Гончарова Світлана Юріївна Гончарова С.Ю. Goncharova Honcharova
Гончарова Світлана Юріївна Гончарова С.Ю. Goncharova Honcharova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics ХНЕУ ім. С. Кузнеця, факультет економіки і
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн.
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ВІ Лаптєв, ОЮ Іванова, НВ Водницька
К. : Знання, 2012
360*2012
Управління соціально-трудовою сферою підприємства: [монографія]
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
Харків, вид-во ХНЕУ, 2010
352010
Стратегічне управління: Навч. посібник
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Х.: ХНЕУ, 74-127, 2004
292004
Соціальна політика: навч. посіб.
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Х.: Вид. ХДЕУ, 2003
292003
Нова пенсійна система в Україні: наукове видання
ГВ Назарова, СЮ Гончарова
Харків: Ксилон, 2008
152008
Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: монографія
ВМ Гриньова, ІБ Швець, СЮ Гончарова
Харків: ХНЕУ, 2009
142009
Управление хозяйственным риском (Основные принципы, методы и инструменты)
ВБ Сивый, СЮ Балыка
Бизнес Информ, С.23-27., 1998
131998
Формування ефективної системи мотивації на основі KPI
СЮ Гончарова
Управління розвитком, 82, 2010
122010
Удосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства
СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Економіка розвитку, 81-83, 2007
122007
Моделирование и прогнозирование хозяйственного риска.
СЮ Балыка
Бизнес Информ, С.53 - 59., 1997
121997
Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності
НВ Марущак
Європейські перспективи, 213-221, 2012
102012
Розвиток та використання управлінського персоналу–стратегічний підхід: монографія
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ОО Затейщикова
Х.: ХНЕУ, 2012
92012
Соціальна відповідальність та роль компенсаційного пакету в її формуванні
СЮ Гончарова, НВ Водницька
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2006
92006
Причини та тенденції зміни рівня доходів населення за регіонами України
СЮ Гончарова, АВ Семенченко
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 124, 2015
82015
Показатели оценки уровня жизни населения и их систематизация
СЮ Гончарова, ЮП Радушко
Бизнес Информ, 2012
7*2012
Показники оцінки рівня життя населення та їх систематизація
СЮ Гончарова, ЮП Радушко
Бізнес Інформ, 114-117, 2012
72012
Управлiння соцiально-трудовою сферою пiдприємства: монографiя
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
72010
Forced labor migration: current challenges for the state and the ways of their solution
SY Honcharova, YV Sotnikova
Актуальні проблеми економіки, 351-355, 2015
62015
Формування ефективної системи мотивації на основі KPI [Текст] / С. Ю. Гончарова
СЮ Гончарова
Управління розвитком, С. 34-39., 2010
6*2010
Upravlinnia sotsialno-trudovoiu sferoiu pidpryiemstva [Managing social and labor issues of the company]
HV Nazarova, SY Honcharova, NV Vodnytska
Kharkiv: KhNEU, 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20