Гончарова Світлана Юріївна Гончарова С.Ю. Goncharova Honcharova
Гончарова Світлана Юріївна Гончарова С.Ю. Goncharova Honcharova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics ХНЕУ ім. С. Кузнеця, факультет економіки і
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн.
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, ВІ Лаптєв, ОЮ Іванова, НВ Водницька
К. : Знання, 2012
329*2012
Управління соціально-трудовою сферою підприємства: [монографія]
ГВ Назарова, СЮ Гончарова, НВ Водницька
Харків, вид-во ХНЕУ, 2010
342010
Стратегічне управління: Навч. посібник
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Х.: ХНЕУ, 74-127, 2004
242004
Соціальна політика: навч. посіб.
СЮ Гончарова, ІП Отенко
СЮ Гончарова, ІП Олен, 2003
202003
Маркетинг: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
СЮ Гончарова
Гончарова СЮ–Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК, 2003
152003
Маркетинг: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни С.Ю. Гончарова
СЮ Гончарова
Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК", 2003
152003
Управление хозяйственным риском (Основные принципы, методы и инструменты)
ВБ Сивый, СЮ Балыка
Бизнес Информ, С.23-27., 1998
131998
Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: монографія
ВМ Гриньова, ІБ Швець, СЮ Гончарова
Харків: ХНЕУ, 2009
122009
Моделирование и прогнозирование хозяйственного риска.
СЮ Балыка
Бизнес Информ, С.53 - 59., 1997
121997
Нова пенсійна система в Україні: наукове видання
ГВ Назарова, СЮ Гончарова
Харків: Ксилон, 2008
112008
Формування ефективної системи мотивації на основі КРІ
СЮ Гончарова
Управління розвитком, 82, 2010
102010
Удосконалення збалансованої системи показників діяльності підприємства
СЮ Гончарова, ОО Затєйщикова
Економіка розвитку, 81-83, 2007
92007
Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності
НВ Марущак
Європейські перспективи, 213-221, 2012
82012
Соціальна відповідальність та роль компенсаційного пакету в її формуванні
СЮ Гончарова, НВ Водницька
Донецький національний технічний університет, 2006
82006
Upravlinnia sotsialno-trudovoiu sferoiu pidpryiemstva [Managing social and labor issues of the company]
HV Nazarova, SY Honcharova, NV Vodnytska
Kharkiv: KhNEU, 2010
72010
Стратегічне управління інноваціями фармацевтичних підприємств
СЮ Гончарова, АБ Гончаров
Бізнес Інформ, 56-60, 2014
62014
Показатели оценки уровня жизни населения и их систематизация
СЮ Гончарова, ЮП Радушко
Бизнес Информ, 2012
6*2012
Показники оцінки рівня життя населення та їх систематизація
СЮ Гончарова, ЮП Радушко
Бізнес Інформ, 114-117, 2012
62012
Analytical study of separation efficiency of grain in vertical pneumatic separating channel
O Nesterenko, S Leschenko, D Petrenko, S Honcharova
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 14-20, 2015
52015
Причини та тенденції зміни рівня доходів населення за регіонами України
СЮ Гончарова, АВ Семенченко
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 124, 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20