Заслужена Алла Андріївна
Заслужена Алла Андріївна
Кафедра іноземної філології, ФЛСК, Національний авіаційний університет
Verified email at nau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Підготовка магістрів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації
АА Заслужена
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
82016
Методичні рекомендації з удосконалення підготовки майбутніх філологів з англійської мови та літератури у ВНЗ України
АА Заслужена
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія …, 2015
72015
Higher education of Ukraine plagued by the Covid-19 pandemic
LI . Grynyuk S., Zasluzhena A., Zaytseva I.
ICERI 2020: Proceedings 13th International Conference of Education, Research …, 2020
6*2020
Особливості змісту підготовки бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації
Л Барановська, А Заслужена
Порівняльна професійна педагогіка, 148-153, 2015
52015
Особливості підготовки магістра з англійської мови в університетах Швейцарської Конфедерації
АА Заслужена
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія …, 2014
52014
Гармонизация системы высшего образования Швейцарской Конфедерации с европейским пространством высшего образования
АА Заслужена
Заслуженная АА Гармонизация системы высшего образования Швейцарской …, 2013
32013
Computer Architecture
N Sharma
Laxmi Publications, 2009
32009
Підготовка філолога з англійської мови та літератури у ВНЗ Швейцарської Конфедерації (на прикладі університету Фрібура)
АА Заслужена
Заслужена АА Підготовка філолога з англійської мови та літератури у ВНЗ …, 2015
22015
ENHANCING CRITICAL THINKING SKILLS OF FUTURE LANGUAGE SCHOLARS IN PEDAGOGICAL COURSES
AZ Liliya Baranovska, Liliya Morska, Iryna Simkova
Advanced education, C. 91-99, 2020
1*2020
Дидактика дистанційного навчання
АА Заслужена
Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно правові, педагогічні …, 2020
12020
Змішане навчання в швейцарських університетах
АА Заслужена
Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, ку-льтура …, 2016
12016
Концепція підготовки фахівця з англійської філології в університетах Швейцарської Конфедерації
А Заслужена
Порівняльна професійна педагогіка, 129-136, 2016
12016
Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки
АА Заслужена
Заслужена АА Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема …, 2016
12016
Ключові компетенції вчителів англійської мови: швейцарський досвід
АА Заслужена
Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та …, 2015
12015
Направленность поликультурного образования
АА Заслуженная
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2015
12015
Особливості підготовки філолога у педагогічних ВНЗ України на основі навчального плану Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з точки …
АА Заслужена
Заслужена АА Особливості підготовки філолога у педагогічних ВНЗ України на …, 2014
12014
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ
АА Заслужена
12013
Я-КОНЦЕПЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СУБ’ЄКТИВНОГО ОБРАЗУ ПРОФЕСІНОГО МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
А Заслужена
InterConf, 2021
2021
Моніторингові дослідження у галузі вищої освіти: національний та наднаціональний виміри
АА Заслужена, СП Гринюк
Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць–Київ …, 2020
2020
Метапрагматичне усвідомлення–складова міжкультурної комунікації
АА Заслужена
Талком; Talkom, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20