Віталій Барбашин (Виталий Барбашин)
Віталій Барбашин (Виталий Барбашин)
Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, факультет економічної інформатики
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретическое исследование процессов переноса аэроионов в потоках воздуха в помещениях специального назначения МЧС Украины.
ВВ Барбашин, ИО Толкунов, ИИ Попов
Проблеми надзвичайних ситуацій., 137-145, 2010
242010
Образовательный квест как технология продуктивного сотрудничества обучающихся
ЮК Костенко, НГ Недогреева, ВВ Барбашин, ДВ Николаев
Среднее профессиональное образование, 44-46, 2017
152017
Исследование и разработка управляемых генераторов аэроионов для помещений специального назначения МЧС Украины.
ВВ Барбашин, ИО Толкунов, ИИ Попов
Проблеми надзвичайних ситуацій., 186-194, 2009
72009
Оцінка надзвичайних подій під час перевезення небезпечних вантажів у контексті техногенного навантаження регіонів
ЮВ Буц, ОВ Крайнюк, ДС Козодой, ВВ Барбашин
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2018
52018
Коучинг-технологии, как инструмент «мягкого» управления образовательным процессом (на примере геоинформационного образования)
АВ Молочко
Актуальные проблемы воспитания в образовательном процессе вуза: сборник …, 2016
52016
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНЫЙ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ
АА Немова, ВВ Барбашин
Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в …, 2016
32016
Исследование процессов генерирования аэроионов в электрических ионизаторах воздуха.
ВВ Барбашин, ИА Толкунов, ИИ Попов
Проблеми надзвичайних ситуацій., 129-138, 2009
32009
Удосконалення методології визначення якісного стану водної екосистеми (на прикладі річки Дніпро)
РВ Пономаренко, ЛД Пляцук, ОВ Третьяков, ИЮ Аблеева, ЮВ Буц, ...
22020
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 …
НП Гедікова, НФ Гедикова
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2020
22020
Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом
ЮВ Буц, ОВ Крайнюк, ВВ Барбашин, ЕВ Крайнюк
22017
Оценка эффективности мероприятий системы гражданской обороны на основе показателей ее состояния.
ВВ Барбашин, ОМ Семкив
Проблеми надзвичайних ситуацій., 143-148, 2010
22010
Оценка экологического состояния среды обитания защитных сооружений гражданской обороны
ВВ Барбашин, ИИ Попов, ИА Толкунов, АВ Ромин
Проблеми надзвичайних ситуацій, 54-61, 2006
22006
Контроль якостi характеристик моторних палив з метою забезпечення вiдповiдностi вимогам безпеки
ОВ Крайнюк, ЮВ Буц, ВВ Барбашин, ЕВ Крайнюк
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019
12019
Акумуляція важких металів у ґрунтах при техногенному навантаженні пірогенного походження
ЮВ Буц, ОВ Крайнюк, ВВ Барбашин
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 132-136, 2018
12018
Преодоление студентами водобоязни
ВВ Барбашин, ВФ Аникин, ЕМ Ларина
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 53-55, 2015
12015
Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів. Навчальний посібник (в трьох томах). Том І. Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів.
ВВ Барбашин, ОМ Смирнов, ІО Толкунов
НУЦЗУ, 2015
12015
Формирование межкультурной компетентности студентов университета в условиях процессов глобализации и образовательной интеграции
ОВ Панина, ВВ Барбашин
Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в …, 2012
12012
Шляхи підвищення оперативності збору, обробки і передачі інформації при виникненні надзвичайних ситуацій.
ВВ Барбашин, ГГ Фесенко
Матеріали науково-практичної конференції «Сухопутні Війська Збройних Сил …, 2006
12006
Ліквідація наслідків радіоактивного зараження на нових фізичних принципах
СО Дичко, ВВ Барбашин
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 125-130, 2020
2020
Пірогенний вплив на хвойні деревостани в умовах техногенно-екологічного навантаження
ЮВ Буц, ОВ Крайнюк, АН Некос, ВВ Барбашин
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20