Кафедра криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Кафедра криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Допрос: тактика и психология
ВЕ Коновалова
Харьков: Консум 157, 1999
2261999
Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособие
АН Колесниченко, ВЕ Коновалова
Харьков: Юрид. ин-т, 16, 1985
1751985
Криміналістика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ...
Видавництво" Право", 2008
1462008
Криминалистика: курс лекций
ВЮ Шепитько
Х.: Одиссей, 249, 2003
1462003
Версия: концепция и функции в судопроизводстве
ВЕ Коновалова
Харьков: Консум 176, 2000
1442000
Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український)
ВЮ Шепітько
Х.: Право, 318, 2001
1432001
Правовая психология
ВЕ Коновалова
Основа, 1990
1361990
Юридична психологія
ВО Коновалова, ВЮ Шепітько
К.: ІнЮре, 2004
1352004
Юридична психологія
ВО Коновалова, ВЮ Шепітько
К.: ІнЮре, 2004
1352004
Убийство: искусство расследования: монография
ВЕ Коновалова
Харьков: Факт, 5, 2001
1302001
Криминалистическая характеристика преступлений
АН Колесниченко, ВЕ Коновалова
учебное пособие/АН Колесниченко, ВЕ Коновалова.–Х.: Харьк. юрид. ин-т, 1985
1301985
Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія
ВЮ Шепітько
Х.: Харків юридичний 432, 2007
1182007
Теория криминалистической тактики: Монография
ВЮ Шепитько
Х.: Гриф 350, 2002
1072002
Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике
ВЮ Шепитько
Харьков: Оригинал, 1995
1061995
Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія
ВА Журавель
Х.: Вид. агенція «Апостіль, 130-131, 2012
942012
Психология в расследовании преступлений
ВЕ Коновалова
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1978
911978
Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці
СВ Веліканов
СВ Веліканов, 2002
872002
Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти/За ред. ВЮ Шепітька
ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ВА Журавель, ВО Коновалова, ...
Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2001
80*2001
Обыск в системе следственных действий (Тактикокриминалистический анализ): Научно-практическое пособие
СФ Денисюк, ВЮ Шепитько
Х.: Консум, 1999
801999
Основы юридической психологии: учебник
ВЕ Коновалова, ВЮ Шепитько
Х.: Одиссей, 2005
782005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20