Подписаться
Афонін Дмитро Сергійович
Афонін Дмитро Сергійович
Одеській державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене oduvs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України в умовах воєнного стану
ДС Афонін, АВ Боксгорн
Одеса: ОДУВС, 2022
112022
Особливості тактики проведення слідчого експерименту та роль спеціаліста під час розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки руху та експлуатації …
ДС Афонін
Криміналістичний вісник, 123-127, 2013
52013
ДЕЯКІ ОСОБЛиВОСтІ ВиКОРиСтАННЯ НЕКАтЕГОРиЧНих ВиСНОВКІВ ЕКСПЕРтА В ЯКОСтІ ДОКАЗІВ SOME prOpErTIES Of USE pOSSIBlE ExpErT OpINIONS aS EVIdENCE
ДС Афонін
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2014
32014
Глосарій балістичних, вибухотехнічних та тактико-технічних термінів (з метою використання при виявленні, фіксації та вилучення криміналістично значимої інформації в умовах …
СВ Албул, ДС Афонін
Одеський державний університет внутрішніх справ, 2017
22017
Розгляд питань взаємодії залізничного та морського транспорту України
ОВ Лаврухін, ДІ Мкртичьян, ДС Афонін
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2015
22015
Значення ситуаційних судових експертиз у розслідуванні злочинів
ДС Афонін
Південноукраїнський правничий часопис, 148-150, 2014
22014
Проблеми використання методу ситуаційного моделювання в криміналістичних експертизах
ДС Афонін
Юридичний бюлетень, 121-128, 2016
12016
Основні парадигми аналізу" консенсусу" в західній науці
РС Карагіоз
Одеса: НУ" ОЮА", 2012
12012
Тактико-криміналістичні основи збору електронних (цифрових) доказів з відкритих джерел під час досудового розслідування
ДВ Швець, ДС Афонін
Львів–Торунь: Liha-Pres, 2024
2024
Особливості підготовки спеціалістів за освітнім ступенем" магістр" спеціалізації" Кримінальний аналіз" на базі Одеського державного університету внутрішніх справ
ДС Афонін
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2023
2023
Деякі питання можливості використання ехолокаціїї донної частини гідросфери під час проведення слідчих (розшукових) дій
ДС Афонін
Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023
2023
Деякі питання щодо визначення компетентностей кримінального аналітика в процесі імплементації ILP моделі в Україні
ДС Афонін
Одеса: ОДУВС, 2023
2023
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОЛІЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ МАЛИМИ, СПОРТИВНИМИ СУДНАМИ ТА ВОДНИМИ МОТОЦИКЛАМИ
ДС Афонін
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет., 2022
2022
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ВВ Буртова, ДС Афонін
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет., 2022
2022
Документування поліцейськими окремих правопорушень на водних об’єктах України
АВ Денисова, ДС Афонін, ІМ Чекмарьова
Одеса: ОДУВС, 2022
2022
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ МАЛИМИ, СПОРТИВНИМИ СУДНАМИ Й ВОДНИМИ МОТОЦИКЛАМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ДОКУМЕНТУВАННЯ
ДС Афонін
Одеса: ОДУВС, 2022
2022
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКИХ ВОДОЛАЗІВ З МЕТОЮ УЧАСТІ В СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЯХ: ДОСВІД ПОЛІЦІЇ США
МВ Корнієнко, ДС Афонін
2021
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНОВІРУСОМ SARS CO V-2
ВВ Кічіджи, ДС Афонін
Одеса: ОДУВС, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
ЄР Вільська, ДС Афонін
Одеса: ОДУВС, 2021
2021
Класифікація методу моделювання у методології теорії криміналістики та судових трасологічних експертизах
ДС Афонін
International independent scientific journal 1 (25), 6-11, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20