Кафедра психології особистості та соціальних практик
Кафедра психології особистості та соціальних практик
Київський університет імені Бориса Грінченка
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)
ВП Кутішенко
Центр учбової літератури, 2010
1832010
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
1322012
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
951999
Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.–Львів: Сполом, 2011
912011
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
902012
Педагогічна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 168, 55, 2012
492012
Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти
Н Побірченко
Рідна школа, 3-5, 2003
442003
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, АВ Гулевська-Черниш, ТП Басюк, ...
Універсум, 2012
422012
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Каравелла, 2009
292009
Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб
ОА Столярчук
Кременчук: ПП Щербатих ОВ 136, 2015
272015
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.:Просвіта 200, 2011
272011
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти
ОП Сергєєнкова
К.: Наук. світ, 2004
222004
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації
МВ Москальов
МВ Москальов, 2009
202009
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
202009
Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу
ТП Цюман
ТП Цюман, 2008
182008
Загальна психологія
ОП Сергеєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
Київ: Центр учбової літератури, 2012
162012
Професійна самооцінка фахівця: теорія і практика: навч.-метод. посіб.
ОА Столярчук
К.: Науковий світ, 2010
152010
Психологія підготовки учнівської молоді до оволодіння професіями бізнесу
НА Побірченко
К, 1997
151997
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
142007
Психологічний супровід неперервної професійної орієнтації учнівської молоді
НА Побірченко
Розвиток пе дагогічної і психологічної наук в Україні 2002, 231-241, 1992
131992
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20