Матюха Микола Миколайович (Mykola Matiukha)
Матюха Микола Миколайович (Mykola Matiukha)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік у галузях економіки
ВБ Захожай, МФ Базась, ММ Матюха, ВМ Базась
К.: МАУП, 2005
462005
Економіка праці та соціально–трудові відносини: Навч. посібник для дистанційного навчання
ММ Матюха
К.: Університет «Україна, 2007
262007
Інформаційне забезпечення управління підприємством в умовах автоматизованих інформаційних систем
ВВ Сопка, АМ Ткаченка, АВ Череп, МГ Чумаченка, ОВ Шляги, ...
172011
Основи бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МФ Базась
К.: МАУП, 2006
142006
Організаційні підходи формування управлінської звітності
ММ Матюха
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», 2012
122012
Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. для дистанційного навчання
ММ Матюха
К.: Університет «Україна, 2005
92005
Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект
ПЙ Атамас, ОП Атамас, РФ Бруханський, СМ Галещук, ЛЛ Гевлич
Герда, 2013
82013
Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку витрат діяльності підприємства
ММ Матюха, АІ Ткачова
Ефективна економіка, 2015
72015
Особливості формування управлінської звітності про сукупні доходи (витрати)
ММ Матюха
Економiчний часопис-XXI, 45-48, 2013
72013
Електронне документування у бухгалтерському обліку
ВО Осмятченко, ММ Матюха
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 2013
72013
Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем
ММ Матюха
Актуальні проблеми економіки, 2012
62012
Звітність як основа узагальнення вихідних даних в умовах застосування інформаційних технологій
ВО Осмятченко, ММ Матюха
ЖДТУ, 2013
52013
Визначення управлінського обліку в системі інформаційного потенціалу
МІ Скрипник, ММ Матюха
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
42016
Модернізована система управлінської звітності в умовах використання інформаційних технологій
ММ Матюха
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
42013
Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./За ред. ВБ Загожай, МФ Базася
ВБ Загожай, МФ Базась, ММ Матюха
К.: МАУП, 2005
42005
Orhanizatsiini pidkhody formuvannia upravlinskoi zvitnosti [Organizational approaches to the formation of management reporting]. Economic sciences
MM Matiukha
Accounting and Finance Series 9 (13), 354-362, 2012
32012
Перспективні концепції автоматизації управління підприємством на основі інформаційних систем обліку
ММ Матюха
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації, 2008
32008
Зайнятість сільського населення
ММ Матюха
31999
Enterprise energy supply system design management based on renewable energy sources
S Drobyazko, M Skrypnyk, N Radionova, O Hryhorevska, M Matiukha
Global Journal of Environmental Science and Management, 2021
22021
Управлінський облік як елемент управління інформаційними ресурсами підприємства
М Микола
Причорноморські економічні студії, 151 -155, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20