Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
942005
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
811999
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова
Сергєєнкова ОП, Столярчук ОА, Коханова ОП, Пасєка ОВ–К.: ТОВ «Центр учбової …, 2012
682012
Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К. Львів: Сполом, 2011
592011
Загальна психологія: навч. посіб.
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
402012
Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти
Н Побірченко
Рідна школа, 3-5, 2003
302003
Педагогічна психологія: навч. посіб.
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
232012
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
152004
Психологія підготовки учнівської молоді до оволодіння професіями бізнесу
НА Побірченко
Метод, посібник для вчителів, 1997
151997
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/За заг. ред. проф. ІД Звєрєвої
ІД Звєрєва
Київ, Сімферополь: Універсум, 2012
142012
Біла книга національної освіти України
В Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
132009
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації
МВ Москальов
Москальов МВ–К, 2009
112009
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ЛМ Карамушка, ВВ Третьяченко, МГ Ткалич
К.: Просвіта, 2011
102011
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб.
ВП Кутішенко, СО Ставицька
К.: Каравела, 2009
92009
Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу
ТП Цюман
ТП Цюман, 2008
92008
Соціально-психологічна адаптація особистості як невід’ємна складова її соціалізації
ОР Ткачишина
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін-ту …, 2006
92006
Організація профорієнтації в процесі профільного навчання у загальноосвітній школі
НА Побірченко
Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і …, 2003
92003
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
ВП Кутішенко
ВП Кутішенко, 2003
92003
Психологічний супровід неперервної професійної орієнтації учнівської молоді
НА Побірченко
Розвиток пе дагогічної і психологічної наук в Україні 2002, 231-241, 1992
91992
Самопізнання
ОП Сергєєнкова
Черкаси: Чабаненко ЮА, 2011
82011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20