Гончарова Світлана Юріївна Гончарова С.Ю. Goncharova Honcharova
Гончарова Світлана Юріївна Гончарова С.Ю. Goncharova Honcharova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics ХНЕУ ім. С. Кузнеця, факультет економіки і
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн.
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ВІ Лаптєв, ОЮ Іванова, НВ Водницька
К. : Знання, 2012
375*2012
Управління соціально-трудовою сферою підприємства: [монографія]
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
Харків, вид-во ХНЕУ, 2010
362010
Стратегічне управління: Навч. посібник
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Х.: ХНЕУ, 74-127, 2004
362004
Соціальна політика: навч. посіб.
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Х.: Вид. ХДЕУ, 2003
322003
Управление хозяйственным риском (Основные принципы, методы и инструменты)
ВБ Сивый, СЮ Балыка
Бизнес Информ, С.23-27., 1998
161998
Нова пенсійна система в Україні: наукове видання
ГВ Назарова, СЮ Гончарова
Харків: Ксилон, 2008
152008
Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: монографія
ВМ Гриньова, ІБ Швець, СЮ Гончарова
Харків: ХНЕУ, 2009
132009
Формування ефективної системи мотивації на основі KPI
СЮ Гончарова
Управління розвитком, 82, 2010
122010
Удосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства
СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Економіка розвитку, 81-83, 2007
122007
Моделирование и прогнозирование хозяйственного риска.
СЮ Балыка
Бизнес Информ, С.53 - 59., 1997
121997
Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності
НВ Марущак
Європейські перспективи, 213-221, 2012
112012
Причини та тенденції зміни рівня доходів населення за регіонами України
СЮ Гончарова, АВ Семенченко
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 124, 2015
92015
Розвиток та використання управлінського персоналу–стратегічний підхід: монографія
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ОО Затейщикова
Х.: ХНЕУ, 2012
92012
Соціальна відповідальність та роль компенсаційного пакету в її формуванні
СЮ Гончарова, НВ Водницька
Донецький національний технічний університет, 2006
92006
Forced labor migration: current challenges for the state and the ways of their solution
SY Honcharova, YV Sotnikova
Актуальні проблеми економіки, 351-355, 2015
72015
Показатели оценки уровня жизни населения и их систематизация
СЮ Гончарова, ЮП Радушко
Бизнес Информ, 2012
7*2012
Показники оцінки рівня життя населення та їх систематизація
СЮ Гончарова, ЮП Радушко
Бізнес Інформ, 114-117, 2012
72012
Управлiння соцiально-трудовою сферою пiдприємства: монографiя
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
72010
Формування ефективної системи мотивації на основі KPI [Текст] / С. Ю. Гончарова
СЮ Гончарова
Управління розвитком, С. 34-39., 2010
6*2010
Upravlinnia sotsialno-trudovoiu sferoiu pidpryiemstva [Managing social and labor issues of the company]
HV Nazarova, SY Honcharova, NV Vodnytska
Kharkiv: KhNEU, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20