Віктор Коцур
Віктор Коцур
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Подтвержден адрес электронной почты в домене phdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історіографія історії України: курс лекцій
ВП Коцур, ВП Коцур
Чернівці: Золоті литаври 520, 1999
531999
Інформатизація освіти і проблеми створення комп’ютерних програмно-педагогічних засобів навчання
А Гуржій, В Волинський, В Коцур
Освіта України, 7, 2003
152003
Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-х–30-х рр.: історіографія)
ВП Коцур
К.: Наукова думка, 250, 1998
151998
Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої загальноосвітньої школи
АМ Гуржій, ВП Коцур, ВП Волинський, ВВ Самсонов
АМ Гуржій, ВП Коцур, ВП Волинський, ВВ Самсонов, 2003
102003
Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: монографія
ІІ Доброскок, ВП Коцур, СО Нікітчіна
Переяслав-Хмельницький: Вид-во СВ Карпук, 2008
92008
Історія Стародавнього Риму: курс лекцій
ВО Балух, ВП Коцур
Чернівці: Книги ХХІ, 2005
92005
Актуальні напрями та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні
ВП Коцур
Лукашевич ОМ, 2013
82013
Діяльність товариства “Просвіта” в Галичині (1868–1921 рр.)
РМ Гарат, А Коцур, В Коцур
Переяслав-Хмельницький 168, 5, 2005
82005
Історіографія нової економічної політики в Українській СРР
ВФ Колесник, ВП Коцур, ГГ Коцур
Хрещатик, 2002
72002
Щодо проблеми використання матеріалів «чорної» археології в наукових дослідженнях з нумізматики
ВП Коцур
ББК: 63.2 А 43, 11, 0
7
Благодійність козацької старшини (середина ХVІІ–ХVІІІ ст.): сучасна українська історіографія
ВА Коцур
Лукашевич ОМ, 2014
52014
Україна та столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, здійснення: монографія
ВА Вергунов, АП Коцур, ВП Коцур
К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 2008
52008
Переяслав у віках
В Коцур, О Колибенко
К.: ТОВ «Світ успіху, 2007
52007
Соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-30-х рр.: історіографія: дис… д-ра іст. наук: 07.00. 06
ВП Коцур
Бібліогр.: арк, 394-475, 1999
51999
Українізація і освіта в 20 ті–на початку 30 х рр. ХХ ст.: деякі методологічні та історіографічні аспекти
ВКН Коцур, В Коцур
Рідна школа, 77-80, 1997
51997
Класифікація історичних джерел
ЯС Калакура, ВП Коцур
Либідь, 2017
42017
ЄФІМОК З ПРИЗНАКОМ У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
ВП Коцур
ББК: 63.2 Т29, 59, 2015
32015
Українське суспільство в умовах радянського ладу: повсякденний вимір
ВП Коцур, ОМ Гончаренко, БЛ Дем'яненко, ОД Ісайкіна, ОМ Лукашевич, ...
Лукашевич ОМ, 2014
32014
Шевченкові уроки патріотизму й людяності (До 170-річчя від початку Кобзаревого невільництва 1847–1857 років)
В Коцур
Рідна школа, 40-43, 2017
22017
Феноменальність козацтва як визначальна детермінанта формування української ідентичності
В Коцур
Етнічна історія народів Європи, 25–30-25–30, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20