Follow
Кафедра психології особистості та соціальних практик
Кафедра психології особистості та соціальних практик
Київський університет імені Бориса Грінченка
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)
ВП Кутішенко
Центр учбової літератури, 2010
2212010
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
1842012
Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності
НА Побірченко
К.: Знання 286, 1999
991999
Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.–Львів: Сполом 216, 105, 2011
972011
Загальна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 296, 2012
852012
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, АВ Гулевська-Черниш, ТП Басюк, ...
Універсум, 2012
472012
Педагогічна психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 168, 55, 2012
462012
Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти
Н Побірченко
Рідна школа, 3-5, 2003
442003
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник
ВП Кутішенко, СО Ставицька
Каравелла, 2009
412009
Психологічний словник
ВВ Синявський, О Сергєєнкова, НА Побірченко
Н. Побірченко (ред.). Київ, Україна: Науковий світ, 2007
402007
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія
ЛМ Карамушка, МВ Москальов
К.:Просвіта 200, 2011
352011
Психологія сучасної сім’ї: навч. посіб
ОА Столярчук
Кременчук: ПП Щербатих ОВ 136, 2015
342015
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
262009
Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації
МВ Москальов
МВ Москальов, 2009
202009
Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу
ТП Цюман
Інститут проблем виховання АПН України, 2008
202008
Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти
ОП Сергєєнкова
К.: Науковий світ, 2004
202004
Загальна психологія
ОП Сергеєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
Київ: Центр учбової літератури, 2012
182012
Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів: дис.… докт. психол. наук/Оксана Павлівна Сергєєнкова
ОП Сергєєнкова
К.–511 с, 2007
162007
Людина і праця:[навч. посібник]
НА Побірченко
Побірченко НА, Сергєєнкова ОП, Підтілок ІВ—К.: Наш час, 2006
152006
Психологія підготовки учнівської молоді до оволодіння професіями бізнесу
НА Побірченко
К, 1997
151997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20