооперації України
НВ Фірсова
Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю …, 2014
2014
Побудова системи внутрішньовідомчого контролю в підприємствах торгівлі споживчої кооперації
НВ Фірсова, ВЮ Захарченко
Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал …, 2011
2011
Організаційні аспекти внутрішньо-відомчого контролю торговельних витрат в підприємствах споживчої кооперації
НВ Фірсова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
2009
Способи вдосконалення внутрішньо-господарського контролю витрат на торговельних підприємствах споживчої кооперації
НВ Фірсова
Науковий Вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 192-196, 2009
2009
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
НВ Фірсова
ББК 4. Я. 4 Засновник: Подільський державний аграрно-технічний університет …, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20