Елеонора Палихата
Елеонора Палихата
професор кафедри української мови та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Методика навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи:[монографія]
ЕЯ Палихата
Тернопіль: ТДПУ, 2002
272002
Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи
ЕЯ Палихата
Режим доступу: http://disser. com. ua/contents/5842. html, 2005
202005
Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення
ЕЯ Палихата
Диво слово, 27-35, 1995
141995
Українська мова за професійним спрямуванням: підручник для студентів
ЕЯ Палихата
К.: Либідь, 2009
82009
Збагачення діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів фразеологічними одиницями української мови з антонімічною семантикою
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
22011
Пізнавально-виховне спрямування процесу вивчення розставлення видільних розділових знаків у реченнях зі звертаннями
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Система роботи над виробленням пунктуаційних умінь в учнів початкових класів
С Яворська
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
12016
Підготовка учнів початкових класів до вивчення розділових знаків у діалогічних текстах і репліках
Е Палихата
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
12014
Формування пунктуаційних умінь і навичок учнів початкових класів
ЕЯ Палихата
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
12013
Методика написання переказів учнями основної школи
ЕЯ Палихата
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія …, 2012
12012
Проблема навчання письма і писемного мовлення
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Формування культури професійного усного мовлення студентів вищих навчальних закладів України
Е Палихата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
12007
Урахування психологічних факторів у процесі навчання діалогу шляхом опрацювання діалогічної єдності
Е Палихата
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
12006
Риторичні аспекти вивчення української мови в загальноосвітній школі
Е Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі
ІМ Бабій, ТП Вільчинська, ЛМ Головата, ГІ Дідук-Ступ’як, ЛМ Златів, ...
ФОП Осадца ЮВ, 2017
2017
Системність у вивченні сполучника в середній школі
ЕЯ Палихата
Рівненський державний гуманітарний університет., 2017
2017
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
О Горошкіна, О Гура, І Дроздова, О Дубасенюк, І Зимняя, С Лісова, ...
РОЗДІЛ І. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ …, 2016
2016
Формування ввічливості у процесі навчання культури діалогічного спілкування
ЕЯ Палихата
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПРИНЦИПУ РИТОРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ
Л Горбач, Д Гудков, Ч Далецький, С Меньшеніна, С Мінєєва, В Нищета, ...
Головний редактор–Христіанінова РО, доктор філологічних наук, професор …, 2016
2016
АСОЦІАТИВНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЧАСТКИ УЧНЯМИ СЬОМОГО КЛАСУ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Е Палихата
ББК 74.58+ 88.8 П 24 Редакційна колегія, 62, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20