Вісник. Професійна педагогіка. Professional Pedagogics
Вісник. Професійна педагогіка. Professional Pedagogics
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ivet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освіта і наука в Україні--інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати
VH Kremenʹ
Грамота, 2005
12912005
Теоретичні та методичні засади розвитку професійної освіти і навчання: результати, проблеми, перспективи
В Радкевич
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2016
332016
Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості
В Лозовецька
Професійна педагогіка, 33-39, 2011
252011
Реалізація компетентнісного підходу в професійній освіті: технологічний аспект
П Лузан
Професійна педагогіка, 5-11, 2012
192012
Проблеми професійного навчання кваліфікованих робітників для потреб інноваційної економіки
В Радкевич
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2012
192012
Методологічні підходи до формування кар’єри майбутніх фахівців
В Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2014
182014
Суть і дефініція поняття «педагогічна технологія»
П Лузан
Професійна педагогіка, 12-18, 2013
182013
Становление понятийно-терминологического аппарата компетентностного подхода к профессиональному образованию
ВВ Ягупов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2013
182013
Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді
Д Закатнов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2015
162015
Суб’єктність учнів як основна детермінанта дистанційного навчання в системі професійно-технічної освіти
В Ягупов
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2016
152016
Ключові компетентності: поняття, сутність, зміст, класифікація та вимоги до випускників професійно-технічної освіти
ВВ Ягупов
Наук. вісн. Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб …, 2012
142012
Від купця–до підприємця: трансформація цінностей української економічної еліти в ХІХ–на початку ХХ століття
Л Єршова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2018
132018
Інформаційно-освітнє середовище системи професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи
Л Карташова
Професійна педагогіка, 72-77, 2015
132015
SWOT-аналіз упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників
Н Кулалаєва
Professional Pedagogics, 54-60, 2018
122018
Професійнe становлення особистості в сучасних умовах праці
ВТ Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти 1 (5), 20-24, 2013
122013
Професійна освіта та інновації: досвід країн Європейського Союзу
Л Пуховська
Professional Pedagogics, 124-132, 2017
102017
Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики
ОА Фурман
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2009
102009
Суть і компоненти готовності педагогів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників
S Kravets
Professional Pedagogics, 78-89, 2016
92016
Методичні основи розробки електронних освітніх ресурсів як контенту інформаційно-освітнього середовища
І Смирнова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2015
92015
Методологічні підходи до визначення форм підтримки особистості у професійному самовизначенні
В Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2012
92012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20