Подписаться
Віктор Коцур
Віктор Коцур
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Подтвержден адрес электронной почты в домене phdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історіографія історії України: курс лекцій
ВП Коцур, АП Коцур
Чернівці: Золоті литаври 520, 1999
761999
Історичне джерелознавство
ЯС Калакура, ІН Войцехівська, С Павленко, Б Корольов, В Коцур
К.: Либідь, 2002
722002
Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-х–30-х рр.: історіографія)
ВП Коцур
К.: Наукова думка, 250, 1998
221998
Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: монографія
ІІ Доброскок, ВП Коцур, СО Нікітчина
Переяслав-Хмельницький: Вид-во СВ Карпук, 2008
182008
Актуальні напрями та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні
ВП Коцур
Лукашевич ОМ, 2013
162013
Інформатизація освіти і проблеми створення комп’ютерних програмно-педагогічних засобів навчання
А Гуржій, В Волинський, В Коцур
Освіта України, 7, 2003
152003
Візуальні та аудіовізуальні засоби навчання: Навчальний посібник
АМ Гуржій, ВП Коцур, ВП Волинський, ВВ Самсонов
К.: Інститут педагогіки АПН України. Наук.-метод. центр орг. розробки та вир …, 2003
142003
Історія середніх віків: у 2-х т.–Т. 1. Раннє Середньовіччя: курс лекцій
ВО Балух, ВП Коцур
Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги, 2009
13*2009
Історія Стародавнього Риму: курс лекцій
ВО Балух, ВП Коцур
Чернівці: Книги ХХІ, 2005
112005
Діяльність товариства «Просвіта» в Галичині (1868–1921 рр.)
РМ Гарат, А Коцур, В Коцур
Переяслав-Хмельницький 168, 5, 2005
102005
Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої загальноосвітньої школи
АМ Гуржій, ВП Коцур, ВП Волинський, ВВ Самсонов
Навчальний посібник, 2003
102003
Історіографія нової економічної політики в Українській СРР
ВФ Колесник, ВП Коцур, ГГ Коцур
Хрещатик, 2002
92002
Щодо проблеми використання матеріалів «чорної» археології в наукових дослідженнях з нумізматики
ВП Коцур
ББК: 63.2 А 43, 11, 2016
82016
Партійно-радянська преса на початку 20-х рр.
ВП Коцур
Український історичний журнал, 46-54, 1990
81990
Україна та столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, здійснення: монографія
ВА Вергунов, АП Коцур, ВП Коцур
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 2008
62008
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології і система Інтернет для освіти
А Гуржій, В Коцур, Т Ханюк, В Волинський
Освіта України, 6, 2004
62004
Соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-30-х рр.: історіографія: дис… д-ра іст. наук: 07.00. 06
ВП Коцур
Бібліогр.: арк, 394-475, 1999
61999
Українізація і освіта в 20 ті–на початку 30 х рр. ХХ ст.: деякі методологічні та історіографічні аспекти
ВКН Коцур, В Коцур
Рідна школа, 77-80, 1997
61997
Класифікація історичних джерел
ЯС Калакура, ВП Коцур
Либідь, 2017
52017
Благодійність козацької старшини (середина ХVІІ–ХVІІІ ст.): сучасна українська історіографія
ВА Коцур
Лукашевич ОМ, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20