Підписатись
Елеонора Палихата / Eleonora Palykhata / https://orcid.org/0000-0003-4995-1184
Елеонора Палихата / Eleonora Palykhata / https://orcid.org/0000-0003-4995-1184
Professor,Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи
ЕЯ Палихата
Тернопіль: ТДПУ імені Володимира Гнатюка, 2002
462002
Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи
ЕЯ Палихата
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2005
322005
Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення
ЕЯ Палихата
Диво слово, 27-35, 1995
241995
Українська мова за професійним спрямуванням: підручник для студентів
ЕЯ Палихата
К.: Либідь, 2009
112009
Культура діалогічного мовленнєвого спілкування
ЕЯ Палихата
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2003
92003
Рідна мова
Е Палихата
Уроки усного діалогічного спілкування 5 (9), 2002
82002
Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма
Л Струганець, Е Палихата, М Пiгур
Дивослово.–2005 9, 38-42, 2005
72005
Уроки рідної мови. Елементи практичної риторики. 10–11 класи: Книга для вчителя
ЕЯ Палихата
Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2002
62002
Проблема навчання письма і писемного мовлення
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
52012
Урахування психологічних факторів у процесі навчання діалогу шляхом опрацювання діалогічної єдності
Е Палихата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
52006
Комунікативні вправи для навчання діалогічного мовлення
ЕЯ Палихата
Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка, 40-48, 2001
52001
Навчання діалогічного мовлення на ситуативній основі
ЄЯ Палихата
Початкова школа, 14-17, 1991
51991
Формування ввічливості у процесі навчання культури діалогічного спілкування
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
42016
Формування культури професійного усного мовлення студентів вищих навчальних закладів України
Е Палихата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
42007
Розвиток творчого потенціалу учнів старших класів гімназії на уроках української мови
СТ Яворська
Педагогіка і психологія, 201-209, 2014
32014
Збагачення діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів фразеологічними одиницями української мови з антонімічною семантикою
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
32011
Методика формування публічного мовлення старшокласників
ЕЯ Палихата, Л Штафірна
Гельветика, 2023
22023
Навчання публічного мовлення старшокласників з урахуванням вимог програми і матеріалів підручників з української мови
Е ПАЛИХАТА, Л ШТАФІРНА
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2022
22022
Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів
П Елеонора
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2019
22019
Риторичні аспекти вивчення української мови в загальноосвітній школі
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20