Елеонора Палихата / Eleonora Palykhata / https://orcid.org/0000-0003-4995-1184
Елеонора Палихата / Eleonora Palykhata / https://orcid.org/0000-0003-4995-1184
Professor,Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи:[монографія]
ЕЯ Палихата
Тернопіль: ТДПУ, 2002
412002
Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи
ЕЯ Палихата
Режим доступу: http://disser. com. ua/contents/5842. html, 2005
252005
Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення
ЕЯ Палихата
Диво слово, 27-35, 1995
211995
Українська мова за професійним спрямуванням: підручник для студентів
ЕЯ Палихата
К.: Либідь, 2009
112009
Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма
Л Струганець, Е Палихата, М Пiгур
Дивослово.–2005 9, 38-42, 2005
82005
Культура діалогічного мовленнєвого спілкування
ЕЯ Палихата
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2003
72003
Комунікативні вправи для навчання діалогічного мовлення
ЕЯ Палихата
Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка, 40-48, 2001
52001
Рідна мова
Е Палихата
Уроки усного діалогічного спілкування 5 (9), 0
5
Проблема навчання письма і писемного мовлення
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
32012
Збагачення діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів фразеологічними одиницями української мови з антонімічною семантикою
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
32011
Формування культури професійного усного мовлення студентів вищих навчальних закладів України
Е Палихата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
32007
Урахування психологічних факторів у процесі навчання діалогу шляхом опрацювання діалогічної єдності
Е Палихата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
32006
Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів
Е Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
22019
Формування ввічливості у процесі навчання культури діалогічного спілкування
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
22016
Риторичні аспекти вивчення української мови в загальноосвітній школі
Е Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
12018
Пізнавально-виховне спрямування процесу вивчення розставлення видільних розділових знаків у реченнях зі звертаннями
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Система роботи над виробленням пунктуаційних умінь в учнів початкових класів
СТ Яворська
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2016
12016
Підготовка учнів початкових класів до вивчення розділових знаків у діалогічних текстах і репліках
Е Палихата
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
12014
Формування пунктуаційних умінь і навичок учнів початкових класів
ЕЯ Палихата
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
12013
Методика написання переказів учнями основної школи
ЕЯ Палихата
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20