Віктор Коцур
Віктор Коцур
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Подтвержден адрес электронной почты в домене phdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історіографія історії України: курс лекцій
ВП Коцур, ВП Коцур
Чернівці: Золоті литаври 520, 1999
611999
Історичне джерелознавство
ЯС Калакура, ІН Войцехівська, СФ Павленко, Б Корольов, В Коцур
К.: Либідь, 2002
532002
Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-х–30-х рр.: історіографія)
ВП Коцур
К.: Наукова думка, 250, 1998
171998
Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: монографія
ІІ Доброскок, ВП Коцур, СО Нікітчіна
Переяслав-Хмельницький: Вид-во СВ Карпук, 2008
152008
Інформатизація освіти і проблеми створення комп’ютерних програмно-педагогічних засобів навчання
А Гуржій, В Волинський, В Коцур
Освіта України, 7, 2003
152003
Актуальні напрями та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні
ВП Коцур
Лукашевич ОМ, 2013
132013
Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої загальноосвітньої школи
АМ Гуржій, ВП Коцур, ВП Волинський, ВВ Самсонов
Навчальний посібник, 2003
122003
Історія Стародавнього Риму: курс лекцій
ВО Балух, ВП Коцур
Чернівці: Книги ХХІ, 2005
102005
Діяльність товариства «Просвіта» в Галичині (1868–1921 рр.)
РМ Гарат, А Коцур, В Коцур
Переяслав-Хмельницький 168, 5, 2005
92005
Щодо проблеми використання матеріалів «чорної» археології в наукових дослідженнях з нумізматики
ВП Коцур
ББК: 63.2 А 43, 11, 2016
82016
Історіографія нової економічної політики в Українській СРР
ВФ Колесник, ВП Коцур, ГГ Коцур
Хрещатик, 2002
72002
Українізація і освіта в 20 ті–на початку 30 х рр. ХХ ст.: деякі методологічні та історіографічні аспекти
ВКН Коцур, В Коцур
Рідна школа, 77-80, 1997
61997
Благодійність козацької старшини (середина ХVІІ–ХVІІІ ст.): сучасна українська історіографія
ВА Коцур
Лукашевич ОМ, 2014
52014
Україна та столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, здійснення: монографія
ВА Вергунов, АП Коцур, ВП Коцур
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 2008
52008
Переяслав у віках
В Коцур, О Колибенко
К.: ТОВ «Світ успіху, 2007
52007
Соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-30-х рр.: історіографія: дис… д-ра іст. наук: 07.00. 06
ВП Коцур
Бібліогр.: арк, 394-475, 1999
51999
Історія України від найдавніших часів до наших днів
ЮІ Макар, БФ Білецький, АП Коцур, ВП Коцур, АІ Павко
Чернівці: Вид-во ЧДУ ім. Ю. Федьковича, 1998
51998
Класифікація історичних джерел
ЯС Калакура, ВП Коцур
Либідь, 2017
42017
ЄФІМОК З ПРИЗНАКОМ У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
ВП Коцур
ББК: 63.2 Т29, 59, 2015
32015
Українське суспільство в умовах радянського ладу: повсякденний вимір
ВП Коцур, ОМ Гончаренко, БЛ Дем'яненко, ОД Ісайкіна, ОМ Лукашевич, ...
Лукашевич ОМ, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20