Квасницька Раїса Степанівна / Kvasnitska Raisa Stepanivna
Квасницька Раїса Степанівна / Kvasnitska Raisa Stepanivna
д.е.н., професор кафедри фінансів,банківської справи та страхування Хмельницький національний
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
РС Квасницька, НС Ардашкіна
Вісник Хмельницького національного університету, 247-251, 2009
432009
Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства
З Якубович
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 81-86, 2010
322010
Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства
РС Квасницька, ІМ Кордонець
Хмельницький національний університет, 2011
292011
Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства
РС Квасницька, ІО Доценко
Вісник Хмельницького національного університету 1 (2), 34-38, 2009
262009
Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства
Р Квасницька
Економіка підприємств, 73-75, 2005
252005
Теоретичні аспекти та принципи ефективного бюджетування на підприємствах
РС Квасницька, СО Джерелейко
Экономика и управление, 7-13, 2008
142008
Бюджетування на підприємстві: суть та основні передумови ефективного застосування
РС Квасницька, СО Джерелейко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 54-56, 2008
142008
Управління цільовою структурою капіталу підприємства
РС Квасницька
142005
Бюджетування як елемент фінансового планування підприємства
РС Квасницька, РО Малінчук
Всеукраїнський науково‑виробничий ж‑л Інноваційна економіка…, 2011
92011
Управління кредитними ризиками в банківській системі
РС Квасницька, НВ Кунда
Хмельницький національний університет, 2011
82011
Управління ризиками як елемент забазпечення фінансової стійкості комерційного банку
РС Квасницька, ІВ Хаврусь
Хмельницький національний університет, 2010
82010
Концептуальні підходи до визначення поняття" бюджет підприємства"
РС Квасницька, СО Джерелейко
Хмельницький національний університет, 2010
82010
Причинні чинники динаміки цільової структури капіталу підприємств як потенціал підвищення ефективності їх підприємницької діяльності
РС Квасницька
Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей…, 2005
82005
Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів
R Kvasnitska
Економічний часопис-ХХІ, 73-75, 2014
72014
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посібник
РС Квасницька
Львів:Магнолія 2006, 2013.-621 с, 2006
72006
Фінансовий ринок: сутність та об’єкти купівлі продажу
РС Квасницька
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 15, 2011
62011
Використання механізму сек’юритизації для забезпечення фінансової стійкості та безпеки банків
ІМ Кордонець, РС Квасницька
Всеукраїнський науково виробничий журнал, 145-148, 2010
62010
Використання механізму сек’юритизації для забезпечення фінансової стійкості та безпеки банків
РС Квасницька, ІМ Кордонець
Сталий розвиток економіки. Серія: Фінансово-кредитна система, 145-148, 2009
62009
Бюджетування як важливий елемент діяльності підприємства
РС Квасницька
Вісник Хмельницького національного університету, Економічні науки, 54-56, 2008
62008
Структуризація потенціалу підприємства
Р Квасницька, М Тарасюк
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 73–82…, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20