Вісник. Професійна педагогіка. Professional Pedagogics
Вісник. Професійна педагогіка. Professional Pedagogics
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освіта і наука в Україні--інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати
VH Kremenʹ
Грамота, 2005
11062005
Теоретичні та методичні засади розвитку професійної освіти і навчання: результати, проблеми, перспективи
ВО Радкевич
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2016
222016
Проблеми професійного навчання кваліфікованих робітників для потреб інноваційної економіки
В Радкевич
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2012
162012
Суть і дефініція поняття «педагогічна технологія»
П Лузан
Професійна педагогіка, 12-18, 2013
152013
Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості
В Лозовецька
Професійна педагогіка, 33-39, 2011
152011
Реалізація компетентнісного підходу в професійній освіті: технологічний аспект
П Лузан
Професійна педагогіка, 5-11, 2012
142012
Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді
Д Закатнов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2015
132015
Становление понятийно-терминологического аппарата компетентностного подхода к профессиональному образованию
ВВ Ягупов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2013
132013
Професійнe становлення особистості в сучасних умовах праці
ВТ Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти 1 (5), 20-24, 2013
122013
Ключові компетентності: поняття, сутність, зміст, класифікація та вимоги до випускників професійно-технічної освіти
ВВ Ягупов
Наук. вісн. Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб …, 2012
102012
SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників
НВ Кулалаєва
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2018
92018
Суб’єктність учнів як основна детермінанта дистанційного навчання в системі професійно-технічної освіти
В Ягупов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2016
92016
Методичні основи розробки електронних освітніх ресурсів як контенту інформаційно-освітнього середовища
І Смирнова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2015
92015
Методологічні підходи до формування кар’єри майбутніх фахівців
ВТ Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2014
82014
Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників засобами проблемного навчання
П Лузан
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2012
82012
Загальнонаукові засади управлінської діяльності керівників у системі професійно-технічної освіти
В Свистун
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2011
82011
Від купця–до підприємця: трансформація цінностей української економічної еліти в ХІХ–на початку ХХ століття
Л Єршова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2018
72018
Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів
ЛМ Єршова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2017
72017
Інформаційно-освітнє середовище системи професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи
Л Карташова
Професійна педагогіка, 72-77, 2015
72015
Методологічні підходи до визначення форм підтримки особистості у професійному самовизначенні
В Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2012
72012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20