Аліна Володимирівна Передерій
Аліна Володимирівна Передерій
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Адаптивный спорт
ЮА Брискин, СП Евсеев, АВ Передерий
Советский спорт, 2010
1652010
Параолімпійський спорт
Ю Бріскін, А Передерій, В Строкатов
542001
Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту
ЄН Приступа, ЮА Бріскін, АВ Передерій
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними/За заг. ред. Бріскіна Ю …, 2004
31*2004
Общая характеристика классификации в спорте инвалидов
О Борисова, Ю Брискин, А Передерий
Наука в олимпийском спорте, 2006
252006
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ПРОФЕСІЙНАМАЙСТЕРНІСТЬ ТРЕНЕРА”
Ю БРІСКІН, А ПЕРЕДЕРІЙ, П Мар'ян, Є ПРИСТУПА
Фізична активність, здоров’я і спорт, 76-83, 2010
212010
Sport specialists attitude to structure and contents of theoretical preparation in sport
M Pityn, Y Briskin, A Perederiy, Y Galan, O Tsyhykalo, I Popova
202017
Спеціальні Олімпіади в сучасному світі
А Передерій
ЛДУФК, 2013
152013
Підготовка спортсменів з інвалідністю на етапі спортивно-реабілітаційної підготовки у силових видах спорту
М Розторгуй, А Передерій
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 61-66, 2018
132018
Принципы классификации в паралимпийском спорте
МС Розторгуй, АВ Передерий, ЮА Брискин
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2008
122008
THE TRAINING SYSTEM OF ATHLETES WITH DISABILITIES IN STRENGTH SPORTS.
M Roztorhui, A Perederiy, Y Briskin, O Tovstonoh
Sportlogia 14 (1), 2018
102018
Comparative analysis of choreographic training of athletes from foreign and Ukrainian sport aerobics teams
Y Briskin, V Todorova, A Perederiy, M Pityn
102016
Impact of a sports and rehabilitation program on perception of quality of life in people with visual impairments
M Roztorhui, A Perederiy, Y Briskin, O Tovstonoh, K Khimenes, V Melnyk
92018
Спорт инвалидов как составляющая международного олимпийского движения/Приступа ЕН, Брискин ЮА, Передерий А. В
ЕН Приступа
Международная научно-практическая конференция государств–участников СНГ по …, 2010
92010
Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам'яті (на прикладі легкої атлетики)
АВ Передерій
ЛДІФК.-Л., 2002
92002
Идеи олимпизма в спорте инвалидов
Ю Брискин, А Передерий
Наука в олимпийском спорте, 137-141, 2007
82007
Система підготовки кадрів інваспорту
М Линець, ПА Бріскін Þ
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними.—Львів: Видавець Тарас …, 2004
82004
Improving fencers’ theoretical training based on the stage reached in their basic development
O Zadorozhna, Y Briskin, A Perederiy, M Pityn, N Stepanchenko
72018
Improving fencers’ theoretical training based on the stage reached in their basic development
O Zadorozhna, Y Briskin, A Perederiy, M Pityn, N Stepanchenko
72018
Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training
S Antonov, Y Briskin, A Perederiy, M Pityn, K Khimenes, Z Semeryak, ...
72017
Теоретико-методичні підходи до періодизації багаторічної підготовки спортсменів у адаптивному спорті
А Передерій, М Розторгуй
Спортивний вісник Придніпров'я, 91-95, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20