Елеонора Палихата
Елеонора Палихата
професор кафедри української мови та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи
ЕЯ Палихата
Тернопіль: ТДПУ імені Володимира Гнатюка, 2002
272002
Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи
ЕЯ Палихата
Режим доступу: http://disser. com. ua/contents/5842. html, 2005
212005
Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення
ЕЯ Палихата
Диво слово, 27-35, 1995
131995
Українська мова за професійним спрямуванням: підручник для студентів
ЕЯ Палихата
К.: Либідь, 2009
102009
Збагачення діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів фразеологічними одиницями української мови з антонімічною семантикою
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
22011
Урахування психологічних факторів у процесі навчання діалогу шляхом опрацювання діалогічної єдності
Е Палихата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
22006
Пізнавально-виховне спрямування процесу вивчення розставлення видільних розділових знаків у реченнях зі звертаннями
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Формування ввічливості у процесі навчання культури діалогічного спілкування
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Система роботи над виробленням пунктуаційних умінь в учнів початкових класів
С Яворська
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
12016
Підготовка учнів початкових класів до вивчення розділових знаків у діалогічних текстах і репліках
Е Палихата
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
12014
Формування пунктуаційних умінь і навичок учнів початкових класів
ЕЯ Палихата
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
12013
Методика написання переказів учнями основної школи
ЕЯ Палихата
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія …, 2012
12012
Проблема навчання письма і писемного мовлення
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Формування культури професійного усного мовлення студентів вищих навчальних закладів України
Е Палихата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
12007
Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів
Е Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
Нейролингвистическое программирование риторической логосферы студентов в процессе обучения красноречию
Е Палихата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2019
2019
Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства
Е Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
Лінгвістична освіта у братських школах другої половини ХVI–першої половини ХVII століття
Е Палихата
Осадца ЮВ, 2018
2018
Риторичні аспекти вивчення української мови в загальноосвітній школі
Е Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі
ІМ Бабій, ТП Вільчинська, ЛМ Головата, ГІ Дідук-Ступ’як, ЛМ Златів, ...
ФОП Осадца ЮВ, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20