Кафедра психології особистості та соціальних практик
Кафедра психології особистості та соціальних практик
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник
ВП Кутішенко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
114*2005
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова
Сергєєнкова ОП, Столярчук ОА, Коханова ОП, Пасєка ОВ–К.: ТОВ «Центр учбової …, 2012
912012
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
891999
Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К. Львів: Сполом, 2011
742011
Загальна психологія: навч. посіб.
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
472012
Педагогічна психологія: навч. посіб.
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
382012
Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти
Н Побірченко
Рідна школа, 3-5, 2003
352003
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/За заг. ред. проф. ІД Звєрєвої
ІД Звєрєва
Київ, Сімферополь: Універсум, 2012
182012
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ЛМ Карамушка, ВВ Третьяченко, МГ Ткалич
К.: Просвіта, 2011
182011
Біла книга національної освіти України
В Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
162009
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
152004
Психологія підготовки учнівської молоді до оволодіння професіями бізнесу
НА Побірченко
Метод, посібник для вчителів, 1997
151997
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб.
ВП Кутішенко, СО Ставицька
К.: Каравела, 2009
132009
Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу
ТП Цюман
ТП Цюман, 2008
132008
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації
МВ Москальов
Москальов МВ–К, 2009
122009
Психологічні умови формування готовності до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів
СВ Герасіна
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
102009
Профорієнтація в школі: нові освітні позиції і програми
Н Побірченко
Директор школи, ліцею, гімназії, 3-31, 2007
102007
Соціально-психологічна адаптація особистості як невід’ємна складова її соціалізації
ОР Ткачишина
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін-ту …, 2006
102006
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
ВП Кутішенко
ВП Кутішенко, 2003
102003
Психологічні основи підготовки майбутніх фахівців
ОР Ткачишина
Професійна підготовка практичного психолога–збірник наук. праць НПУ ім.. МП …, 2010
92010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20