Невдаха Юрій Андрійович (Невдаха Юрий Андреевич, Nevdakha Yuriy Andreevich)
Невдаха Юрій Андрійович (Невдаха Юрий Андреевич, Nevdakha Yuriy Andreevich)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зменшення чутливості автобалансирів до сил ваги шляхом накладання в ‘язей
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха
Збірник наукових праць КДТУ,-2000. Вип, 76-77, 0
10
Balancing a rotor with two coupled perfectly rigid bodies
YAN GB Filimonikhin
International applied mechanics 38 (3), 377-386, 2002
72002
Уравновешивание ротора, совершающего плоскопараллельное движение, двумя связанными абсолютно твердыми телами с неподвижными точками на оси валу ротора
ГБ Филимонихин, ЮА Невдаха
Прикладная механика 38, 135-144, 2002
42002
Модель ротора, совершающего плоскопараллельные движения, и двух связанных АТТ
ГБ Филимонихин, ЮА Невдаха
Збірник наукових праць КДТУ.-2001. Вип 8, 220-225, 2001
42001
Установившиеся движения ротора, уравновешиваемого связанными корректирующими грузами с неподвижными точками на оси вала ротора
ГБ Филимонихин, ЮА Невдаха, ГБ Філімоніхін
Київ, 2000
42000
Автобалансуючий пристрій/Патент України № 40768 А по кл. G 01 M 1/38,-2001
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха
Бюл, 0
3
Забезпечення працездатності нечутливих до сил ваги некласичних автобалансирів
ЮА Невдаха
РВЛ КДТУ, 2003
22003
Дослідження стійкості усталених рухів ротора, що рухається плоскопаралельно і автобалансирів, у яких корегуючі вантажі обертаються навколо повздовжньої і поперечної осей ротора
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха
НУ" Львівська політехніка", 2002
22002
Геометричні і масоінерціальні характеристики корегуючих вантажів для некласичних пасивних автобалансирів
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха, ВС Сотніков
Збірник наукових праць КДТУ.-2001. Вип, 96-100, 0
2
Підвищення точності вимірювання силових параметрів при діагностуванні гальмівних систем автомобілів
ВО Дубовик, ЮА Невдаха, ІФ Василенко, ДВ Богатирьов, ВА Дубовик, ...
ЦНТУ, 2019
12019
До визначення швидкості ковзання та зусилль, які діють в зачепленні черв’ячної передачі
ЮА Невдаха, ВО Дубовик, АЮ Невдаха, ВВ Пукалов
ЦНТУ, 2017
12017
Аналіз навантажувальної здатності зубчастих передач з різним профілем зубців
ЮА Невдаха, ГІ Маломуж, ВМ Лушніков
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2009
12009
Стійкість основних рухів ротора, що швидко обертається і автобалансира з двома зв’язаними корегуючими вантажами
ЮА Невдаха
Збірник наукових праць КДТУ.-2002. Вип, 128-134, 0
1
Исследование на универсальном стенде динамики автобалансира с двумя связанными корректирующими грузами
ЮА Невдаха, ГБ Филимонихин
Загальнодержавний міжвідомчий н.-т. збірник “Конструювання, виробництво та …, 0
1
Технічна механіка. Індивідуальні завдання
ВВ Пирогов, ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха
ЦНТУ, 2021
2021
Дослідження тягової здатності пасових передач. Лабораторна робота№ 2
ЮА Невдаха, ВО Дубовик
2020
Визначення навантажувальної здатності циліндричної зубчатої передачі. Лабораторна робота№ 4
ЮА Невдаха, ВО Дубовик, ВВ Пукалов
ЦНТУ, 2020
2020
До розрахунку зубців прямозубих циліндричних передач на згин
ЮА Невдаха, ВО Дубовик, НА Невдаха, ФЙ Златопольський, ...
ЦНТУ, 2020
2020
Підвищення довговічності роликів-електродів при електроконтактному наплавленні деталей мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки
ВО Дубовик, ЮА Невдаха, ВВ Пукалов, ВМ Чернов, ВА Дубовик, ...
ЦНТУ, 2020
2020
Визначення допустимого крутного моменту черв'ячної передачі
ЮА Невдаха
ЦНТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20