Ігор Власюк
Ігор Власюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906-1914 рр.)
ІМ Власюк
Ін-тут історії України НАН України, 2000
82000
Розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії (1900–1917 рр.)
ІМ Власюк
Політехніка, 2010
52010
Державні та суспільні заходи подолання дитячої безпритульності на Волині в 1920-х роках
І Власюк
Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць/Ред. кол.: ВА Смолій …, 2015
22015
Проблеми історії Західної Білорусі (1921–1939 рр.) у сучасній білоруській історіографії та спогадах людей
ОА Буравський, ІМ Власюк
Гілея: науковий вісник, 37-42, 2016
12016
Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст.
ОА Буравський
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
12014
Становище Православної церкви у Західній Україні та Західній Білорусі міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.): огляд сучасної історіографії
ІМ Власюк
Гуржіївські історичні читання, 47-50, 2013
12013
Земельне питання на Волині (лютий 1917–квітень 1918 рр.)
І Власюк
Волинські історичні записки 3, 65-73, 2009
12009
Економічні наслідки Столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906-1914 рр.)
ІМ Власюк
Український селянин, 32-35, 2006
12006
Зміни у розвитку поміщицьких господарств Правобережної України в роки проведення столипінської аграрної реформи (1906–1914 рр.)
І Власюк
Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст., 48-54, 2004
12004
Сербо-хорватські відносини у 90-х рр. ХХ–ХХІ ст.
І Власюк
ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 133-140, 2019
2019
Сербо-хорватські відносини у ХХІ ст.
І Власюк
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні …, 2019
2019
Студентські історичні студії
Г Стародубець, І Власюк
Збірник наукових праць. Вип. 7. Житомир: Вид-во" Полісся", 2018. 188 с., 2018
2018
Селянські товариства взаємодопомоги на Волині у другій половині 1920-х рр.
І Власюк
Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 237-239, 2018
2018
Селянські товариства взаємодопомоги на Волині у 20-х рр. ХХ ст.
ІМ Власюк
Інтермарум: історія, політика, культура, 209-219, 2018
2018
Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921–1928 рр.)
І Власюк
ЕМІНАК: науковий щоквартальник 3 (1 (21)), 66-70, 2018
2018
Особливості впровадження соціальної відповідальності на сільськогосподарських підприємствах України
ІМ Власюк, ИН Власюк
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
2017
Діяльність комітетів незаможних селян на Волині у роки НЕПУ (1921–1928 рр.)
ОА Буравський, І Власюк
Емінак: науковий щоквартальник 1 (4 (20)), 48-52, 2017
2017
Державна допомога дітям на Волині в роки НЕПу (1921–1928 рр.)
І Власюк
Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м …, 2017
2017
Відносини між владою та селянством на Волині в роки НЕПу
І Власюк
Емінак: науковий щоквартальник 3 (1 (17)), 15-20, 2017
2017
Інфляційні процеси в Україні: еволюція, сучасний стан
ІМ Власюк
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20