Кафедра психології особистості та соціальних практик
Кафедра психології особистості та соціальних практик
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)
ВП Кутішенко
Центр учбової літератури, 2010
1892010
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
1382012
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
961999
Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.–Львів: Сполом, 2011
912011
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
902012
Педагогічна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 168, 55, 2012
502012
Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти
Н Побірченко
Рідна школа, 3-5, 2003
442003
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, АВ Гулевська-Черниш, ТП Басюк, ...
Універсум, 2012
422012
Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб
ОА Столярчук
Кременчук: ПП Щербатих ОВ 136, 2015
312015
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Каравелла, 2009
312009
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.:«Просвіта 200, 2011
282011
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти
ОП Сергєєнкова
К.: Наук. світ, 2004
222004
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації
МВ Москальов
МВ Москальов, 2009
202009
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
202009
Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу
ТП Цюман
ТП Цюман, 2008
182008
Загальна психологія
ОП Сергеєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
Київ: Центр учбової літератури, 2012
172012
Професійна самооцінка фахівця: теорія і практика: навч.-метод. посіб.
ОА Столярчук
К.: Науковий світ, 2010
152010
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
152007
Психологія підготовки учнівської молоді до оволодіння професіями бізнесу
НА Побірченко
К, 1997
151997
Психологічний супровід неперервної професійної орієнтації учнівської молоді
НА Побірченко
Розвиток пе дагогічної і психологічної наук в Україні 2002, 231-241, 1992
131992
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20