Lyudmyla Babiy - Liudmyla Babii - Бабій Людмила Богданівна
Lyudmyla Babiy - Liudmyla Babii - Бабій Людмила Богданівна
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Тернопільський національний педагогічний
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Культурний стереотип, як спосіб реалізації концепту "клас" у британській мовній картині світу
ЛБ Бабій
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія …, 2014
12014
Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від радіоактивного забруднення
ЛА Бабій
Актуальні проблеми держави і права, 254-261, 2005
12005
Концептосфера роману Доріс Лессінг «Тhe summer before the dark»
Л Бабій
Тернопіль, Астон, 2016
2016
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство:/За ред. д. ф. н., проф. Ткачука МП–Тернопіль: ТНПУ …
МП Ткачук
2015
Фреймовий підхід до мовної категоризації
Л Бабій
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
2015
Підходи до визначення художньої літератури в англо-американському культурному середовищі70–90х років ХХ століття (з приводу праць Дж. Елліса та Р. Фаулера)
Л Бабій
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
Симулякр англійськості: роман Джуліана Барнса "Англія, Англія"
ЛБ Бабій
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Літературний канон крізь призму домінуючих літературно-критичних поглядів останньої чверті ХХ століття
ЛБ Бабій
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 168 (156), 2011
2011
Бренд країни та її економічний розвиток
ЛВ Бабій
Таврійський науковий вісник, 221-232, 2010
2010
Становлення та розвиток культуральних досліджень та мультикультуралізм
Л Бабій
Питання літературознавства, 270-275, 2010
2010
Проблема визначення художньої літератури в англо-американському літературознавстві 70-х - 90-х років ХХ століття : Дис... канд. наук: 10.01.06
ЛБ Бабій
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
2009
Формування та становлення протирадіаційного законодавства в Україні
ЛА Бабій
Актуальні проблеми держави і права, 209-216, 2008
2008
У пошуках дефініції літератури: культуральний аспект
Л Бабій
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
2008
Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації
РТ Гром'як, ЛБ Бабій, НР Грицак, МБ Лановик, ЗБ Лановик, НМ Лупак, ...
Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006
2006
Метакритичний спосіб дослідження проблем літературної критики та теорії
Л БАБІЙ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА: ДОСВІД РОЗРОБКИ І ПРОБЛЕМИ, 82, 2006
2006
Критика реакції читача серед провідних літературознавчих шкіл ХХ століття (на прикладі праць Стенлі Фіша)
ЛБ Бабій
Питання літературознавства, 102-110, 2006
2006
Соціальне забезпечення населення, що постраждало від радіаційного впливу
ЛА Бабій
Актуальні проблеми держави і права, 423-427, 2005
2005
Цінність як одна із складових визначення літератури
ЛБ Бабій
Питання літературознавства, 97-103, 2005
2005
БІБЛІОГРАФІЯ–ЇЇ ДОЛЯ
Л Бабій, Г Біланич, Н Богун, О Ботушанська, Т Вилегжаніна, Т Владова, ...
НАШІ АВТОРИ
ЛА Акерман, ОМ Алікова, НО Антонюк, ТО Анцупова, АГ Арнаут, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20