Follow
Кафедра психології особистості та соціальних практик
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
2662012
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)
ВП Кутішенко
Центр учбової літератури, 2010
2432010
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
1192012
Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.–Львів: Сполом 216, 105, 2011
1122011
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
1091999
Психологія сучасної сім'ї
ОА Столярчук
ПП Щербатих ОВ, 2015
782015
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, АВ Гулевська-Черниш, ТП Басюк, ...
Універсум, 2012
642012
Педагогічна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 168, 55, 2012
582012
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
562009
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Каравелла, 2009
522009
Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти
Н Побірченко
Рідна школа, 3-5, 2003
482003
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.: Просвіта, 2011
442011
Психологічний словник
ВВ Синявський, ОП Сергєєнкова
Н. Побірченко (ред.). Київ, Україна: Науковий світ, 2007
312007
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації
МВ Москальов
МВ Москальов, 2009
262009
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
232004
Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу
ТП Цюман
Інститут проблем виховання АПН України, 2008
222008
Вікова психологія: навч. посібник
ОП Сергеєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова
К.: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, МОН України, Центр учбової літератури, 2012
212012
Партнерство як фактор соціалізації особистості
ОП Коханова
Педагогічний процес: теорія і практика, 196-204, 2013
182013
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
182007
Загальна психологія
ОП Сергеєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
Київ: Центр учбової літератури, 2012
172012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20