Невдаха Юрій Андрійович (Невдаха Юрий Андреевич, Nevdakha Yuriy Andreevich)
Невдаха Юрій Андрійович (Невдаха Юрий Андреевич, Nevdakha Yuriy Andreevich)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зменшення чутливості автобалансирів до сил ваги шляхом накладання в ‘язей
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха
Збірник наукових праць КДТУ,-2000. Вип, 76-77, 0
10
Balancing a rotor with two coupled perfectly rigid bodies
YAN GB Filimonikhin
International applied mechanics 38 (3), 377-386, 2002
72002
Модель ротора, совершающего плоскопараллельные движения, и двух связанных АТТ
ГБ Филимонихин, ЮА Невдаха
Збірник наукових праць КДТУ, 194-201, 2001
42001
Установившиеся движения ротора, уравновешиваемого связанными корректирующими грузами с неподвижными точками на оси вала ротора
ГБ Филимонихин, ЮА Невдаха, ГБ Філімоніхін
Київ, 2000
42000
Автобалансуючий пристрій/Патент України № 40768 А по кл. G 01 M 1/38,-2001
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха
Бюл, 0
3
Забезпечення працездатності нечутливих до сил ваги некласичних автобалансирів
ЮА Невдаха
РВЛ КДТУ, 2003
22003
Дослідження стійкості усталених рухів ротора, що рухається плоскопаралельно і автобалансирів, у яких корегуючі вантажі обертаються навколо повздовжньої і поперечної осей ротора
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха
НУ" Львівська політехніка", 2002
22002
Геометричні і масоінерціальні характеристики корегуючих вантажів для некласичних пасивних автобалансирів
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха, ВС Сотніков
Збірник наукових праць КДТУ.-2001. Вип, 96-100, 0
2
До визначення швидкості ковзання та зусилль, які діють в зачепленні черв’ячної передачі
ЮА Невдаха, ВО Дубовик, АЮ Невдаха, ВВ Пукалов
ЦНТУ, 2017
12017
Аналіз навантажувальної здатності зубчастих передач з різним профілем зубців
ЮА Невдаха, ГІ Маломуж, ВМ Лушніков
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2009
12009
СТІЙКІСТЬ ОСНОВНИХ РУХІВ РОТОРА, ЩО ШВИДКО ОБЕРТАЄТЬСЯ І АВТОБАЛАНСИРА З ДВОМА ЗВ ‘ЯЗАНИМИ КОРЕГУЮЧИМИ ВАНТАЖАМИ
ЮА Невдаха
Збірник наукових праць КДТУ.-2002. Вип, 128-134, 0
1
Исследование на универсальном стенде динамики автобалансира с двумя связанными корректирующими грузами
ЮА Невдаха, ГБ Филимонихин
Загальнодержавний міжвідомчий н.-т. збірник “Конструювання, виробництво та …, 0
1
Деталі машин
ГБ Філімоніхін, ЮА Невдаха, АЮ Невдаха, ВВ Пирогов
2019
Деталі машин
ЮА Невдаха, ФЙ Златопольський, АЮ Невдаха, ВО Дубовик
РВЛ ЦНТУ, 2019
2019
Підвищення точності вимірювання силових параметрів при діагностуванні гальмівних систем автомобілів
ВО Дубовик, ЮА Невдаха, ІФ Василенко, ДВ Богатирьов, ВА Дубовик, ...
ЦНТУ, 2019
2019
Деталі машин. Курсове проектування
ЮА Невдаха, ВВ Пирогов, АЮ Невдаха, ВВ Пукалов
Лисенко ВФ, 2018
2018
Склад для обробки пар тертя
ВО Дубовик, ОЮ Жулай, ЮА Невдаха, ВВ Пукалов, ММ Труш, ОВ Опря
Український інститут інтелектуальної власності, 2018
2018
Плоскорізальна лапа
ВО Дубовик, СО Магопець, ЮА Невдаха, ВВ Пукалов, ОЮ Жулай, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2017
2017
ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ЧЕРВ’ЯЧНИХ ПЕРЕДАЧ
ЮА Невдаха, ВО Дубовик, АЮ Невдаха
МАТЕРІАЛИ, 267, 2017
2017
Дослідження стійкості та перехідних процесів гнучкого двохопорного ротора з автобалансирами біля опор
ВВ Гончаров, АЮ Невдаха, ЮА Невдаха, ВІ Гуцул
НПП ЧП «Технологический Центр», 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20