Підписатись
Tetiana Kopotiienko
Tetiana Kopotiienko
Інші іменаТетяна Копотієнко, Копотієнко Тетяна Юріївна, https://orcid.org/0000-0001-6107-9937
State University of Trade and Economics, Department of Financial Analysis and Audit
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Audit in the state economic security system
V Koval, K Nazarova, V Hordopolov, T Kopotiienko, V Miniailo, ...
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2019
872019
Internal control system: sox-requirements approach to assessment
KO Nazarova, OO Zaremba, TY Kopotiienko, VO Mysiuk
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (27), 185-192, 2018
62018
Внутрішній аудит в управлінні витратами підприємств ресторанного господарства
ТЮ Копотієнко
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2014
52014
Реформування органів державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції
ОА Шевчук, ТЮ Копотієнко
Економiчний часопис-XXI, 53-56, 2013
52013
AUDITS FOR THE MINIMIZATION OF ECO-ANXIETY IN THE WORLD ECONOMY
K Nazarova, V Hordopolov, M Nezhyva, V Mysiuk, T Kopotiienko
Journal of Environmental Science and Sustainable Development 3 (2), 261-280, 2020
32020
Економічна сутність та класифікація витрат як об’єкта внутрішнього аудиту
ТЮ Копотієнко
Глобальні та національні проблеми економіки, 267-275, 2018
32018
Використання аналітичних процедур у внутрішньому аудиті витрат підприємств ресторанного господарства
ТЮ Копотієнко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 41-48, 2015
32015
Сучасний стан та тенденції розвитку внутрішнього аудиту в корпоративних утвореннях
ТЮ Копотієнко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
Контроль публічних закупівель як державний пріоритет розвитку економіки
КО Назарова, ТЮ Копотієнко
Бизнес Информ, 96-101, 2017
12017
Оцінка ефективності внутрішнього аудиту: якісний аспект
ТЮ Копотієнко
ЖДТУ, 2016
12016
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ У МЕРЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INTERNAL AUDIT OF EXPENSES IN THE NETWORKS …
ТЮ Копотієнко
Електронне наукове фахове видання, 280, 2016
12016
Обліково-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту витрат у мережах підприємств ресторанного господарства
ТЮ Копотієнко
Інноваційна економіка, 239-245, 2016
12016
Internal audit of the operating costs of restaurant enterprises
T Kopotiienko
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 127 …, 2015
12015
Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу фінансових результатів підприємства
Т Копотієнко, В Павлов, К Рубайко
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА …, 2023
2023
Судова економічна експертиза в умовах воєнного стану
Т Копотієнко, Н Вікторія, Г Вікторія
Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії …, 2023
2023
Інноваційний розвиток ІТ-сфери в Україні
ВВ Павлов, ДВ Бондар, КО Назарова, ТЮ Копотієнко
Бізнес Інформ, 105-112, 2023
2023
Internal audit of enterprise costs
К НАЗАРОВА, Т КОПОТІЄНКО, В НЕГОДЕНКО
· SCIENTIA· FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно …, 2022
2022
Антикорупційний аудит: сутність та особливості проведення
КО Назарова, ТЮ Копотієнко, ДВ Заїць
Харків: ДБТУ, 2022
2022
Кейнсіанська концепція державного регулювання економіки: застосування в сучасних реаліях
ТЮ Копотієнко, КО Лахно
Харків: ДБТУ, 2022
2022
Податок на прибуток підприємств як інструмент податкового регулювання економічних процесів в Україні
Т Копотієнко, І Маркевич
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20