Аліна Володимирівна Передерій
Аліна Володимирівна Передерій
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Адаптивный спорт. Учебное пособие
ЮА Брискин, СП Евсеев, АВ Передерий
Советский спорт, 2010
1142010
Параолімпійський спорт
Ю Бріскін, А Передерій, В Строкатов
422001
Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту
ЄН Приступа, ЮА Бріскін, АВ Передерій
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними/За заг. ред. Бріскіна Ю …, 2004
282004
Общая характеристика классификации в спорте инвалидов
А ПЕРЕДЕРИЙ, О БОРИСОВА, Ю БРИСКИН
Наука в олимпийском спорте, 50-54, 2006
222006
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ПРОФЕСІЙНАМАЙСТЕРНІСТЬ ТРЕНЕРА”
Ю БРІСКІН, А ПЕРЕДЕРІЙ, П Мар'ян, Є ПРИСТУПА
Фізична активність, здоров’я і спорт, 76-83, 2010
172010
Sport specialists attitude to structure and contents of theoretical preparation in sport
M Pityn, Y Briskin, A Perederiy, Y Galan, O Tsyhykalo, I Popova
Journal of Physical Education and Sport 17, 988-994, 2017
152017
Спеціальні Олімпіади в сучасному світі: монографія/Аліна Передерій
А Передерій
Львів: ЛДУФК, 2013
122013
Comparative analysis of choreographic training of athletes from foreign and Ukrainian sport aerobics teams
Y Briskin, V Todorova, A Perederiy, M Pityn
102016
Принципы классификации в паралимпийском спорте
МС Розторгуй, АВ Передерий, ЮА Брискин
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2008
102008
Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам'яті (на прикладі легкої атлетики)
АВ Передерій
ЛДІФК.-Л., 2002
92002
Спорт инвалидов как составляющая международного олимпийского движения/Приступа ЕН, Брискин ЮА, Передерий АВ
ЕН Приступа
Международная научно-практическая конференция государств–участников СНГ по …, 2010
82010
Идеи олимпизма в спорте инвалидов
Ю Брискин, А Передерий
Наука в олимпийском спорте, 137-141, 2007
82007
Система підготовки кадрів інваспорту
М Линець, ПА Бріскін Þ
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними.—Львів: Видавець Тарас …, 2004
82004
Особливості підготовки фахівців спеціальності «Олімпійський та професійний спорт»«до роботи в інваспорті
Ю Бріскін, А Передерій
Спортивний вісник Придніпров’я.–Дніпропетровськ, ДДІФКС, 2005
72005
Improving fencers' theoretical training based on the stage reached in their basic development
OR Zadorozhna, YA Briskin, AV Perederiy, MP Pityn, SN Ivanivna
IDO MOVEMENT FOR CULTURE-JOURNAL OF MARTIAL ARTS ANTHROPOLOGY 18 (2), 43-47, 2018
62018
Модель классификации в паралимпийском пауэрлифтинге
ЮА Брискин, ИФ Заневский, АВ Передерий, МС Розторгуй
Адаптивная физическая культура, 17-20, 2008
62008
Аналіз тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок
А Передерій, О Павлось
62007
Паралімпійська класифікація як лімітуючий фактор досягнення спортивного результату (на прикладі легкої атлетики)
ЮА Бріскін, АВ Передерій, СВ Блінова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
62004
Тенденції формування програми Паралімпійських ігор
Ю Бріскін, А Передерій, С Блінова
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними: зб. наук. ст. з проблем фіз …, 2003
62003
Основные тенденции развития Паралимпийского спорта/Евгений Приступа, Юрий Брискин, Алина Передерий
Е Приступа
Паралимпийское движение в России на пути к Пекину: проблемы и решения.–СПб …, 2007
52007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20