Follow
Людмила Іванівна Барташевська (Liudmyla I. Bartashevska)
Людмила Іванівна Барташевська (Liudmyla I. Bartashevska)
Dnipro University of Technology (Національний технічний університет Дніпровська політехніка)
Verified email at nmu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Збурення плазми ацетилено-кисневого полум'я низького тиску електричним розрядом
ЛІ Барташевська, АС Зайцев, ВІ Твердохлібов
Теплофізика високих температур 18 (3), 638-639, 1980
3*1980
Модифікація метода крупних частинок в задачі розрахунку аварійних вибухів газоповітряного середовища
АС Бєліков, НН Налисько, ЛІ Барташевская, СЮ Рагімов
Збірник наукових праць "Будівництва. Матеріалознавства. Машинобудування, 2017
2*2017
REGULARITIES IGNITION GAS MIXTURE THE HEAT SOURCE ASSOCIATED WITH ACCIDENTAL EMISSIONS GAS
AV Chernay, NN Nalisko, LI Bartashevskaya
The scientific heritage 3 (10), 58-66, 2017
22017
Параметри макрокінетики горіння вуглеводнів у чисельному розрахунку аварійних вибухів Надзвичайні ситуації: безпека та захист: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф
АС Беликов, НН Налисько
Черкаси, ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 18-19, 0
2*
Концентрація електронів і швидкість іонізації в ацетилено-кисневому полум’ї
Б ЛІ, АС Зайцев, МД Чекушкін
Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції Теорія і практика…, 2021
2021
SPEED IONIZATION IN THE OCETYLENE-OXYGEN FLAMES BURNING AT LOW PRESSURES
ЛІ Барташевська, АС Зайцев, ТВ Морозова
The Scientific Heritage, 55-59, 2021
2021
Investigation of structural componentse after continuous casting of steels, alloyed with manganese and silicon
N Filonenko, O Babachenko, G Kononenko, L Bartashevska
Physical and Chemical Geotechnologies, 45-52, 2021
2021
Швидкість іонізації в ацетилено-кисневому полум’ї
ЛІ Барташевська, АС Зайцев, ТВ Морозова
The scientific heritage 3 (65), 55-59, 2021
2021
О механізмі іонізації в ацетиленокисневих полум’ях, що коптять
ЛІ Барташевська, АС Зайцев, ОО Мартюхін
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції Теорія і практика…, 2020
2020
Чисельне моделювання аварійних вибухів рудникової атмосфери
ММ Налисько, ЛІ Барташевська
Физико-технические проблемы горного производства, 2020
2020
On the mechanism of ionization in smoky acetyleneoxygen flames burring at low pressures
B L.I., Z A.S., M T.V.
The Scientific Heritage, 42-44, 2019
2019
Оцінка розповсюдження ударних повітряних хвиль у протяжних спорудах з урахуванням дистанції внутрішньої енергії газового потоку
АС Бєліков, НН Налисько, ЛІ Барташевська
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 10-18, 2019
2019
Параметри макрокінетики горіння вуглеводнів у чисельному розрахунку аварійних вибухів у гірських виробках
ВВ Соболев, НН Налисько, ЛІ Барташевська
Форум гірників, Матеріали міжнародної конференції, 72-83, 2018
2018
Корекція функції розподілу електронів за енергіями в ацетилено-кисневих полум’ях низького тиску
ЛІ Барташевська, АС Зайцев
"Концептуальні шляхи розвитку науки" 5-6 квітня 2018 року, Міжнародний центр…, 2018
2018
Influence of overheating and cooling rate on the structure and physicochemical properties of Al-Cu alloys
N Filonenko, L Bartashevska, N Ivanov
Physical & chemical geotechnologies, 134-135, 2018
2018
ERRORS IN DETERMINING THE FUNCTIONS OF ELECTRON DISTRIBUTION WITHIN THE ENERGY OF HYDROCARBON FLAME, BURNING AT LOW PRESSURE, AND POSSIBILITIES TO CORRECT THEM
LI Bartashevskaya, AS Zaitsev
THE SCIENTIFIC HERITAGE, 35-38, 2018
2018
Модифікація методу великих часток в задачі розрахунку аварійних вибухів газоповітряного середовища
АС Бєліков, ММ Налисько, ЛІ Барташевська, СЮ Рагимов
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017
2017
Визначення безпечних відстаней при аварійних вибухах шахтної атмосфери з урахуванням місця розташування джерела спалаху й характеру горіння
НН Налисько, ЛІ Барташевська
2017
Potential of low-pressure acetyleneoxigenic flame plasma
LI Bartashevskaya, AS Zaitcev, TV Morozova, OO Ryabichev
Scientific discussion journal, 62-66, 2017
2017
Hydrocarbonic flame, burning at low pressure, within electric field
LI Bartashevska, AS Zaicev, TV Morozova
The scientific heritage, 40-43, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20