Квасницька Раїса Степанівна / Kvasnitska Raisa Stepanivna
Квасницька Раїса Степанівна / Kvasnitska Raisa Stepanivna
д.е.н., професор кафедри фінансів,банківської справи та страхування Хмельницький національний
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
РС Квасницька, НС Ардашкіна
Вісник Хмельницького національного університету, 247-251, 2009
502009
Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства
З Якубович
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 81-86, 2010
362010
Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства
РС Квасницька, ІМ Кордонець
Хмельницький національний університет, 2011
332011
Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства
РС Квасницька, ІО Доценко
Вісник Хмельницького національного університету 1 (2), 34-38, 2009
272009
Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства
Р Квасницька
Економіка підприємств, 73-75, 2005
262005
Бюджетування на підприємстві: суть та основні передумови ефективного застосування
РС Квасницька, СО Джерелейко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 54-56, 2008
162008
Теоретичні аспекти та принципи ефективного бюджетування на підприємствах
РС Квасницька, СО Джерелейко
Экономика и управление, 7-13, 2008
142008
Управління цільовою структурою капіталу підприємства
РС Квасницька
142005
Бюджетування як елемент фінансового планування підприємства
РС Квасницька, РО Малінчук
Всеукраїнський науково‑виробничий ж‑л «Інноваційна економіка …, 2011
112011
Управління ризиками як елемент забазпечення фінансової стійкості комерційного банку
РС Квасницька, ІВ Хаврусь
Хмельницький національний університет, 2010
102010
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посібник
РС Квасницька
Львів:«Магнолія 2006», 2013.-621 с, 2006
92006
Управління кредитними ризиками в банківській системі
РС Квасницька, НВ Кунда
Хмельницький національний університет, 2011
82011
Причинні чинники динаміки цільової структури капіталу підприємств як потенціал підвищення ефективності їх підприємницької діяльності
РС Квасницька
Вісник Львівської державної фінансової академії: Збірник наукових статей …, 2005
82005
Структуризація потенціалу підприємства
Р Квасницька, М Тарасюк
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 73–82 …, 2017
72017
Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів
R Kvasnitska
Економічний часопис-ХХІ, 73-75, 2014
72014
Фінансовий ринок: сутність та об’єкти купівлі продажу
РС Квасницька
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 15, 2011
72011
Концептуальні підходи до визначення поняття" бюджет підприємства"
РС Квасницька, СО Джерелейко
Хмельницький національний університет, 2010
72010
Формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку України
РС Квасницька
62016
Використання механізму сек’юритизації для забезпечення фінансової стійкості та безпеки банків
ІМ Кордонець, РС Квасницька
Всеукраїнський науково виробничий журнал, 145-148, 2010
62010
Використання механізму сек’юритизації для забезпечення фінансової стійкості та безпеки банків
РС Квасницька, ІМ Кордонець
Сталий розвиток економіки. Серія: Фінансово-кредитна система, 145-148, 2009
62009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20