Ірина Вікторівна Запатріна
Ірина Вікторівна Запатріна
професор Київського торговельно-економічного університету
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Бюджетний механізм економічного зростання
ІВ Запатріна
К.: Ін-т соц.-екон. стратегій 528, 2007
155*2007
Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету
ІЯ Чугунов, ІВ Запатріна
Фінанси України, 3-14, 2008
1222008
Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг
ІВ Запатріна
Економіка і прогнозування, 62-86, 2010
117*2010
Фінанси України: інституційні перетворення та напрямки розвитку
ІВ Запатріна, ( співавт.)
К.: ДННУ АФУ, 2009
99*2009
Потенциал публично-частного партнерства для развивающихся экономик
ИВ Запатрина
К.: Издательский центр Союза собственников жилья Украины 152, 2011
79*2011
Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті стратегічного та середньострокового планування
ІВ Запатріна, ТБ Лебеда
Фінанси України, 18-31, 2006
77*2006
Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения: Монография
ИВ Запатрина
Киев.: Ин-т эк-ки и прогнозир, 2010
462010
Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації
ІВ Запатріна, ТБ Лебеда
Фінанси України, 38-45, 2006
45*2006
Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України
ІВ Запатріна, ( співавтор)
К.: Акад. фін. упр, 471, 2009
42*2009
Державне фiнансове регулювання економiчних перетворень: монографiя та iн.; за заг. ред. АА Мазаракi.
IЯ Чугунов, АВ Павелко, ТВ Канєва, ІВ Запатріна
40*2015
Бюджетне регулювання економічного зростання
ІВ Запатріна
Запатріна: автореф. дис. д. е. н., К.: НДФІ–2008.–37 с, 2008
38*2008
Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір
І Запатріна
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 59-73, 2012
37*2012
Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері
ІВ Запатріна
Фінанси України, 3-10, 2008
28*2008
Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні
ІВ Запатріна
Економіка і прогнозування, 9-24, 2011
27*2011
Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine
T Lebeda, I Zapatrina
Ekonomist 3, 52-58, 2011
24*2011
Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні
ІВ Запатріна
Фінанси України, 53-64, 2009
202009
Перспективы использования механизмов публично-частного партнерства для развития инфраструктуры в Украине
ИВ Запатрина
Демографія та соціальна економіка, 94-102, 2012
18*2012
Інституційні аспекти реалізації концепції «двох бюджетів» на прикладі російського досвіду
ІВ Запатріна
Фінанси України, 18-29, 2006
17*2006
Роль государственно-частного партнерства в модернизации развивающихся экономик
ИВ Запатрина
Экономическая наука современной России, 2012
16*2012
Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово-комунальної сфери
ІВ Запатріна, ТБ Лебедєва
Економіка України, 66–76-66–76, 2013
15*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20