Follow
Кафедра психології особистості та соціальних практик
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
3442012
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)
ВП Кутішенко
Центр учбової літератури, 2010
2842010
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
1292012
Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.–Львів: Сполом 216, 105, 2011
1182011
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
1171999
Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб
ОА Столярчук
Кременчук: ПП Щербатих ОВ 136, 66-77, 2015
922015
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, АВ Гулевська-Черниш, ТП Басюк, ...
Універсум, 2012
712012
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Каравелла, 2009
642009
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
582009
Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти
Н Побірченко
Рідна школа, 3-5, 2003
542003
Педагогічна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 168, 55, 2012
522012
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
Київ:Просвіта 200, 2011
492011
Психологічний словник
ВВ Синявський, ОП Сергєєнкова
Н. Побірченко (ред.). Київ, Україна: Науковий світ, 2007
432007
Вікова психологія: навч. посібник
ОП Сергеєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, МОН України, Центр учбової літератури, 2012
262012
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації
МВ Москальов
МВ Москальов, 2009
262009
Педагогічна психологія
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, О Коханова, ОВ Пасєка
Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012
242012
Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу
ТП Цюман
Інститут проблем виховання АПН України, 2008
242008
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти: монографія
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
232004
Партнерство як фактор соціалізації особистості
ОП Коханова
Педагогічний процес: теорія і практика, 196-204, 2013
202013
Криза фахового навчання як підґрунтя емоційного вигорання студентів
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2017
192017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20