Аліна Володимирівна Передерій
Аліна Володимирівна Передерій
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Адаптивный спорт
ЮА Брискин, СП Евсеев, АВ Передерий
Советский спорт, 2010
1322010
Параолімпійський спорт
Ю Бріскін, А Передерій, В Строкатов
502001
Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту
ЄН Приступа, ЮА Бріскін, АВ Передерій
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними/За заг. ред. Бріскіна Ю …, 2004
30*2004
Общая характеристика классификации в спорте инвалидов
А ПЕРЕДЕРИЙ, О БОРИСОВА, Ю БРИСКИН
Наука в олимпийском спорте, 50-54, 2006
242006
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ПРОФЕСІЙНАМАЙСТЕРНІСТЬ ТРЕНЕРА”
Ю БРІСКІН, А ПЕРЕДЕРІЙ, П Мар'ян, Є ПРИСТУПА
Фізична активність, здоров’я і спорт, 76-83, 2010
212010
Sport specialists attitude to structure and contents of theoretical preparation in sport
M Pityn, Y Briskin, A Perederiy, Y Galan, O Tsyhykalo, I Popova
Journal of Physical Education and Sport 17, 988-994, 2017
192017
Спеціальні Олімпіади в сучасному світі: монографія/Аліна Передерій
А Передерій
Львів: ЛДУФК, 2013
15*2013
Принципы классификации в паралимпийском спорте
МС Розторгуй, АВ Передерий, ЮА Брискин
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2008
112008
Comparative analysis of choreographic training of athletes from foreign and Ukrainian sport aerobics teams
Y Briskin, V Todorova, A Perederiy, M Pityn
102016
Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам'яті (на прикладі легкої атлетики)
АВ Передерій
ЛДІФК.-Л., 2002
92002
Спорт инвалидов как составляющая международного олимпийского движения/Приступа ЕН, Брискин ЮА, Передерий АВ
ЕН Приступа
Международная научно-практическая конференция государств–участников СНГ по …, 2010
82010
Идеи олимпизма в спорте инвалидов
Ю Брискин, А Передерий
Наука в олимпийском спорте, 137-141, 2007
82007
Система підготовки кадрів інваспорту
М Линець, ПА Бріскін Þ
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними.—Львів: Видавець Тарас …, 2004
82004
Improving fencers’ theoretical training based on the stage reached in their basic development
O Zadorozhna, Y Briskin, A Perederiy, M Pityn, N Stepanchenko
72018
Особливості підготовки фахівців спеціальності «Олімпійський та професійний спорт»«до роботи в інваспорті
Ю Бріскін, А Передерій
Спортивний вісник Придніпров’я.–Дніпропетровськ, ДДІФКС, 2005
72005
Impact of a sports and rehabilitation program on perception of quality of life in people with visual impairments
M Roztorhui, A Perederiy, Y Briskin, O Tovstonoh, K Khimenes, V Melnyk
Physiotherapy Quarterly 26 (4), 17-22, 2018
62018
Теоретико-методичні підходи до періодизації багаторічної підготовки спортсменів у адаптивному спорті
А Передерій, М Розторгуй
Спортивний вісник Придніпров'я, 91-95, 2016
62016
Модель классификации в паралимпийском пауэрлифтинге
ЮА Брискин, ИФ Заневский, АВ Передерий, МС Розторгуй
Адаптивная физическая культура, 17-20, 2008
62008
Аналіз тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок
А Передерій, О Павлось
62007
Паралімпійська класифікація як лімітуючий фактор досягнення спортивного результату (на прикладі легкої атлетики)
ЮА Бріскін, АВ Передерій, СВ Блінова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20