Квасницька Раїса Степанівна / Kvasnytska Raisa Stepanivna/Kvasnitska Raisa Stepanivna
Квасницька Раїса Степанівна / Kvasnytska Raisa Stepanivna/Kvasnitska Raisa Stepanivna
д.е.н., професор кафедри фінансів,банківської справи та страхування Хмельницький національний
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
РС Квасницька, НС Ардашкіна
Вісник Хмельницького національного університету, 247-251, 2009
572009
Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства
РС Квасницька, ІМ Кордонець
Хмельницький національний університет, 2011
382011
Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства
З Якубович
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 81-86, 2010
382010
Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства
РС Квасницька, ІО Доценко
Вісник Хмельницького національного університету 1 (2), 34-38, 2009
262009
Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства
Р Квасницька
Економіка підприємств, 73-75, 2005
252005
Теоретичні аспекти та принципи ефективного бюджетування на підприємствах
РС Квасницька, СО Джерелейко
Экономика и управление, 7-13, 2008
172008
Бюджетування на підприємстві: суть та основні передумови ефективного застосування
РС Квасницька, СО Джерелейко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 5, 54-56, 2008
162008
Управління цільовою структурою капіталу підприємства
РС Квасницька
152005
Управління капіталом підприємства через призму еволюції його визначення та змісту як економічної категорії
PC Квасницька, РС Квасницкая
ДонНТУ, 2003
152003
Структуризація потенціалу підприємства
Р Квасницька, М Тарасюк
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 73–82 …, 2017
142017
Бюджетування як елемент фінансового планування підприємства
РС Квасницька, ЛО Малінчук
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопіль …, 2011
142011
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ТА ПОЕЛЕМЕНТНА СТРУКТУРА
РС Квасницька, СО Джерелейко
Economic systems management of in conditions of instability, 51-60, 2016
122016
Формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку України
РС Квасницька
102016
Концептуальні підходи до визначення поняття" бюджет підприємства"
РС Квасницька, СО Джерелейко
Хмельницький національний університет, 2010
102010
Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України
РС Квасницька
ПП «Монускрипт», 2015
92015
Фінансовий ринок: сутність та об’єкти купівлі продажу
РС Квасницька
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 15, 2011
92011
Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень
РС Квасницька, ОМ Дерикот
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 80-83, 2012
82012
Причинні чинники динаміки цільової структури капіталу підприємств як потенціал підвищення ефективності їх підприємницької діяльності
РС Квасницька
Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей …, 2005
82005
Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів
R Kvasnitska
Економічний часопис-ХХІ, 73-75, 2014
72014
Дефініційний аналіз поняття інвестиційна діяльність
РС Квасницька
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2014
72014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20