Підписатись
Вісник. Професійна педагогіка. Professional Pedagogics
Вісник. Професійна педагогіка. Professional Pedagogics
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освіта і наука в Україні--інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати
VH Kremenʹ
Грамота, 2005
13442005
Теоретичні та методичні засади розвитку професійної освіти і навчання: результати, проблеми, перспективи
В Радкевич
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2016
362016
Реалізація компетентнісного підходу в професійній освіті: технологічний аспект
П Лузан
Professional Pedagogics, 5-11, 2012
232012
Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості
В Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2011
232011
Методологічні підходи до формування кар’єри майбутніх фахівців
В Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2014
202014
Суть і дефініція поняття Педагогічна технологія
ПГ Лузан
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2013
202013
Проблеми професійного навчання кваліфікованих робітників для потреб інноваційної економіки
В Радкевич
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2012
202012
Макроекономічні фактори впливу на розвиток професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів
Л Єршова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2017
19*2017
Становление понятийно-терминологического аппарата компетентностного подхода к профессиональному образованию
ВВ Ягупов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2013
192013
Від купця–до підприємця: трансформація цінностей української економічної еліти в ХІХ–на початку ХХ століття
Л Єршова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2018
172018
Суб’єктність учнів як основна детермінанта дистанційного навчання в системі професійно-технічної освіти
В Ягупов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2016
162016
Ключові компетентності: поняття, сутність, зміст, класифікація та вимоги до випускників професійно-технічної освіти
ВВ Ягупов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2012
152012
SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників
Н Кулалаєва
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2018
142018
Інформаційно-освітнє середовище системи професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи
Л Карташова
Professional Pedagogics, 72-77, 2015
142015
Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді
Д Закатнов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2015
142015
Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики
ОА Фурман
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2009
122009
Суть і компоненти готовності педагогів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників
С Кравець
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2016
112016
Професійнe становлення особистості в сучасних умовах праці
ВТ Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти 1 (5), 20-24, 2013
112013
Професійна освіта та інновації: досвід країн Європейського Союзу
Л Пуховська
Professional Pedagogics, 124-132, 2017
102017
Динаміка готовності майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри
С Алєксєєва
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2017
102017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20