Марія Шульга; Мария Шульга; Mariya Shulga
Марія Шульга; Мария Шульга; Mariya Shulga
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративне право: підручник / за заг.ред.: Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ВВ Зуй, МГ Шульга, та ін.
Х.: Право, 2013
349*2013
Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи
М Шульга
видавництво" Право", 2004
152004
Адміністративне право : Альбом схем : навч. посіб
ЮП Битяк, та ін.
Х.: Право, 2012
12*2012
Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації
М Шульга
Комунікації. Збірка з питань комунікацій у суспільстві 2, 19-30, 2012
102012
Нетарифні заходи регулювання в зовнішньоекономічних відносинах
МГ Шульга
Проблеми законності, 69-76, 2011
102011
Митні правові відносини
МГ Шульга
Митна справа, 53-56, 2002
102002
Митне право України: навчальний посібник
ВЯ Настюк, МГ Шульга
Харків: Національна юридична академія України, 2001
82001
Митне право України: навч. посіб.
ВЯ Настюк, МГ Шульга
Х.: НЮАУ, 2001
82001
Митний режим як форма реалізації митної політики
МГ Шульга
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
72012
Переміщення і пропуск товарів через митний кордон України
МГ Шульга
72011
Набувальна давність на земельну ділянку: на шляху з минулого в майбутнє
М Шульга
видавництво" Право", 2002
72002
Правовий механізм митного оформлення переміщення товарів
МГ Шульга
Теорія та практика правознавства 1 (3), http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/6286, 2013
6*2013
Административно-правовой статус администрации государственного предприятия
МГ Шульга
61991
Митний режим транзиту
МГ Шульга
Теорія та практика правознавства 2 (4), http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/6341, 2013
52013
Митний режим: основи правового регулювання
МГ Шульга
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
52013
Орієнтація на успіх як стиль життя
М Шульга
Стилі життя: панорама змін/[за ред. М. Шульги].–К.: Інститут соціології НАН …, 2008
52008
Правові принципи державного регулювання митної діяльності
МГ Шульга
Проблеми законності, 58-65, 2003
52003
Поняття митного права
МГ Шульга
Проблеми законності., 124-130, 2000
52000
Митне законодавство України і міжнародні митні стандарти
МГ Шульга
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
42014
Закони України в системі джерел митного права
МГ Шульга
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20