Віталій Барбашин (Виталий Барбашин)
Віталій Барбашин (Виталий Барбашин)
Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, факультет економічної інформатики
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретическое исследование процессов переноса аэроионов в потоках воздуха в помещениях специального назначения МЧС Украины.
ВВ Барбашин, ИО Толкунов, ИИ Попов
Проблеми надзвичайних ситуацій., 137-145, 2010
242010
Образовательный квест как технология продуктивного сотрудничества обучающихся
ЮК Костенко, НГ Недогреева, ВВ Барбашин, ДВ Николаев
Среднее профессиональное образование, 44-46, 2017
112017
Исследование и разработка управляемых генераторов аэроионов для помещений специального назначения МЧС Украины.
ВВ Барбашин, ИО Толкунов, ИИ Попов
Проблеми надзвичайних ситуацій., 186-194, 2009
72009
Коучинг-технологии, как инструмент «мягкого» управления образовательным процессом (на примере геоинформационного образования)
АВ Молочко
Актуальные проблемы воспитания в образовательном процессе вуза: сборник …, 2016
52016
Оцінка надзвичайних подій під час перевезення небезпечних вантажів у контексті техногенного навантаження регіонів
ЮВ Буц, ОВ Крайнюк, ДС Козодой, ВВ Барбашин
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2018
32018
Исследование процессов генерирования аэроионов в электрических ионизаторах воздуха.
ВВ Барбашин, ИА Толкунов, ИИ Попов
Проблеми надзвичайних ситуацій., 129-138, 2009
32009
Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом
YV Buts, OV Krainyuk, VV Barbashin
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2017
22017
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНЫЙ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ
АА Немова, ВВ Барбашин
Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в …, 2016
22016
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни" Основи патентознавства" для студентів спеціальності" Інформаційні управляючі системи та технології" всіх …
СП Євсеєв, ОГ Король, СП Евсеев
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
22015
Оценка эффективности мероприятий системы гражданской обороны на основе показателей ее состояния.
ВВ Барбашин, ОМ Семкив
Проблеми надзвичайних ситуацій., 143-148, 2010
22010
Оценка экологического состояния среды обитания защитных сооружений гражданской обороны
ВВ Барбашин, ИИ Попов, ИА Толкунов, АВ Ромин
Проблеми надзвичайних ситуацій, 54-61, 2006
22006
Акумуляція важких металів у ґрунтах при техногенному навантаженні пірогенного походження
ЮВ Буц, ОВ Крайнюк, ВВ Барбашин
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 132-136, 2018
12018
Преодоление студентами водобоязни
ВВ Барбашин, ВФ Аникин, ЕМ Ларина
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 53-55, 2015
12015
Формирование межкультурной компетентности студентов университета в условиях процессов глобализации и образовательной интеграции
ОВ Панина, ВВ Барбашин
Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в …, 2012
12012
Шляхи підвищення оперативності збору, обробки і передачі інформації при виникненні надзвичайних ситуацій.
ВВ Барбашин, ГГ Фесенко
Матеріали науково-практичної конференції «Сухопутні Війська Збройних Сил …, 2006
12006
Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент освіти»
НМ Черненко
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2020
2020
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ОБСТЕЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ IMPROVEMENT OF THE AREA SURVEY METHOD
ВВ Барбашин, ЮО Васильченко, СС Рижков
У збірнику приводяться тези наукових доповідей ХІ Міжнародної науково …, 2019
2019
Статистический анализ уровня производственного травматизма в Украине в региональном разрезе
ЮВ Буц, ЕВ Крайнюк, ВВ Барбашин, ОИ Богатов
Perspectives of science and education, 322-333, 2019
2019
Статистичний аналіз рівня виробничого травматизму в Україні у регіональному розрізі
ЮВ Буц, ВВ Барбашин, ОВ Крайнюк, ЮС Осіпова, ПВ Павліченко
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 169-174, 2019
2019
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРИСТИК МОТОРНЫХ ТОПЛИВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЕВ Крайнюк, ЮВ Буц, ВВ Барбашин
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20