Follow
Lyudmyla Babiy - Liudmyla Babii - Бабій Людмила Богданівна
Lyudmyla Babiy - Liudmyla Babii - Бабій Людмила Богданівна
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Тернопільський національний педагогічний
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації
РТ Гром'як, ЛБ Бабій, НР Грицак, МБ Лановик, ЗБ Лановик, НМ Лупак, ...
Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006
42006
Культурний стереотип, як спосіб реалізації концепту "клас" у британській мовній картині світу
ЛБ Бабій
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія …, 2014
22014
Проблема визначення художньої літератури в англо-американському літературознавстві 70-х - 90-х років ХХ століття : Дис... канд. наук: 10.01.06
ЛБ Бабій
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
22009
Фреймовий підхід до мовної категоризації
Л Бабій
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
12015
Метакритичний спосіб дослідження проблем літературної критики та теорії
Л БАБІЙ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА: ДОСВІД РОЗРОБКИ І ПРОБЛЕМИ, 82, 2006
12006
Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від радіоактивного забруднення
ЛА Бабій
Актуальні проблеми держави і права, 261-263, 2005
12005
Inquiry based learning–навчання на основі запиту через дослідження у сучасній гуманітаристиці
ЛБ Бабій
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
ACTIVE LEARNING STRATEGIES IN CLIL COURSES
ЛБ Бабій, ОП Дацків
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Роль педагогічної практики в процесі підготовки вчителя англійської мови: досвід проекту Британської ради «Шкільний вчитель нового покоління»
ЛБ Бабій, ТБ Кондратьєва
Вектор, 2022
2022
Концептосфера роману Доріс Лессінг «Тhe summer before the dark»
Л Бабій
Тернопіль, Астон, 2016
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство:/За ред. д. ф. н., проф. Ткачука МП–Тернопіль: ТНПУ …
МП Ткачук
2015
Підходи до визначення художньої літератури в англо-американському культурному середовищі70–90х років ХХ століття (з приводу праць Дж. Елліса та Р. Фаулера)
ЛБ Бабій
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
Симулякр англійськості: роман Джуліана Барнса "Англія, Англія"
ЛБ Бабій
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Літературний канон крізь призму домінуючих літературно-критичних поглядів останньої чверті ХХ століття
ЛБ Бабій
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 168 (156), 2011
2011
Бренд країни та її економічний розвиток
ЛВ Бабій
Таврійський науковий вісник, 221-232, 2010
2010
Становлення та розвиток культуральних досліджень та мультикультуралізм
Л Бабій
Питання літературознавства, 270-275, 2010
2010
Формування та становлення протирадіаційного законодавства в Україні
ЛА Бабій
Актуальні проблеми держави і права, 209-216, 2008
2008
У пошуках дефініції літератури: культуральний аспект
ЛБ Бабій
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
2008
Критика реакції читача серед провідних літературознавчих шкіл ХХ століття (на прикладі праць Стенлі Фіша)
ЛБ Бабій
Питання літературознавства, 102-110, 2006
2006
Соціальне забезпечення населення, що постраждало від радіаційного впливу
ЛА Бабій
Актуальні проблеми держави і права, 423-427, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20