Follow
Orliński Piotr
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of the biological methane potential of various feedstock for the production of biogas to supply agricultural tractors
A Matuszewska, M Owczuk, A Zamojska-Jaroszewicz, ...
Energy Conversion and Management 125, 309-319, 2016
502016
Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural engine
SW Kruczyński, P Orliński
Indian Journal of Engineering and Materials Sciences (IJEMS) 20 (6), 483-491, 2013
442013
Wybrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie samoczynnym
P Orliński
Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, 2013
422013
Evaluation of methods for determining the combustion ignition delay in a Diesel engine powered by liquid biofuel
M Bednarski, P Orliński, MK Wojs, M Sikora
Journal of the Energy Institute 4 (92), 1107-1114, 2019
232019
Research on the influence of ozone dissolved in the fuel-water emulsion on the parameters of the CI engine
MK Wojs, P Orliński, W Kamela, P Kruczyński
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 148 (1), 012089, 2016
222016
Olej lniankowy jako biopaliwo dla silników o zapłonie samoczynnym
SW Kruczyński, P Orliński, K Biernat
Przemysł Chemiczny 91 (1), 111-114, 2012
222012
Evaluation of the impact of combustion hydrogen addition on operating properties of self-ignition engine
S Kruczyński, M Ślęzak, W Gis, P Orliński
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintanance and Reliability 3 (18), 343--347, 2016
212016
Analysis of Selected Toxic Components in the Exhaust Gases of a CI Engine Supplied with Water-Fuel Emulsion
P Kruczyński, P Orliński, W Kamela, M Ślęzak
Polish Journal of Environmental Studies 27 (1), 129-136, 2018
182018
Wpływ składu paliwa mikroemulsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym
A Łuksa, S Kruczyński, P Orliński, S Orliński
Institute of Vehicle, MPOŚ 2009, 2009
172009
Wpływ zasilania silnika o ZS paliwami alternatywnymi na wybrane parametry procesu spalania oraz emisję składników toksycznych spalin
A Ambrozik, P Kruczyński, P Orliński
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2 (78), 157-163, 2010
122010
Wpływ zastosowania mieszanin oleju napędowego, estru FAME z etanolem na ekonomiczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika PERKINS-1104C-44
SW Kruczyński, P Orliński, S Orliński
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów/Politechnika Warszawska, 87-101, 2010
112010
Influence of the use of ethanol fuel on selected parameters of the gasoline engine
SW Kruczyński, W Gis, P Orliński, M Sikora
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (2018) 421 042041, 2018
102018
The effect of diesel fuel mixture and camelina oil ester on the process of fuel injection in traction engine
S Orliński, P Orliński, MK Wojs
Journal of KONES 20 (1), 255-261, 2013
102013
Camelina oil as a biofuel for diesel engines
SW Kruczyński, P Orliński, K Biernat
Przemysł Chemiczny 1 (91), 111-114, 2012
92012
Evaluation of the diesel engine parameters after regeneration of its fuel delivery system
M Bednarski, D Samoilenko, P Orliński, M Sikora
21th International Conference Transport Means, 2017
82017
Budowa stanowiska do badań paliw eksperymentalnych płynnych wykorzystującego silnik rolniczy o zapłonie samoczynnym
P Orliński, MK Wojs, P Mazuruk
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 92 (1), 2013
8*2013
Charakterystyka jakościowa oleju lniankowego pod kątem stosowania jako samoistne biopaliwo lub komponent paliwa do silników z zapłonem samoczynnym
K Kołodziejczyk, J Frydrych, SW Kruczyński, P Orliński, D Jakubczyk
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów/Politechnika Warszawska, 73--83, 2011
82011
Wpływ właściwości paliw naturalnych i roślinnych na proces rozpylania paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym
SW Kruczyński, P Orliński, S Orliński
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 69 (2), 49-59, 2008
82008
Ammonia as a fuel for spark-ignition engines
M Sikora, M Bednarski, J Lasocki, P Orliński, W M. K.
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5 (114), 55-61, 2017
72017
Detection of damage to the power supply system of diesel engine under field conditions
P Mazuruk, MK Wojs, P Orliński, M Sikora
Combustion Engines 56, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20